Zakupy

Elastyczne zarządzanie zakupami
buduje przewagę konkurencyjną

Witaj! Zobacz, w jaki sposób wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Business Central optymalizuje pracę działu Zakupów.

Przewiń po więcej arrow_downward

Kupuję z głową!

W swojej pracy muszę sprostać oczekiwaniom poszczególnych działów firmy, przede wszystkim produkcji i sprzedaży, przy równoczesnym dbaniu o jak najniższe koszty, zarówno pod względem cen negocjowanych z dostawcami i podwykonawcami, jak i utrzymywania minimalnych stanów magazynowych. Bez aktualnych i pewnych danych płynących z produkcji, księgowości, sprzedaży i magazynu, sprawna koordynacja zakupów jest właściwie niemożliwa.

Dzięki nowoczesnym systemom informatycznym precyzyjne koordynowanie procesu zakupowego stało się normą, bez której nie ma mowy o sprawnym funkcjonowaniu firmy.

Najlepszy zakup to najwyższa jakość w najniższej cenie i w optymalnym terminie

Dzięki elektronicznym kartotekom dostawców i szczegółowym katalogom produktów mam dostęp do pełnych informacji na temat cen, rabatów, dodatkowych kosztów, a także proponowanych terminów. Narzędzia analityczne i integracja systemu z pozostałymi działami w firmie, dają mi także możliwość szczegółowej identyfikacji źródeł zapotrzebowania (sprzedaż, produkcja, kompletacja, projekty, czy serwis). Dzięki temu skuteczniej zarządzam zakupami.

Nie mam żadnych wątpliwości, że Microsoft Dynamics 365 Business Central optymalizuje zakupy. Oto dlaczego:

  • funkcja planowania zakupów umożliwia definiowanie parametrów uzupełniania zapasów, a także planowanie stanów magazynowych według lokalizacji;
  • dzięki połączeniu z magazynem i księgowością możliwa jest pełna automatyzacja części procesów takich jak kontrola i uzupełnianie stanów magazynowych, księgowanie czy fakturowanie;
  • system tworzy pełną historię transakcji, od zapytania ofertowego, poprzez realizację zamówienia, ewentualne zwroty i usługi serwisowe, monitoruje także terminowość dostaw.

W procesie zarządzania dokumentacją nastąpiło skrócenie czasu rejestracji oraz wyeliminowanie podwójnej ewidencji dokumentów. Dotychczas wszystkie dokumenty były wprowadzane do dwóch niezależnych systemów. Obecnie, po wprowadzeniu nowoczesnego systemu ERP, dokumenty są rejestrowane tylko jeden raz i automatycznie są udostępniane wszystkim użytkownikom systemu.

Zobacz więcej opinii naszych klientów more_horiz

Poznaj opinię specjalistów z innych firm

Zakupy z ERP to pełna kontrola

Funkcje do zarządzania zakupami w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central (dotychczas Microsoft Dynamics NAV) pozwalają na pełną kontrolę kosztów, a także elastyczne reagowanie na potrzeby firmy i na zmiany na rynku. Arkusze planowania pozwalają wybrać najkorzystniejszą z możliwych opcji. Zoptymalizowane zarządzanie zakupami umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej firmy i zapewnienie jej odporności na zmienne warunki rynkowe.

Odkryj nowe możliwości z Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zarządzanie katalogiem dostawców

Ewidencja dostawców i osób kontaktowych

Baza danych dostawców, osób odpowiedzialnych i kontaktowych znacznie ułatwia pracę działu zakupów, a dzięki dodatkowym funkcjom systemu ERP, które ewidencjonują także historię transakcji, możliwe jest sprawne zarządzanie procesami zakupu zapasów.

Tworzenie katalogu oferowanych produktów

Poza szczegółową ewidencją dostawców niezwykle istotne jest posiadanie aktualnego katalogu oferowanych produktów, wraz z ofertą rabatową, kosztami dodatkowymi i wszystkimi danymi, które mogą pomóc w wyborze odpowiedniego dostawcy.

Definiowanie terminów dostaw produktów od różnych dostawców

Również terminy dostawy są niezwykle ważne w procesie podejmowania decyzji zakupowych. Dzięki informacjom tego typu można optymalizować cenę w stosunku do terminu dostawy, w zależności od poziomu priorytetu zapotrzebowania na dany zapas.

Definiowanie wielowalutowych cenników dostawców

System Microsoft Dynamics 365 Business Central posiada narzędzia wspierające wielowalutowość, w tym także takie umożliwiające tworzenie wielowalutowych cenników dostawców, pozwalających na porównywanie cen bez względu na walutę.

Obsługa katalogu kooperantów – podwykonawców

Podobnie jak w przypadku ewidencji dostawców i oferowanych produktów, możliwe jest także tworzenie katalogów podwykonawców, zawierających dane dotyczące produktów, cen czy terminu dostawy.

Planowanie zakupów

Definiowanie parametrów uzupełniania zapasów

Zarządzanie zapotrzebowaniem w systemie ERP opiera się na parametrach uzupełniania zapasów, definiowanych już na etapie wdrożenia systemu, dostosowanych na podstawie analizy potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki tym parametrom możliwa jest automatyzacja i koordynacja uzupełniania zapasów.

Planowanie stanów magazynowych według lokalizacji

Dzięki połączeniu z modułem obsługi magazynu, możliwe jest definiowanie optymalnych stanów magazynowych, w tym ilości minimalnych i maksymalnych, na podstawie których system informuje o konieczności wykonania konkretnych akcji (np. złożenia lub anulowania zamówienia).

Analiza zapotrzebowania z różnych źródeł (sprzedaż, produkcja, kompletacja, projekty, serwis)

System zakupów działa w pełnej współpracy z pozostałymi modułami systemu ERP, dzięki czemu możliwa jest analiza zapotrzebowania we wszystkich działach firmy, takich jak sprzedaż, produkcja, kompletacja, projekty czy serwis i zapewnienie wszystkich zasobów niezbędnych do działania przedsiębiorstwa.

Zarządzanie zapotrzebowaniem

System umożliwia ręczne i automatyczne tworzenie zamówień:

  • rejestracja zapotrzebowania na zakupy przez użytkownika;
  • automatyczne tworzenie zamówień na podstawie zapotrzebowania, parametrów zapotrzebowania i zdefiniowanych wartości minimalnych.

Arkusze planowania

Dzięki arkuszom planowania, opartym na danych ze wszystkich istotnych obszarów działania firmy, możliwe jest tworzenie prognoz zapotrzebowania i optymalne dostosowanie zamówień do potrzeb przedsiębiorstwa.

Ewidencja i kontrola zamówień zakupu

Rejestracja zapytań ofertowych

Moduł zakupów w systemie ERP umożliwia elektroniczną rejestrację wszystkich dokumentów, w tym także ewidencję wysyłanych do dostawców zapytań ofertowych. Zapytanie ofertowe może być zarejestrowane jako robocze zamówienie zakupu, dzięki czemu – po akceptacji – możliwe jest przekonwertowanie oferty bezpośrednio w zamówienie zakupu.

Zamówienia zakupu

Funkcja zamówienia zakupu działa analogicznie do zamówień sprzedaży, a więc zawiera dane dostawcy, opis zamówienia i jego wartość, a także termin realizacji.

Zbiorcze zamówienia zakupu – kontrakty długoterminowe

Możliwe jest również utworzenie zbiorczego zamówienia zakupu w przypadku, jeśli zapas ma być dostarczany w kilku dostawach na mocy wcześniejszych uzgodnień z dostawcą.

Zarządzanie zakupami

Moduł zakupów umożliwia pełną kontrolę nad procesem zakupów, w tym na:

  • kontrolę terminowości dostaw;
  • tworzenie dokumentów przyjęć do zamówienia;
  • rejestrację i księgowanie dokumentów zakupu;
  • ewidencję zwrotów;
  • przypisanie kosztów dodatkowych do dostawy (transport, cło itp.).

Ewidencja zamówień zakupu

Dzięki ewidencji zamówień zakupu możliwe jest prześledzenie pełnej historii transakcji od zapytania ofertowego poprzez realizację zamówienia, po ewentualne zwroty i usługi serwisowe.

Zobacz, jak zdefiniować dostawcę w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central

Ekspertka ds. systemów ERP pokazuje, jak dodać nowego dostawcę w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji Web Client. Obejrzyj film i dowiedz się, jak stworzyć nowego dostawcę, a także w razie potrzeby utworzyć nowy szablon dostawców. Dla nowego dostawcy można też zdefiniować konta bankowe, które pomogą w zautomatyzowaniu przelewów bankowych oraz adresy zamówienia, w przypadku gdy dostawca posiada ich kilka.

chat_bubble_outline call