Rejestracja czasu pracy – z naszą aplikacją to proste!

Jeśli prowadzisz firmę, zwłaszcza z branży projektowej, usługowej lub serwisowej, wiesz jak ważne jest dokładne rozliczanie czasu pracy w projektach. Nie tylko wpływa to na rentowność Twojego biznesu, ale także na zadowolenie i lojalność Twoich klientów. Jednak często rejestrowanie czasu pracy jest uciążliwe i narażone na błędy.

Czy szukasz prostego i wygodnego sposobu na śledzenie czasu poświęconego na różne zadania i projekty? Czy chcesz mieć mobilną aplikację, która pozwoli Ci zapisywać i analizować swoją wydajność? Jeśli tak, to aplikacja do rejestracji czasu pracy, którą sami stworzyliśmy, jest dla Ciebie idealna!

Aplikacja do rejestracji czasu pracy została wykonana z wykorzystaniem usługi Microsoft Power Apps. Oznacza to, że jeśli Twoja firma korzysta już z systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central, możesz łatwo zintegrować te rozwiązania ze sobą.

Zalety aplikacji do rejestracji czasu pracy

Nasza aplikacji do rejestracji czasu pracy ułatwi Ci ten proces i zwiększy jego efektywność. Jej główne zalety to:

 • Ułatwienie procesu rejestracji czasu pracy. Aplikacja pozwala Ci na dodawanie wpisów do kart czasu pracy w określonym zakresie dat, wraz z typem wykonywanej pracy, jej opisem oraz ilością poświęconych godzin.
 • Zwiększenie efektywności. Aplikacja umożliwia Ci szybkie i łatwe przeglądanie podsumowania czasu spędzonego na poszczególnych zadaniach i projektach.
 • Dostęp z każdego miejsca i z każdego urządzenia. Do korzystania z aplikacji wystarczy Ci dostęp do internetu, aby móc rejestrować czas pracy w dowolnym miejscu i czasie oraz na dowolnym urządzeniu. Aplikacja synchronizuje się z innymi urządzeniami, dzięki czemu dane są zawsze aktualne i spójne.
 • Integracja z systemem Business Central. Aplikacja automatycznie przenosi informacje o przepracowanych godzinach do systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dzięki temu nie trzeba ręcznie wprowadzać danych do systemu, co oszczędza czas i eliminuje błędy. Aplikacja również korzysta z danych o projektach i zadaniach z systemu Business Central, co zapewnia spójność i integralność danych.

Przeczytaj o systemie Business Central: Microsoft Dynamics 365 Business Central

Działanie aplikacji do rejestracji czasu pracy

Aplikacja jest niezwykle intuicyjna i prosta w obsłudze. Po zalogowaniu widoczny jest ekran powitalny, z którego już bezpośrednio możesz przejść do kart czasu pracy przypisanych do użytkownika.


Po wybraniu konkretnej karty czasu pracy widoczne będą wpisy wraz z datą, typem wykonywanej pracy oraz ilością poświęconych godzin. Karta zawiera również informacje o zakresie jej dat oraz sumie przepracowanych godzin.

Z poziomu tego widoku możesz edytować zarejestrowany czas lub dodać nową pozycję. Aby edytować informacje, kliknij na interesujący Cię zapis.


Następnie wybierz Aktualizuj. Widoczny obok przycisk Usuń pozwoli Ci na usunięcie danego wpisu.

Uwaga: Edytować można wpisy jedynie ze statusem „Otwarty”. Te, ze statusem „Zatwierdzone” zostały już zatwierdzone i nie są możliwe do aktualizacji.

Możesz edytować opis wykonywanej pracy oraz ilość godzin. Zapisz zmiany klikając przycisk Zatwierdź. Jeśli korzystasz z systemu MS Dynamics 365 Business Central, dane zostaną w nim automatycznie zaktualizowane.


Do zapisów karty czasu pracy możesz również dodać nowy wpis. Przejdź do widoku zapisów na wybranej karcie i wybierz Dodaj nowy.

Wprowadź informacje takie jak data, typ pracy, ilość przepracowanych godzin oraz opis wykonywanych prac. Zapisz klikając przycisk Dodaj. Ponownie dane zostaną w automatycznie zaktualizowane w systemie Business Central.

Uwaga: Możesz wybrać datę jedynie z dostępnego przedziału dla danej karty pracy. Jeśli wprowadzisz nieprawidłową datę, pojawi się adekwatny komunikat i dodanie wpisu nie będzie możliwe.


Wybierając typ pracy „Przestój” należy podać dodatkowo kod przyczyny nieobecności. Kody są dostępne do edycji w tabeli Przyczyny nieobecności w systemie Business Central.


Mamy nadzieję, że już widzisz, jak nasza aplikacja może Ci pomóc w rejestracji czasu pracy. Jest prostym i wygodnym narzędziem, które pozwala na szybkie i dokładne rejestrowanie czasu pracy z dowolnego urządzenia i miejsca, automatycznie przenosi oraz korzysta z danych z systemu Business Central. Dzięki temu aplikacja zwiększa efektywność, oszczędza czas, eliminuje błędy i poprawia jakość zarządzania projektami.

Jesteśmy autorami i dostawcami tego rozwiązania, dlatego jeśli chcesz wypróbować tę aplikację lub dowiedzieć się o niej więcej, skontaktuj się z nami!

Opublikowano


Wydanie Wave 1 dla Microsoft Dynamics 365 Business Central

MS Dynamics 365 Business Central jest innowacyjnym i zaawansowanym systemem ERP, który zyskał uznanie użytkowników na całym świecie ze względu na łatwe zarządzanie każdym obszarem firmy i optymalizowanie zachodzących w niej procesów. Wraz z najnowszą aktualizacją Wave 1 w 2023 roku, system ten zostanie wzbogacony o wiele nowych funkcji i ulepszeń, które mają za zadanie jeszcze bardziej usprawnić pracę Twojego przedsiębiorstwa i zwiększyć jego efektywność. Wydanie będzie wdrażane w okresie od kwietnia do września tego roku.

W tym artykule omówimy najważniejsze nowości, jakie wprowadza aktualizacja Wave 1 oraz przedstawimy, w jaki sposób mogą one wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy.

Aktualizowane obszary systemu: 

Marketing

Dzięki rozwijanym narzędziom sztucznej inteligencji, system Business Central umożliwi Ci lepszą kontrolę nad kampaniami marketingowymi, wspierając Twoje działania marketingowe poprzez kreowanie angażujących treści dostarczanych do klientów oraz tworzenie analiz skuteczności prowadzonych kampanii.

Równocześnie rozwijana jest współpraca z działem sprzedaży. Przełoży się to na przyspieszenie procesów sprzedażowych oraz możliwość personalizowania doświadczeń klientów.

Sprzedaż

Microsoft odpowiada na oczekiwania użytkowników w obszarze sprzedaży ponownie oferując narzędzia sztucznej inteligencji, które pomogą w indywidualnym podejściu do klienta oraz priorytetyzowaniu działań. Dzięki temu sprzedawcy będą bardziej skuteczni w kontaktach z klientami, co z kolei pozwoli im na poświęcanie większej ilości czasu na samą sprzedaż. Dodatkowo SI wesprze ich przy uruchamianiu kampanii oraz generowaniu potencjalnych klientów i zarządzaniu nimi aż do momentu zamknięcia transakcji. Wprowadzony zostanie bot do początkowego kontaktu z klientem, a podczas rozmowy otrzymasz wskazówki i sugestie opierające się na podstawie wcześniejszych interakcji z klientem.

Usprawniono również zarządzanie szansami sprzedaży, co pozwali na ich edycję w czasie rzeczywistym oraz pomoże Ci w wizualizacji lejka sprzedażowego.

Wprowadzono możliwość tworzenia szczegółowych prognoz sprzedaży z cyklicznością tygodniową i roczną.

Zostaną udostępnione także ulepszone szablony maili, sugestie treści oraz możliwości wysyłania SMS-ów. Uniemożliwiono natomiast wprowadzanie duplikatów potencjalnych klientów do systemu.

Serwis

Zaktualizowane zostaną kanały głosowe i ich dostępność w większej liczbie regionów, automatyczne przekierowywanie zgłoszeń do odpowiednich osób oraz zintegrowane z systemem Business Central funkcje Microsoft Teams. Wszystko to w celu zapewnienia efektywniejszej pracy Twoich pracowników, co jest kluczem do poprawy satysfakcji klientów, szybkiego i skutecznego rozwiązywania ich problemów.

Również w tym obszarze Microsoft inwestuje w sztuczną inteligencję, która jest dostępna w centrum kontaktowym i służy do sugestii odpowiedzi oraz przeprowadzania analizy w czasie rzeczywistym.

Przewidziane są także usprawnienia dedykowane menedżerom i analitykom obsługi klienta, które pozwolą im uzyskiwać informacje dotyczące wydajności centrum kontaktowego, w celu utrzymania wysokiego poziomu obsługi.

Możliwe będzie również tworzenie niestandardowych raportów poprzez modyfikację i wprowadzenie dodatkowych wskaźników.

Ponadto wprowadzone zostaną ulepszenia dotyczące szablonów mailowych, układu przestrzeni roboczej służącej do obsługi klienta oraz możliwości automatycznego podsumowania rozmów.

Finanse

Kontynuowana jest automatyzacja obszaru finansów, w tym skomplikowanych scenariuszy podatkowych oraz rozliczeń związanych z rachunkiem bieżącym i księgowaniem. W ramach wydania Wave 1 pojawi się także funkcja Invoice Capture, która automatyzuje odczytywanie i rozpoznawanie faktur od dostawców, w celu pełnej automatyzacji procesu rozliczania zobowiązań. Dzięki temu Twoi pracownicy będą mieli więcej czasu na inne, wartościowe zadania, zamiast wykonywania ręcznych, powtarzalnych czynnościach.

Wprowadzone zostaną również dalsze uaktualnienia usług globalizacji, zapewniające zgodność podatkową oraz inne regulacje systemu powiązane z lokalizacją, wprowadzone w nowych krajach i regionach.

Aktualizacja systemu MS Dynamics 365 Business Central przyniesie również nowe rozwiązania w zakresie poprawy widoczności danych w organizacji, fakturowania abonamentów i usprawnienia dla zaawansowanych odroczeń kosztów.

Łańcuch dostaw

Usprawnienia w obszarze łańcucha dostaw skupiają się na zwiększeniu elastyczności i efektywności operacji, dzięki dodanym nowym funkcjom w strategiach sprzedaży wielokanałowej opartych na atrybutach cenowych. Na jego ulepszenie składa się także optymalizacja operacji magazynowych, poprzez udostępnianie informacje na temat wydajności i użytkowania systemu zarządzania magazynem. Wersja Wave 1 wprowadza również uproszczoną konfigurację magazynu, co redukuje czas implementacji.

Dodatkowo aktualizacje łańcucha dostaw obejmują dodatek Inventory Visibility i dodają funkcje takie jak obliczanie dostępności produktów oraz zdolności do sprzedaży przyszłych produkcji, nawet z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Udostępniono również rozwiązanie umożliwiające wgląd w bieżący oraz przewidywany poziom zapasów.

Wydanie wprowadza nowe funkcje archiwizacji danych. Możesz ustalić zasady archiwizacji codziennej pracy, co pozwala na raportowanie danych historycznych, audytowanie, uczenie maszynowe i wiele więcej. Bezpośrednio przekłada się to na wygodę w rutynowych zadaniach, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

Uaktualnienie obejmuje również mobilną aplikację do zarządzania magazynem, która została wzbogacona o nowe funkcjonalności, obsługę kodów kreskowych oraz dostosowana do urządzeń z systemem iOS.

Projekty

W aplikacji systemu ERP służącej do zarządzania projektami zostaną rozbudowane funkcje związane z szacowaniem budżetów projektów i ich fakturowaniem, prognozowaniem czasowym dla wdrożeń zasobów/niebędących na stanie oraz ulepszoną obsługą wydatków w aplikacji mobilnej i webowej.

Zasoby ludzkie

Rozwój w tym obszarze dotyczy rozszerzania płacowej sieci partnerskiej systemu Business Central, w celu zapewnienia większego zasięgu dla globalnych organizacji.

Ponadto zapewniona zostanie integracja informacji dotyczących umiejętności, wynagrodzeń i urlopów Twoich pracowników z aplikacją zarządzającą projektami, co pomoże im w rozwoju swoich karier.

Kontynuowane jest wprowadzanie usprawnień w zakresie administracji procesów zapisywania pracowników na świadczenia pracownicze i szybkiego zatwierdzania ich wyborów.

Microsoft zauważa również problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, spowodowane przez działania konieczne do przeprowadzenia ręcznie. Dlatego celem aktualizacji Wave 1 systemu MS Dynamics 365 Business Central jest ograniczenie liczby procesów manualnych oraz zapewnienie łatwego dostępu do danych, unikając ich izolacji.

W wydaniu zostanie udostępniona możliwość integracji systemu z platformami e-learninowymi i rejestracji szkoleń, wraz z informacjami o och statusie.

Handel

Podobnie jak w przypadku poprzedniej aktualizacji systemu Business Central, postawiono na rozwój współprac B2B. Wprowadzono modelowanie dystrybutorów jako sprzedawców, pulpit rozliczeń ich dotyczących oraz poprawiono proces rejestracji użytkownika B2B.

Przeprojektowano i ulepszono procesy związane z płatnościami, również asynchronicznymi, aby zapewnić wsparcie metod opierających się na płatnościach odroczonych.

W wydaniu Wave 1 umożliwiono także diagnostykę problemów związanych z siecią, które to mogą wpływać na pracę punktów sprzedaży (POS). Dodatkowo dla POS zostanie udostępniony uproszczony interfejs użytkownika, spójny dla różnych metod płatności.

Zwrócono uwagę na zaangażowanie klientów na różnych kanałach, poprzez umożliwienie im dokonywania zakupów gdziekolwiek chcą, bez względu na użytkowane urządzenie.

Również w obszarze handlu wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, w celu zapewnienia Twoim klientom bardziej angażujących i spersonalizowanych doświadczenia. Takie działania przyczynią się do zwiększenia liczby powtórnych wizyt, retencji klientów oraz ich lojalności.

Ochrona przed oszustwami

W aktualizacji oprócz domyślnych zdarzeń objętych ochroną, możliwe będzie samodzielne definiowanie własnych zdarzeń oszustw. Wprowadzone nowe rozwiązanie jeszcze lepiej ochroni Twoją firmę przed oszustwami specyficznymi dla Twojego biznesu.

Dodatkowe usprawnienia

Zwiększono dostępność systemu w nowych krajach i regionach.

Aktualizacja zwiększa produktywność deweloperów, poprzez całkowite przeniesienie do Visual Studio Code. Otrzymają oni również możliwość lepszego zarządzania zasobami kompilatora, bardziej wydajny analizator kodu oraz ulepszony system uprawnień.

Dodano obsługę nieodliczanego podatku VAT, którego przystosowanie do wersji krajowych przewidziane jest w przyszłych, niewielkich aktualizacjach.

Ulepszono integrację systemu ERP z Microsoft Teams, przede wszystkim poprzez bardziej efektywne procesy biznesowe.

Microsoft nie zapomniał również o podstawach działania Business Central i w wydaniu Wave 1 usprawnił jego wydajność, stabilność, bezpieczeństwo oraz zarządzanie zasobami.


Najnowsza aktualizacja systemu MS Dynamics 365 Business Central wprowadza wiele nowych ulepszeń, które pozwolą Tobie i Twoim pracownikom na jeszcze bardziej skuteczną i wydajną pracę. Więcej szczegółowych informacji, wraz z datami udostępniania konkretnych funkcji, znajdziesz na stronie firmy Microsoft.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wydania, nie wahaj się z nami skontaktować. Zapewniamy wsparcie w obsłudze systemu oraz specjalistyczne szkolenia dla Twoich pracowników. Dzięki nam możesz mieć pewność, że Twoja firma korzysta ze wszystkich możliwości jakie oferuje Business Central!

Opublikowano


Wydanie Wave 2 dla Microsoft Dynamics 365 Business Central

Twój biznes stale się rozwija, a wraz z nim zmienia się Business Central. Właśnie dlatego firma Microsoft przygotowała już drugą w tym roku aktualizację systemu pomagającą Ci jeszcze lepiej wykorzystać jego możliwości. Od października tego roku udostępnianie są najnowsze funkcje aktualizacji Wave 2 dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Całość zostanie wdrożona do marca 2023 roku.

Wydanie składa się z setek nowych funkcji i skupia się na optymalizacji praktycznie wszystkich obszarów systemu od sprzedaży przez serwis po łańcuch dostaw i finanse. W dalszej części artykułów opisaliśmy szczegółowo wybrane usprawnienia Business Central.

Marketing

Uaktualnienia w zakresie marketingu wprowadzają personalizację procesu zakupowego i ułatwione docieranie do klientów poprzez marketing odbywający się w czasie rzeczywistym. W tym celu wprowadzone zostały automatyczne szablony wiadomości oraz nowy panel analityczny. Sztuczna inteligencja będzie wspierać prowadzony marketing także przy pomocy selekcji najlepszych treści dostarczanych do odbiorców.

Sprzedaż

Kontynuowana jest optymalizacja środowiska przy użyciu sztucznej inteligencji, która ma za zadanie pomóc sprzedawcom w ustalaniu priorytetów ich pracy, zwiększaniu produktywności i lepszym skupianiu się na klientach.

Serwis

Udoskonalono obsługę klienta, a także pocztę głosową. Dodatkowo zmodernizowano środowisko agenta poprzez ulepszoną oś czasu rozmowy oraz podsumowanie konwersacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wprowadzono również nowe możliwości usprawniające organizację operacji usługowych dla pracowników.

Finanse

Uaktualniono usługi fakturowania poprzez obsługę nowych przepisów prawnych m.in. z Polski. Ponadto zapewniono funkcję OCR w celu automatyzacji odczytywania i rozpoznawania faktur.

Rozwiązanie dotyczące rozliczania subskrypcji udoskonalono o oferty, dzielone płatności oraz integrację projektu księgowości.

Łańcuch dostaw

Usprawnienia dotyczące łańcucha dostaw dotyczą lepszego zarządzania strategią zaopatrzenia, w czym pomogą nowe funkcje analityczne i wsparcie dla wielu dostawców.

Udoskonalone śledzenie zapasów pozwala zyskać wgląd w ich zużycie w czasie rzeczywistym, co z kolei przekłada się na wsparcie organizacji promocji, wydarzeń czy wprowadzania nowych produktów.

Dodatkowo możliwa jest szybka rekonfiguracja łańcuchów dostaw, a producenci z branży przetwórczej mogą skorzystać z optymalizacji planowania w celu skrócenia ich cykli.

Human Resources

Nowe funkcje w tym obszarze przyniosą lepszą wydajność, umożliwiając zautomatyzowanie pracy partnerów biznesowych. Zwiększona produktywność będzie odnosić się również do menedżerów i pracowników, dzięki dostarczaniu powiadomień o procesach i zadaniach poza aplikacją.

Ponadto w aplikacjach Dynamics 365 zintegrowano informacje dotyczących pracowników z menedżerami zasobów w Project Operation.

Handel

Rozwinięto współprace B2B i B2C, w tym umowy sprzedaży w różnych kanałach i możliwość składania zamówień w imieniu firmy.

Usprawniono sposoby angażowania klientów – mogą oni dokonywać zakupów bez względu na to gdzie się znajdują oraz jakiego urządzenia używają. Dodatkowo oferty kierowane do nich są jeszcze bardziej spersonalizowane i oparte na rekomendacjach dostarczanych przez sztuczną inteligencję.

Zaproponowano także wykorzystanie działania headless e-commerce z opartym na interfejsie API silnikiem sprzedaży, który dostosowuje się do zmieniających się potrzeb.

Usprawniono zarządzanie przepływem pracy.

Aplikacja zawierająca rozbudowane funkcje handlowe – Store Commerce jest teraz dostępna dla systemów Windows, Android i iOS. Zintegrowano również portfel cyfrowy Apple Pay i Google Pay oraz agenta wirtualnego i agenta na żywo, co umożliwiło dodanie nowych opcji obsługi klienta.

Ochrona przed oszustwami

Nowe rozwiązanie TAB ułatwiające zwiększenie limitów bankowych bez konieczności zastępowania dotychczasowej funkcji ochrony przed oszustwami. Umożliwia to zabezpieczenie przed nimi przy minimalnej ingerencji w działalność firmy.

Integracje z Microsoft Teams

Przede wszystkim zapewniono wygodny dostęp do danych MS Dynamics 365 Business Central – możliwy nawet bez licencji systemu ERP. Dodatkowo przyśpieszono rozwiązywanie złożonych problemów, dzięki łatwej współpracy z ekspertami.

Zarządzanie programem Excel

Udostępniono większe możliwości kontroli systemu przez administratorów oraz ulepszono korzystanie z układów raportów.

Dodatkowe usprawnienia

Udostępniono pomoc we wdrożeniu dla nowych oraz obecnych użytkowników systemu poprzez dedykowane do tego aplikacje. Zapewniono też szybszą możliwość ich użytkowania, ponieważ są one teraz łatwiejsze do wyszukiwania i instalacji.

Zwiększono dostępność systemu w nowych krajach. Usprawniono również nawigację w menu. W nowej aktualizacji postawiono także na efektywniejszą obsługę użytkowników biznesowych, bez względu na rodzaj branży czy wielkość firmy.

Aplikacja jest również stale ulepszana w celu zapewnienia wsparcia integracji z platformą Shopify.

Rozwijane są obszary zwiększające produktywność programistów, po całkowitym przejściu do środowiska Visual Studio Code.

Zapewniono także wydajniejszą automatyzację poprzez usługę Power Automate, dzięki której użytkownicy mogą konfigurować przepływy pracy zgodnie z indywidualnymi potrzebami ich firm.


Więcej możesz dowiedzieć się tutaj, na stronie firmy Microsoft, gdzie szczegółowo opisano elementy, które zawiera aktualizacja. Natomiast jeśli pojawią się u Ciebie pytania w związku z nowymi funkcjami zwróć się do nas. Pomożemy Ci w obsłudze systemu, a w razie potrzeby przeprowadzimy specjalistyczne szkolenie dla Twoich pracowników, dzięki czemu możesz mieć pewność, że pracując w Business Central wykorzystujecie wszystkie jego możliwości!

Opublikowano


Integracja z systemem sprzedażowym – część 2

Przepisywanie danych faktur nigdy się nie kończy? Kopiowanie adresów klientów zajmuje wiele godzin? Chcesz, by cały proces ich przenoszenia do systemu ERP odbywał się automatycznie? Dziś przedstawimy rozwiązanie, które powinno się w takim przypadku sprawdzić, prezentując drugi artykuł z serii „Integracja z systemem sprzedażowym”.

Zacznijmy od przedstawienia procesu przesyłania plików, aby wyjaśnić, jak dokładnie działa ta automatyzacja.
Pierwszym krokiem jest wyeksportowanie odpowiednich danych do pliku w formacie .csv lub txt. z używanego systemu sprzedażowego. Proces ten może odbywać się automatycznie, za pomocą kolejki zleceń, tzn. np. raz dziennie o określonej porze dnia. Pliki trafiają do odpowiedniego folderu na serwerze FTP (klienci / produkty / faktury sprzedaży / faktury zakupu).

Przykładowy plik .csv z wierszami faktury sprzedaży można otworzyć w notatniku lub Excelu.


Serwer FTP z odpowiednimi folderami.

W tych folderach znajdują się wyeksportowane pliki .csv.

Następnie, za pomocą kolejnej kolejki zleceń, którą możemy ustawić np. na następny dzień, pliki są importowane z serwera do systemu ERP.

Import klientów. Przy importowaniu ponownie tych samych klientów, otrzymują oni status „Updated”, podczas gdy nowi klienci – „Customer Created”.


Tak wygląda przykładowa kolejka zleceń. W tym przypadku import odbywa się codziennie przed godziną 6 rano.

Po realizacji kolejki i imporcie do systemu, na serwerze FTP pliki przenoszą się do folderu archiwum, z rozszerzeniem .csv.arch.

Warto ponadto wspomnieć o możliwości wykrywania błędów podczas realizacji kolejki zleceń. Dodatkowo przy imporcie faktur zaletą jest pokazanie różnicy między kwotami występującymi w nagłówku i wierszach.

Niewątpliwie największą zaletą przedstawionego rozwiązania jest automatyzacja w postaci kolejki zleceń. Oznacza ona, że nie musimy przejmować się ręcznym przepisywaniem danych i związaną z nim możliwością popełnienia błędu, a przede wszystkim oszczędzamy czas, co generuje również niższe koszty. Dodatkową korzyścią jest opcja wykrywania błędów, która dba o to, żeby wszystkie informacje zostały zapisane w systemie poprawnie i znów oszczędza nam czas, gdyż nie musimy poświęcać go na przeglądanie wszystkich plików, w celu sprawdzenia ich poprawności.

Jeśli przekonały Cię przedstawione argumenty zapraszamy do kontaktu, w celu omówienia szczegółów wdrożenia. Chętnie odpowiemy też na wszystkie mogące się nasunąć pytania. A jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, to w kolejnych wpisach przedstawimy jeszcze inne sposoby na integrację systemu sprzedażowego z systemem ERP.

Dominika Młynarska
ERP Consultant

Opublikowano


Integracja z systemem sprzedażowym – część 1

Systemy ERP Microsoft Dynamics, takie jak NAV czy Business Central mają wiele użytecznych księgowych funkcji, których nikomu już nie trzeba przedstawiać. Możemy również rozbudować je o dodatkowe narzędzia i automatyzacje, aby każdy rodzaj pracy przebiegał jeszcze sprawniej. Jeśli nie wiesz o czym mowa, zerknij do naszych poprzednich artykułów: Hybrydowe rozwiązanie pod nowe JPK, Korekta wymiarów po zaksięgowaniu dokumentu.

Z drugiej strony jest system sprzedażowy, którego używasz od lat, wystawiasz w nim faktury i korekty, tworzysz kartoteki nabywców, masz dostęp do innych niezbędnych finansowych informacji.

Są to zatem dwa osobne rozwiązania, które, chociaż mają punkty wspólne, działają osobno i przeznaczone są do innych zadań. I tutaj z pomocą przychodzi integracja. Łączy punkty wspólne, za pomocą automatycznych procesów, dzięki którym całość działa płynnie, bez konieczności ręcznego uzupełniania tych samych danych wielokrotnie w innych systemach.

W tej serii artykułów chcemy przedstawić cztery możliwości, na dokonanie integracji pomiędzy systemami klasy CRM oraz ERP, jakim jest Microsoft Dynamics 365 Business Central. Jako pierwszy przykład weźmiemy firmę, która prowadzi sprzedaż nie tylko we własnym sklepie internetowym, ale także posiada sieć salonów oraz wystawia swoje produkty na zewnętrznej platformie sprzedażowej.

Faktury wystawiane są w różnych miejscach – są to zarówno faktury paragonowe w sklepach stacjonarnych, jak i faktury wystawiane dla firmy przez platformę. Potrzebne jest rozwiązanie, dzięki któremu wszystko będzie dostępne w jednym miejscu i nie będzie wymagało wielu operacji i poświęcania temu dużej ilości czasu.

 

W ten właśnie sposób działa integracja – wczytuje z pliku odpowiednie dane, generowane przez kasy fiskalne z salonów dla faktur paragonowych oraz ze sklepów internetowych. Numery faktur są odpowiednio nadawane, aby we wszystkich miejscach się zgadzały i mogły zostać zaksięgowane i utworzone pliki JPK.

 

Po imporcie, faktury mogą być księgowane, także seryjnie, co znaczenie oszczędza czas.

Faktury z salonu mają przypisany atrybut VAT jako faktura paragonowa, ale mogą mieć również dodatkowe atrybuty.

Automatyzacja procesów znacznie przyspiesza pracę. Aby wczytać do systemu faktury, wystarczą dosłownie trzy kliknięcia. W firmie, która prowadzi sprzedaż w wielu różnych miejscach i lokalizacjach, jest to niezbędne, aby prawidłowo stworzyć i wysłać plik JPK, a nasz system ERP właśnie to zapewnia, umożliwiając jego generowanie.

Zapraszamy do śledzenia uważnie naszej strony – już niedługo pojawią się kolejne wpisy o innych rodzajach integracji z systemem sprzedażowym. A jeśli rozważasz wprowadzenie podobnego do przedstawionego tutaj rozwiązania, zapraszamy do kontaktu za nami. Rozwijaj swój biznes dzięki możliwościom, które oferuje system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central i skorzystaj z doświadczenia przedstawicieli NMI ERP!

Rafał Dziduch
Business Development Manager

Opublikowano


Hybrydowe rozwiązanie pod nowe JPK

Od stycznia 2022 roku, ze względu na skrócone terminy zwrotu VAT, zaszły pewne zmiany w strukturach plików JPK. W związku z tym konieczne jest posiadanie najbardziej aktualnej wersji systemu ERP, która pomoże Ci odpowiednio przygotować dane wysyłane do Ministerstwa Finansów.

Co jednak w przypadku, gdy korzystasz ze starszej wersji Microsoft Dynamics NAV, która nie otrzymuje już wsparcia technicznego i darmowych aktualizacji? Taki problem występuje w Business Central 13, NAV2018 i wcześniejszych (a już niedługo również w Business Central 14).

Jedną z metod jest pozostanie przy starym systemie i ręczne uzupełnianie danych – jest to jednak żmudny i czasochłonny proces, a ponadto zwiększa szansę na popełnienie błędu. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się więc być aktualizacja wszystkich procesów do najnowszej wersji Business Central. Z pewnością jest to jednak rozwiązanie, które może być bardzo kosztowne i czasochłonne.

Jak najlepiej dostosować się do nowych wymagań?

W NMI ERP przygotowaliśmy hybrydowe rozwiązanie, które nie tylko pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, ale także zaoferuje pełną funkcjonalność najnowszej aktualnie dostępnej wersji w zakresie obsługi JPK VAT. Jest to integracja między posiadanym systemem a najnowszym Business Central w chmurze. Dzięki temu aktualizacje są dostępne bezpłatnie i zawsze na czas – nie musisz dłużej martwić się nowymi zmianami prawnymi. Już nigdy nie będzie trzeba podnosić systemu do nowszej wersji, ponieważ Business Central online jest aktualizowany automatycznie co 6 miesięcy, a dodatkowo posiada gwarancję dostosowania systemu do polskiego prawa podatkowego.

Korzyści rozwiązania hybrydowego

Jak to dokładnie działa? Integracja polega na tym, że transakcje podlegające VAT są eksportowane ze starego systemu i wczytywane do Business Central, gdzie są księgowane i dostosowywane do aktualnie obowiązujących wymagań. Tak wyeksportowany plik jest w 100% poprawny pod względem najnowszych zmian Ministerstwa Finansów.

Wśród licznych zalet takiego rozwiązania, z pewnością można wymienić:

 • Oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ nie musisz przechodzić na najnowszą wersję systemu w pełnym zakresie.
 • Nie musisz dłużej martwić się o poprawność wysyłanych plików, gdyż system automatycznie dostosowuje je do obowiązujących przepisów.
 • Darmowe aktualizacje gwarantują, że także w przyszłości będziesz posiadać pliki JPK dostosowane do najnowszych zmian.
 • W ciągu 2 tygodni zaimplementujemy i dostosujemy integrację do Twoich potrzeb!

Skontaktuj się z nami i przygotuj się do zmian!

Rafał Dziduch
Business Development Manager

Opublikowano


Release Wave 1 dla Microsoft Dynamics 365 Business Central

Od kwietnia zostanie udostępniona pierwsza w tym roku aktualizacja dla Microsoft Dynamics 365 Business Central. Głównym jej celem jest pomoc nowym i dotychczasowym użytkownikom w zwiększeniu produktywności, poprzez poprawę użyteczności i wydajności systemu.

Tegoroczna Release Wave 1 będzie bazowała na najpopularniejszych sugestiach ulepszeń od użytkowników. Skupi się między innymi na lepszym raportowaniu i usprawnieniach w zakresie łańcucha dostaw.

Wśród pozostałych uzupełnionych obszarów można znaleźć:

 • rozszerzone opcje panelu pomocy – łącze kontekstowe do dokumentacji od Microsoft i partnerów;
 • zwiększenie dostępności Business Central w większej liczbie krajów i rejonów;
 • łatwiejszą nawigację w menu;
 • wsparcie dla współpracy w procesach biznesowych w Microsoft Teams, poprzez możliwość dodania stron z Business Central do kanałów oraz usunięcie w MS Teams przeszkód związanych z licencjonowaniem;
 • dodatek do Excela – nowe projektowanie układów raportów;
 • dodatek do Outlooka – możliwość dodawania załączników z wiadomości e-mail bezpośrednio do dokumentów Business Central;
 • lepszą integrację z Power Platform, w szczególności nowe możliwości konektorów Power Automate i Power Apps;
 • rozbudowane możliwości narzędzi dla programistów, między innymi silniejszy język AL.

Cała aktualizacja obejmuje kilkaset nowych funkcji i usprawnień. Bardziej szczegółowe informacje, wraz z terminami ich dostępności znajdują się na stronie Microsoftu: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/

Opublikowano


PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE

Od 2022 wprowadzone zostały liczne ułatwienia dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK). Mają one na celu rozpowszechnić ten model biznesowy i otworzyć go na mniejsze podmioty. Wśród najważniejszych zmian można wymienić:

 • zmniejszenie limitu minimalnego kapitału zakładowego spółek (do 250 tys. zł. z wcześniejszych 500 tys. zł.)
 • większe możliwości w powiązaniach spółek: przekształcenia, połączenia i podziały spółek
 • zniesienie warunku rentowności
 • korzystniejsze warunki rozliczania strat.

PGK mają wiele zalet, między innymi pozwalają na wspólne rozliczanie ponoszonych kosztów i przychodów, dzięki czemu można oszczędzić na płatnościach za podatek dochodowy CIT. To rozwiązanie wiąże się jednak również z koniecznością przestrzegania pewnych warunków. Jednym z nich jest konieczność przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Można to zrobić dzięki odpowiedniej funkcjonalności Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Konsolidacja danych

Przed przeprowadzeniem konsolidacji, należy przygotować plany kont i firmę konsolidacyjną.

W zależności od złożoności firmy, istnieją dwa sposoby na jej skonfigurowanie:

 1. Jeśli nie są potrzebne zaawansowane ustawienia, można użyć akcji Assisted Setup (Konfiguracja wspomagana). W tym celu należy:
  • Wybrać akcję Konfiguracji wspomaganej
  • Wybrać opcję Set up consolidation reporting
  • Wykonać każdy z kroków w przewodniku konfiguracji wspomaganej.
 2. Jeśli są potrzebne bardziej zaawansowane opcje przy konsolidacji, można skonfigurować ją ręcznie. 
  • W każdej jednostce organizacyjnej należy określić, które konta księgi głównej mają być objęte konsolidacją oraz określić metodę translacji konsolidacyjnej dla każdego konta.
  • W firmie konsolidacyjnej należy założyć kartę jednostki organizacyjnej dla każdej firmy, która ma być objęta konsolidacją. Karta jednostki biznesowej zawiera informacje, takie jak daty roku obrotowego jednostki biznesowej oraz procent każdego konta, które musi być uwzględnione w konsolidacji.
  • Wybierz, czy chcesz utworzyć nową konsolidowaną firmę, czy skonsolidować dane w firmie, którą już utworzyłeś na potrzeby konsolidacji. Firma nie powinna zawierać transakcji.
  • Wyświetl podgląd wyników. Business Central sprawdzi, czy dane podstawowe i transakcje mogą być pomyślnie przeniesione do skonsolidowanej firmy.

 

skonsolidowany-bilans-prób-PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE-1
skonsolidowany-bilans-prób-PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE-2
skonsolidowany-bilans-prób-PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE-1skonsolidowany-bilans-prób-PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE-2
Opublikowano


Zmiana stawek VAT w Microsoft Dynamics 365 Business Central

W Microsoft Dynamics 365 Business Central daje możliwość szybkiej zmiany stawek VAT.

Optymalnym podejściem do zarządzania zmianą stawki VAT jest pełne zaksięgowanie i zamknięcie otwartych zamówień i innych dokumentów przed datą zmiany stawki VAT, aby upewnić się, że zmiana nie ma na nie wpływu.

Takie rozwiązanie jest najczęściej stosowane i pozwala na szybkie uruchamianie nowych zamówień i dokumentów z nową stawką VAT. Poniżej kilka wskazówek, które pomogą w sprawnej zmianie stawki VAT:    

 1. Opublikuj i zamknij otwarte zamówienia, dzienniki i inne dokumenty przed datą zmiany.
  Możesz poczekać do daty zmiany, o ile nie dodasz nowych linii. Upewnij się, że data wejścia w życie będzie wcześniejsza niż data zmiany. 
 2. Utwórz nową konfigurację podatku VAT. 
 3. Włącz podatek VAT od podmiotów (odpowiednich klientów, dostawców, towarów itd.).   
 4. W dniu zmiany stawki VAT podczas tworzenia nowych dokumentów będą już uwzględnione nowe stawki.

Opublikowano


„Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” – Albert Einstein

Zmiany związane z cyfryzacją naszego kraju, wymagają zmian w sposobie naszego działania.

To co pewne, to to, że są:

- nieuchronne

- w dłuższej lub krótszej perspektywie czasu zaczną powszechnie obowiązywać

- chcąc nadal prowadzić biznes, musimy się do nich dostosować.

 

Jak się zatem do nich przygotować, aby zminimalizować związane z nimi ryzyko?

 1. Firmom korzystającym z usług biur rachunkowych polecamy wnikliwą kalkulację kosztów. Opłaty za usługi księgowe znacznie wzrosły, a w związku z tym, że to początek zmian, to należy przyjąć, że będą wzrastały nadal.

Wasza firma się rozwija? Może zatem warto rozważyć własną księgowość?

Jakie inne profity może zyskać Twoja firma przy własnym zarządzaniu finansami?

 1. Podczas rozważań nad inwestycjami w infrastrukturę systemową warto przeanalizować kilka wariantów. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, nie tylko na koszty, ale także zapewniany poziom bezpieczeństwa danych, poziom mobilności, automatyzację procesów biznesowych oraz możliwość elastycznego dostosowywania się do zmian. Te użyteczności będą coraz bardziej istotne w prowadzeniu finansów i administracji w najbliższych latach.
 2. Prace nad zmianami należy zaczynać stopniowo, nawet z bardzo dużym wyprzedzeniem. Przeorganizowanie funkcjonowania firmy w miesiąc należy pozostawić w sferze marzeń. Takie zmiany wymagają nie tylko dla przykładu nowego systemu, ale wcześniejszej dokładnej analizy potrzeb i sposobów ich realizacji. Uwzględnienie szkoleń, czasu dla pracowników, jest także istotnym elementem. I oczywiście zawsze mogą pojawić się niezależne od nas opóźnienia. Dlatego zapewnij sobie długi czas na przygotowanie i wdrożenie zmian czy dostosowań do nowych wymagań.

 

Opublikowano