Sprawny serwis to
wizytówka firmy

Program do obsługi serwisu MS Dynamics 365 Business Central

Dzień dobry! Zobacz, jak Microsoft Dynamics 365 Business Central zwiększył jakość obsługi serwisowej.

Przewiń po więcej arrow_downward

Moduł Serwis w programie MS Dynamics 365 Business Central wspiera i usprawnia działania firmy w obszarze obsługi klienta oraz zarządzania serwisem. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zyskać pełną kontrolę nad procesami reklamacji i napraw, a także zwiększyć satysfakcję swoich klientów. Jest to dedykowane narzędzie, które można dostosować do specyficznych potrzeb i procesów każdej firmy. Program ten oferuje jednak znacznie więcej korzyści, takich jak poprawienie wydajności, zwiększenie efektywności operacyjnej czy dostęp do analiz biznesowych, co finalnie przekłada się na zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Jakie korzyści przyniesie automatyzacja zarządzania serwisem?

Czas realizacji zleceń wciąż się wydłuża, a Twoi klienci narzekają na jakość obsługi? Postaw na Microsoft Dynamics 365 Business Central. System ERP wyposażony w moduł do obsługi serwisu optymalizuje każdy aspekt jego funkcjonowania. Program umożliwia efektywne planowanie pracy i realizację zadań w zakładanym czasie.

Jego rola zaczyna się już w momencie przyjmowania zadania serwisowego. Pozwala na błyskawiczne tworzenie zleceń i ich przypisywanie do odpowiednich serwisantów, kontrolowanie postępu prac, prowadzenie komunikacji z klientem, a także automatyczne fakturowanie. Program jest uniwersalny i przeznaczony dla różnych branż. Znakomicie sprawdza się w przypadku ewidencji sprzętu elektronicznego, np. serwisu komputerowego.

Wdrażając takie rozwiązanie, możesz liczyć na następujące wymierne korzyści:

 • uporządkowany sposób obsługi zgłoszeń;
 • krótszy czas obsługiwania zleceń reklamacyjnych oraz napraw;
 • usprawnienie komunikacji z klientami;
 • wzrost satysfakcji klientów;
 • poprawa wizerunku Twojej firmy;
 • kontrola nad kosztami i rentownością umów serwisowych;
 • zwiększenie produktywności pracowników;
 • poprawa komunikacji wewnętrznej;
 • wygodne generowanie faktur na podstawie przyjętych zamówień;
 • zwiększenie zysków.

Efektywne zarządzanie zleceniami serwisowymi

Doskonale wiesz, że zgłoszenia serwisowe są różnorodne - od usterek, przez reklamacje, aż po przeglądy czy instalacje. Program do obsługi serwisu pozwala na automatyczne identyfikowanie usterek, a także na wyznaczenie zakresu napraw na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów.

Dzięki systemowi ERP kontrolujesz wiele rodzajów procesów, które oznaczysz za pomocą różnych atrybutów czy numeracji. Wszelkie dyspozycje są generowane automatycznie. Masz możliwość monitorowania jakości i czasu realizowanych zamówień.

Dzięki integracji danych, poprawisz komunikację w zespole i usprawnisz pracę innych działów. System możesz zainstalować na komputerze lub korzystać z wersji mobilnej, co zapewnia elastyczność i dostępność niezależnie od miejsca pracy.

Kalendarz zleceń i wygodna koordynacja pracy serwisantów

Oferowany program to również serwis planner, który pozwoli Ci zarządzać procesami z jednego miejsca i bez konieczności generowania papierowych dokumentów. Aby skorzystać z tej potężnej bazy wiedzy, wystarczy Ci dostęp do Internetu, system Windows lub inne środowisko operacyjne.

Stanowi to ogromne ułatwienie dla managerów, techników i innych członków zespołu. Dzięki oprogramowaniu ERP zyskują oni dostęp do współdzielonych kalendarzy, które umożliwiają sprawdzenie obłożenia danego pracownika, czy znalezienie serwisanta dysponującego czasem, by zająć się danym problemem.

Program dla serwisu zadba o profesjonalny wizerunek firmy

Zapewniasz rozbudowane usługi serwisowe? Na pewno zdajesz więc sobie sprawę, że jest to newralgiczne miejsce, od którego zależy wizerunek firmy i satysfakcja klienta.

Tradycyjny obieg dokumentów na papierze oraz klasyczna ewidencja umów serwisowych i gwarancyjnych wydłużają czas realizacji usługi. Klienci pozbawieni bieżących informacji o statusie zamówienia szybko się niecierpliwią, a skargi i reklamacje narastają.

Rozwiązaniem jest system ERP, dzięki któremu zgromadzisz wszystkie dane na temat zgłoszenia kontrahenta i jego historii w jednym miejscu, będziesz wygodnie tymi danymi zarządzać, a także zautomatyzujesz część procesów.

Inwestycja w tego typu oprogramowanie pozwala więc sprawniej realizować zadania kierownikom i pracownikom w codziennej pracy, ale przede wszystkim oferować wysoki poziom usług. W rezultacie zwiększa się satysfakcja obu stron, co przekłada się na poprawę wizerunku i zwiększenie przychodów Twojej firmy

Wzorowa obsługa zgłoszeń to mniej niezadowolonych klientów

System Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV) pozwala na pełną kontrolę obsługi zlecenia, monitorowanie kosztów i kontrolę rentowności umów serwisowych. Dzięki niemu znacząco skraca się czas realizacji usługi, możliwe jest śledzenie jej statusu, a także wysyłanie elektronicznych powiadomień dla klientów.

To wszystko sprawia, że zauważalnie zmniejsza się liczba reklamacji i skarg, a co za tym idzie – niezadowolonych klientów.

“W przypadku mojej firmy wdrożenie systemu ERP 365 Business Central było opłacalną inwestycją w jej wizerunek.

Główne korzyści Microsoft Dynamics 365 Business Central to:

 • automatyczne wystawianie dokumentów;
 • automatyczne wysyłanie powiadomień o statusie;
 • możliwość odczytu danych;
 • tworzenie protokołów serwisowych;
 • elektroniczny obieg dokumentów, usprawniający pracę;
 • kompletna i zawsze aktualna ewidencja przedmiotów objętych serwisem;
 • zarządzanie cenami usług;
 • administrowanie umowami oraz ich ewidencjonowanie

Konkretne wymagania dotyczące wdrożenia wynikały ze specyfiki działalności firmy IBCS, która oferuje również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych przez siebie rozwiązań. Wymusiło to wprowadzenie dość istotnych rozszerzeń zarówno w kartotekach nabywców, jak i w kartotekach zapasów. Wprowadzona została m.in. obsługa koncesji, która bazowała na dostępnej w Business Central funkcji wariantów zapasu.”

Podobne rozwiązania możemy opracować dla Twojego biznesu!

Konkretne wymagania dotyczące wdrożenia wynikały ze specyfiki działalności firmy IBCS, która oferuje również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych przez siebie rozwiązań. Wymusiło to wprowadzenie dość istotnych rozszerzeń zarówno w kartotekach nabywców jak i w kartotekach zapasów. Wprowadzona została m.in. obsługa koncesji, która bazowała na dostępnej w NAV funkcjonalności wariantów zapasu.

Zobacz więcej opinii naszych klientów more_horiz

Dołącz do firm, które zmieniły swój biznes na dobre

Nowoczesny serwis tylko z programem serwisowym Microsoft Dynamics 365 Business Central

Moduł serwis w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central pozwala na optymalne administrowanie wszystkimi zadaniami. Możesz przeglądać i wyszukiwać dane według numerów seryjnych, kodów kreskowych czy numerów partii.

Wszystko dostępne w jednym miejscu i bez konieczności tworzenia niewygodnej, papierowej dokumentacji. Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Przeczytaj pełny opis funkcjonalności systemu w zakresie kierowania serwisem lub pobierz instrukcję obsługi programu Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Wszystko dostępne w jednym miejscu i bez konieczności tworzenia niewygodnej, papierowej dokumentacji.

Odkryj nowe możliwości z Microsoft Dynamics 365 Business Central

Nowoczesne oprogramowanie to krok w kierunku usprawnienia swojego serwisu, zwiększenia satysfakcji klientów i osiągnięcia konkurencyjnej przewagi. Dzięki zintegrowanym danym, efektywnemu wykorzystaniu zasobów oraz narzędziom analitycznym, Twoja firma może skutecznie reagować na zmieniające się potrzeby rynku i budować trwałe relacje z klientami.

Zarządzanie serwisem

Programy Microsoft Dynamics 365 Business Central optymalizuje działanie serwisu, integrując dane z różnych miejsc. Dzięki temu pracownicy mają dostęp do kompleksowych informacji o klientach, produktach i historii reklamacji. System pozwala również na tworzenie, kontrolowanie i śledzenie zleceń serwisowych. Serwisanci mogą monitorować stan napraw, terminy i dostępność zasobów. To wszystko umożliwia bardziej efektywne zarządzanie projektami.

Zarządzanie pozycjami objętymi serwisem

Osobny moduł Microsoft Dynamics 365 Business Central, wspierający dział serwisu, pozwala na tworzenie szczegółowej ewidencji przedmiotów i produktów podlegających usługom serwisowym, zawierającej takie informacje jak: numery seryjne, dane dotyczące komponentów przedmiotu, szczegóły umów i warunków gwarancji, a także informacje o cenach, częściach zamiennych i przedmiotach zastępczych.

Zarządzanie cenami serwisu

Program do serwisu umożliwia:

 • Przypisanie i śledzenie stosowanych cen serwisu.
 • Ustawianie grup cen, które możemy przydzielać do przedmiotu lub grupy przedmiotów wchodzących w skład zlecenia lub powiązanych z konkretnym typem usterki.
 • Tworzenie zestawień oraz ich wydruk na drukarce lub innych urządzeniu.
 • Integrację z kasą fiskalną.
 • Definiowanie szablonów kalkulacji cen pozwalających korygować (aktualizować) ustalone wartości.
 • Automatyczne przypisywanie odpowiedniej struktury cen na podstawie powiązanej grupy cen serwisu.
 • Tworzenie raportów dotyczących rentowności serwisu względem grup cenowych, pozwalających analizować stosowane grupy cenowe i eliminować te, które nie są zyskowne.

Zarządzanie umowami serwisowymi

Za pomocą systemu możliwe jest tworzenie umów , administrowanie nimi i ewidencjonowanie. Zarządzanie umowami umożliwia także rejestrowanie i dostęp do historii poszczególnych umów, obejmującej dane przedmiotów serwisu, użytych części i roboczogodzin.

Ofertowanie umów serwisowych

Po utworzeniu oferty umowy możliwe jest jej przekształcenie bezpośrednio w umowę, zawierającą dane zaakceptowane przez klienta.

Definiowanie kryteriów identyfikacji i kwalifikowania usterek

Moduł daje możliwość stworzenia pełnej dokumentacji, pomagającej w świadczeniu usług serwisowych w tym kryteriów identyfikacji i kwalifikowania usterek, a także procedur przypisanych do konkretnych klas problemów.

Ewidencja zleceń serwisowych

Dzięki pełnej ewidencji zleceń serwisowych możliwa jest analiza efektywności działań, kosztów serwisu, a także szacowanie opłacalności umów oraz ofert .

Alokacja zasobów do obsługi zadań serwisu

Funkcja alokacji zasobów daje możliwość przypisania pracowników do zadań i rezerwacji materiałów (np. części zamiennych czy przedmiotów zamiennych) niezbędnych do realizacji umowy serwisowej.

Kontrola zapotrzebowania na części zamienne

Dzięki ewidencji i analizie zapotrzebowania na części zamienne możliwe jest precyzyjne planowanie działań produkcyjnych lub zakupów.

Zarządzanie zleceniami serwisowymi

Funkcja ta pozwala na:

 • Automatyczne tworzenie zamówień serwisowych zgodnie z warunkami wprowadzonymi w umowie.
 • Tworzenie zleceń do wielu umów jednocześnie.
 • Rejestrowanie jednorazowych zdarzeń.
 • Rejestrowanie i dostęp do kompletnej historii zleceń, która tworzona jest w dzienniku ewidencyjnym.
 • Ewidencję posiadanych przedmiotów zastępczych, a także ich rezerwację.

Kontrola obsługi zlecenia (workflow)

Narzędzie planowania zadań umożliwia szczegółową rejestrację wykonania zaplanowanych czynności, czasu pracy, zużytych zasobów, a dzięki temu także śledzenie statusu realizacji usługi, planowanie i rozliczenie kosztów usługi czy kontrolę rentowności umów serwisowych.

Fakturowanie umów i zleceń serwisowych

Dokumenty umów oraz zleceń można połączyć z księgą główną i wykonywać na nich pełen zakres operacji księgowania oraz fakturowania. Istnieje możliwość automatycznego tworzenia faktur serwisu zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

System może również wysyłać automatyczne powiadomienia o statusie realizacji usługi serwisowej. W tym zakresie program oferuje:

 • zarządzanie pozycjami objętymi serwisem;
 • administrowanie cenami serwisu;
 • kontrolowanie umów serwisowych;
 • ofertowanie umów;
 • definiowanie kryteriów identyfikacji i kwalifikowania usterek;
 • ewidencja zadań;
 • alokację zasobów do obsługi zadań serwisu;
 • kontrolę zapotrzebowania na części zamienne;
 • zarządzanie zadaniami;
 • kontrolę obsługi zlecenia (workflow);
 • fakturowanie umów i zamówień.

Obsługa powiadomień

System może również generować automatyczne powiadomienia o statusie realizacji usługi serwisowej.

Zobacz nagranie wideo, prezentujące możliwości modułu

Moduł Serwis w Microsoft Dynamics 365 Business Central opiera się na narzędziach wspierających realizację usług serwisowych w celu zapewnienia satysfakcji klientów. Dzięki dostępnym funkcjom użytkownik może uzyskać szybki dostęp do historii serwisu nabywcy, prognozować potrzeby nabywców oraz administrować w czasie rzeczywistym danymi powiązanymi ze zleceniami.

W skład modułu Serwis, dostępnego z poziomu menu Działy, wchodzą następujące obszary aplikacji: Zarządzanie umowami, Planowanie i alokacja zadań oraz Przetwarzanie zamówień. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu i poznać szczegóły naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu.

chat_bubble_outline call calculator