Wypełnij formularz, to zajmie tylko 2 minuty. Na podstawie danych przygotujemy szacunkową kalkulację projektu, zawierającą koszt licencji oraz usług wdrożeniowych.

Wypełnij formularz arrow_downward
Podstawowe informacje o firmie
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Czy firma ma Office 365?
Pole wymagane
W celu otrzymania kalkulacji, prosimy o podanie danych kontaktowych
rotate_right

Wysyłanie

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane
Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu jest NMI ERP Sp. z o.o. Dane przetwarzane będą w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość (w tym przygotowanie szacunkowej kalkulacji projektu). W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i usług, dane przetwarzane będą również dla celów marketingowych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pokaż całość
Administratorem danych osobowych jest NMI ERP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Karmelicka 14/ 5, 31-128 Kraków.
Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
• odpowiedzi na przesłaną wiadomość, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu NMI ERP Sp. z o.o., jakim jest odpowiedź na kontakt i udzielenie informacji na przesłane zapytanie, w tym przygotowanie szacunkowej kalkulacji projektu i przesłanie informacji handlowych,
• marketingowych, tj. wysyłki treści marketingowych (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi odrębną zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i usług) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu NMI ERP Sp. z o.o., jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług własnych.
Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy NMI ERP Sp. z o.o., a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia ostatecznej odpowiedzi na przesłaną wiadomość i/lub zapytanie.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i usług, dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania wrażonej zgody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych kontaktowych jest niezbędne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 

Jeśli dane będą niepełne, fikcyjne lub nie spełnią innych warunków, NMI ERP zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Dziękujemy za wypełnienie kalkulatora systemu ERP. Rozpoczęliśmy już pracę nad oszacowaniem projektu ERP dla Państwa. W przypadku obszarów wymagających doprecyzowania, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.