Zaufali nam / Branża jubilerska - Case Study

Branża jubilerska

W opisywanym studium przypadku skupimy się na przeprowadzonym przez nas wdrożeniu u klienta, który działa na rynku jubilerskim i od wielu lat dostarcza swoim odbiorcom najwyższej jakości biżuterię.

Zakres wdrożenia

Klient, który wcześniej korzystał z wersji Microsoft Dynamics Navision 2017, zdecydował się na wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Business Central. Zmiana ta była podyktowana chęcią podniesienia efektywności i bezpieczeństwa swojej działalności, a także faktem, że Dynamics NAV przestał być wspierany i rozwijany przez producenta. Wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Business Central stanowiło ambitne przedsięwzięcie, które wymagało migracji dużej ilości danych oraz przeniesienia użytkowników na nową platformę. Aby ułatwić ten proces, klient skorzystał z oferty szkoleń użytkowników, które dostarczyły niezbędnej wiedzy i umiejętności do efektywnego korzystania z systemu.

Ze względu na charakter i rozmiar działalności klienta, konieczna była również skuteczna integracja Microsoft Dynamics 365 Business Central z wieloma innymi systemami, które wspierają funkcjonowanie firmy. Integracja tych zewnętrznych programów umożliwiła płynny przepływ informacji, ułatwiła współpracę między różnymi działami i zoptymalizowała pracę całej firmy.

Wyzwania i opcje dedykowane

Wdrożenie nie odbyło się bez wyzwań. Jednym z nich, z jakim NMI ERP musiało się zmierzyć, było dostosowanie się do nowego modelu wymiany danych. Przejście na Business Central wymagało uaktualnienia procesów i integracji z innymi systemami, co stwarzało ryzyko błędów w przepływie informacji.

Kolejne znaczące wyzwanie w implementacji stanowił ograniczony czas na dokładne testy użytkowników końcowych. Pomimo tego, skutecznie zapewniono stabilne uruchomienie Business Central w przewidzianym terminie.

„Wdrożenie nowego systemu Business Central, obejmowało wiele złożonych elementów, jednak mimo tego nie wystąpiło żadne opóźnienie, a całość systemu została wdrożona zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Kluczowym sukcesem było uruchomienie systemów wraz z nadchodzącym nowym rokiem, co było konieczne z perspektywy naszego klienta.

Dużym wyzwaniem dla naszego zespołu, okazało się stworzenie nowych połączeń systemowych, które znacznie usprawniły działalność przedsiębiorstwa naszego klienta. Przykładowo, stało się możliwe kompleksowe obsługiwanie procesów związanych z przyjmowaniem zamówień zakupu. Rozwiązanie wprowadziło również opcję awizacji wydań wewnętrznych lub przejęcia zakupu. Udało nam również zastąpić nieużywane modyfikacje, które nie przyczyniały się znacząco do wzrostu efektywności działań naszego klienta.

Cały nasz zespół ceni sobie wyzwania i dąży do znalezienia rozwiązań jak najlepiej dopasowanych do potrzeb klienta. Dlatego też praca nad takimi projektami jest dla nas zarówno źródłem satysfakcji, jak i okazją do nauki oraz rozwoju naszych umiejętności."

Justyna Krawczyk, Project Manager w NMI ERP

Dodatkowe narzędzia uruchomione przy wdrożeniu

Integracje międzysystemowe, które zostały w większości zaprojektowane przez specjalistów NMI ERP umożliwiły i znacznie ułatwiły wiele kluczowych czynności, które miały istotny wpływ na ogólny stan i bezpieczeństwo firmy.

Jednym z połączeń systemowych stworzonych przez NMI ERP była współpraca systemu wspierającego sprzedaż detaliczną oraz drukarek fiskalnych z Microsoft Dynamics 365 Business Central. Programiści NMI ERP usprawnili między innymi rejestrację różnych rodzajów sprzedaży. Jedną z istotnych kwestii rozwiązanych przez integrację międzysystemową był import faktur do paragonów fiskalnych. Wszystkie te połączenia znacznie usprawniły działalność klienta.

Ważnym powiązaniem międzysystemowym skonstruowanym i dopasowanym specjalnie do potrzeb klienta okazał się być system przepływu pracy z opcją pobierania faktur i faktur korygujących zakupu. Dzięki temu rozwiązaniu, procesy księgowe zostały znacznie zautomatyzowane, a ruchy dokumentów stały się prostsze do skontrolowania.

Czas wdrożenia

Cała procedura obejmująca analizę wymagań, dostosowanie funkcjonalności, przygotowanie wdrożenia oraz ostateczne uruchomienie, została zrealizowana w przeciągu 8 miesięcy.

Korzyści z wprowadzenia zmian

Połączenie BC z innymi czołowymi aplikacjami w jedno wspólne środowisko, stworzyło nowe możliwości i wyeliminowało konieczność zbędnych modyfikacji i przekształceń. Zintegrowana platforma stworzona przez specjalistów NMI ERP poprawiła współpracę między różnymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie, która przełożyła się na wzrost przychodów naszego klienta.

Kolejnym osiągnięciem było uruchomienie kompleksowego procesu rozliczania sprzedaży naszego klienta, co usprawniło zarządzania finansami i nie tylko.

Zmiana starego systemu na nowoczesny Business Central umożliwiła firmie dostęp do zaawansowanych funkcji i intuicyjnego interfejsu, co przyczyniło się do wzrostu produktywności pracowników. Dzięki temu usprawnieniu, zespół firmy naszego klienta mógł lepiej się skoncentrować na strategicznych decyzjach biznesowych oraz efektywniej sprostać wymaganiom ich klientów.

Klientowi zapewniono wsparcie w formie filmów instruktażowych, szkoleń czy instrukcji mailowych. Pozwoliło to na swobodne i płynne przejście z Microsoft Dynamics NAV do Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Zobacz również:

Systemy logistyczne
Komunikacja wizualna
Wynajem sprzętu budowlanego
Sektor pomocy humanitarnej
Tradycja i technologia
Biznes z widokiem na przyszłośćRafał Dziduch
Business Development Manager

Zapytaj o wdrożenie!

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz z nami współpracować, zapraszamy do kontaktu:

  +48 532 743 468

  biuro@nmierp.pl

Napisz do nas!