Produkcja masowa – co to jest? Wady i zalety produkcji masowej

Produkcja masowa pozwala na tworzenie dużych ilości towaru przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnych cen, co sprawia, że artykuły schodzące z przenośnika taśmowego są bardziej przystępne dla klientów. Produkcja masowa ma swoje wady i zalety. Czym ona dokładnie jest i co ją charakteryzuje?

Produkcja masowa – co to jest?

Jak sama nazwa wskazuje, produkcja masowa pozwala na wytwarzanie w naprawdę dużych ilościach standardowych artykułów. W tym celu na halach stosuje się często linie montażowe oraz specjalne technologie automatyzacji, ułatwiające i przyspieszające prace.

Zaletą, a jednocześnie wadą produkcji masowej jest to, że umożliwia tworzenie dużej liczby niemal identycznych produktów.

Warto również zwrócić uwagę na to, że bardzo często używa się zamiennie terminów “produkcja masowa” oraz “produkcja seryjna”. To błąd – nie są one synonimami. Produkcja seryjna zakłada tworzenie serii towarów oraz przestoje, podczas gdy produkcja masowa ma przebieg ciągły.

Poznaj możliwości System zarządzania produkcją MS Dynamics 365 Business Central

Jakie są początki produkcji masowej?

Początki produkcji masowej sięgają już starożytnej Grecji, jednak za datę jej faktycznego powstania uważa się XVIII wiek. To właśnie w tym czasie w Anglii miała miejsce Rewolucja Przemysłowa, a rozpoczęcie masowej produkcji tkanin i udoskonalenie technik przędzalniczych było jednym z jej przejawów.

XVIII wiek to również wiek pary – i to właśnie silnik parowy, autorstwa Jamesa Watta, pozwolił na błyskawiczny rozwój przemysłu. Urządzenie zastąpiło ludzi oraz zwierzęta, którzy wcześniej obsługiwali maszyny, co przełożyło się na szybszą i wydajniejszą pracę. Poskromienie pary umożliwiło wykorzystanie silników na masową skalę. Oczywiście produkcja masowa cały czas ewoluowała. Kolejnym wizjonerem, który zoptymalizował procesy produkcyjne, był urodzony w 1863 roku Henry Ford. To właśnie on w swoich fabrykach postanowił wykorzystać ruchomą linię montażową, przy której pracowały osoby specjalizujące się w różnych etapach tworzenia produktów.

Przeczytaj na blogu:

Planowanie produkcji – na czym polega? Dlaczego jest ważne

Produkcja seryjna – na czym polega? Jakie są wady i zalety?

Dzięki temu pracownicy nie musieli przechodzić od jednego zadania do drugiego, tylko skupiali się na jednej pracy. W ten sposób ich działania były znacznie bardziej wydajne. Pomysł Forda w ogromnej mierze zadecydował o jego sukcesie. Stosując linie montażowe mógł bez problemu nadążyć za potrzebami klientów, a przy tym utrzymać atrakcyjne ceny swoich produktów.

Czym charakteryzuje się produkcja masowa?

O tym, czym dokładnie jest produkcja masowa, pisaliśmy powyżej, warto jednak uporządkować związane z nią pojęcia. Tym, co charakteryzuje produkcję masową, są:

 • linie montażowe – to element najbardziej kojarzący się z masową produkcją. Ich użycie umożliwia rozłożenie procesu powstawania produktu na etapy i zadania, które wykonują wyspecjalizowani pracownicy. Ten zabieg pozwala na zwiększenie wydajności i szybkości;
 • standaryzacja – wyroby pochodzące z produkcji masowej są ustandaryzowane, co oznacza, że są praktycznie identyczne. Jednakowy wygląd oraz zastosowanie tych samych elementów we wszystkich artykułach przekłada się na łatwiejsze zachowanie podobnej jakości wszystkich produktów oraz przyspiesza pracę na linii;
 • automatyzacja – coraz częściej przy masowej produkcji korzysta się z maszyn i robotów. To dodatkowo zwiększa tempo pracy, a przy tym eliminuje ryzyko błędu ludzkiego;
 • kontrola jakości – ma kluczowe znaczenie dla produkcji masowej. Pozwala zagwarantować, że każdy artykuł pochodzący z produkcji masowej spełnia określone standardy. Punkty oraz procesy kontrolne są zintegrowane z samą produkcją;
 • podział pracy – rozbicie całego procesu na mniejsze i prostsze zadania, które przypisuje się poszczególnym osobom, przyspiesza pracę, a także pozwala na wyspecjalizowanie się pracowników w określonych etapach produkcji;
 • wysoka wydajność – w produkcji masowej chodzi przede wszystkim o ilość (choć, jak wspomnieliśmy wcześniej, jakość także ma duże znaczenie). Wydajność procesów mierzy się między innymi z pomocą liczby artykułów wytworzonych w określonym czasie.

Zalety produkcji masowej

Produkcja masowa jest bez wątpienia opłacalna i pozwala na zaspokojenie potrzeb rynku. Jej największymi zaletami są:

 • zmniejszenie kosztów artykułów – większa liczba wytworzonych przedmiotów przekłada się na niższe koszty ich produkcji, a tym samym korzystniejszą cenę;
 • stała jakość;
 • duża wydajność;
 • mniejsze wydatki na pracowników;
 • możliwość szybkiego wprowadzenia artykułów do sprzedaży;
 • tworzenie miejsc pracy.

Wady produkcji masowej

Oczywiście produkcja masowa ma nie tylko zalety. Wiążą się z nią także pewne wady i mniejsze oraz większe wyzwania. Do największych z nich zaliczamy:

 • brak personalizacji – wszystkie produkty schodzące z linii są niemal identyczne;
 • niekorzystny wpływ na środowisko naturalne – produkcja masowa wymaga ogromnych nakładów energii oraz zasobów, a przy tym jej skutkiem ubocznym są tony zanieczyszczeń;
 • brak elastyczności – produkcja masowa pozwala na tworzenie tylko jednego typu produktów;
 • wysokie koszty początkowe – chociaż stosowanie masowych procesów produkcyjnych pozwala obniżyć koszty, wydatki związane z rozpoczęciem prac są naprawdę wysokie.

Oceniając efektywność oraz użyteczność produkcji masowej, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę jej wady i zalety. To na ich podstawie można zdecydować, czy wybrany proces odpowiada potrzebom firmy.

Przeczytaj na blogu: czym jest produkcja jednostkowa?

Warto również dodać, że coraz więcej przedsiębiorstw stara się szukać kompromisu pomiędzy niekwestionowaną zaletą produkcji masowej, jaką jest wydajność, a większymi możliwościami personalizacji oraz zróżnicowania tworzonych wyrobów.

Przeczytaj na blogu: Harmonogramowanie produkcji – czym jest?

Opublikowano


Produkcja seryjna – na czym polega? Jakie są wady i zalety?

Produkcja seryjna to, obok produkcji jednostkowej i masowej, jeden z trzech głównych typów organizacji produkcji ze względu na jej liczebność. Polega ona na wytworzeniu partii produktów, a następnie czasowym wstrzymaniu produkcji w oczekiwaniu na kolejne zamówienia bądź z uwagi na konieczność przystosowania maszyn (urządzeń) do produkcji nowego rodzaju wyrobów.

Czym jest produkcja seryjna?

Produkcja seryjna sytuuje się pomiędzy produkcją jednostkową a produkcją masową.

 • Produkcja jednostkowa koncentruje się na wytwarzaniu pojedynczych egzemplarzy. Produkcja masowa charakteryzuje się tym, że wytwarzanie wyrobów w bardzo dużych (masowych) ilościach przeprowadzane jest w sposób ciągły, nie występują przestoje produkcji.
 • Produkcja seryjna – także wytwarzająca masowe ilości produktów – zakłada czasowe przerwy (przestoje) produkcji w oczekiwaniu na następne zamówienia albo z uwagi na konieczność przystosowania maszyn do produkcji kolejnego, innego rodzaju wyrobów.

W procesie produkcji seryjnej używa się tej samej procedury produkcyjnej do tworzenia każdego egzemplarza produktu. Dzięki temu można osiągnąć powtarzalność i jednolitość produktów, a standaryzowane komponenty i procedury ułatwiają kontrolę jakości i obniżają koszty produkcji.

Poznaj system zarządzania produkcją MS Dynamics 365 Business Central

Produkcja seryjna może być jednorazowa (niepowtarzalna) bądź powtarzalna, przy czym okresy powtarzalności mogą być regularne lub nieregularne. Może być także rytmiczna, czyli potokowa (zadania realizowane są w sposób ciągły) lub nierytmiczna, czyli niepotokowa (każde stanowisko pracy może współpracować z różnymi stanowiskami a kolejność operacji technologicznych bywa zmienna).

Rodzaje produkcji seryjnej

Kryterium decydującym o podziale na poszczególne rodzaje produkcji seryjnej jest liczba wyrobów produkowanych w jednej partii. W zależności od niej wyróżniamy:

 • produkcję małoseryjną (drobnoseryjną) – liczba produktów w serii jest różna (od kilku do kilkuset sztuk). Produkcja małoseryjna może być atrakcyjna dla firm, które stawiają na indywidualność i jakość produktów, ale może wiązać się z wyższymi kosztami produkcji na jednostkę produktu. Zwykle nie jest ona ustabilizowana, co oznacza, że w produkcji wyrobów różnej wielkości są wykorzystywane urządzenia różnego typu, a czas trwania produkcji jednej serii produktu nie jest dokładnie znany. Wskaźnik oprzyrządowania, czyli stopień wykorzystania w procesie produkcyjnym dostępnych środków produkcji, takich jak maszyny, urządzenia i narzędzia, wynosi ok. 1,25;
 • produkcję średnioseryjną – liczba powstających produktów waha się od kilkuset do kilku tysięcy sztuk. Przebieg produkcji odbywa się seriami w regularnych odstępach czasu i większość przebiegu produkcji jest ustabilizowana; powstają wyroby, które są zwykle tej samej wielkości, ale różnego typu. W porównaniu z produkcją małoseryjną produkcja średnioseryjna może zazwyczaj wyprodukować większą liczbę produktów w krótszym czasie. Koszty produkcji jednostkowej w produkcji średnioseryjnej są zazwyczaj wyższe niż w wielkoseryjnej, ale niższe niż w małoseryjnej. Wskaźnik oprzyrządowania wynosi ok. 2,0;
 • produkcję wielkoseryjną – liczba produktów w serii wynosi tysiące, dziesiątki tysięcy, a nawet miliony sztuk. Jest ona kluczowym elementem przemysłu i gospodarki, umożliwiając dostępność szerokiej gamy produktów na rynku przy konkurencyjnych cenach. Cechuje ją stabilność, opiera się na standaryzowanych procesach, komponentach oraz materiałach, produkty są identyczne lub bardzo do siebie zbliżone, stosuje się także zaawansowane systemy automatyzacji i kontroli jakości. W produkcji wielkoseryjnej pracuje się zazwyczaj na pełnych zmianach, aby utrzymać ciągłość produkcji. Procesy produkcyjne są zoptymalizowane pod kątem maksymalnej wydajności, co pozwala na szybkie wytwarzanie dużych ilości produktów w stosunkowo krótkim czasie.

Przeczytaj na blogu: Planowanie produkcji – na czym polega? Dlaczego jest ważne

Czym cechuje się produkcja seryjna?

Główną cechą charakterystyczną dla produkcji seryjnej jest to, że przebieg produkcji ma postać okresowo powtarzających się serii (partii), a cykl produkcyjny, czyli czas potrzebny do wykonania określonego zadania produkcyjnego, jest w większości ustabilizowany. Ponadto:

 • produkty są identyczne lub bardzo zbliżone do siebie, ponieważ proces produkcji opiera się na standaryzowanych komponentach, częściach lub modułach;
 • operacje (zadania) wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy są powtarzalne i zoptymalizowane w celu uzyskania maksymalnej wydajności oraz wytwarzania dużych ilości produktów w stosunkowo krótkim czasie;
 • w produkcji seryjnej istnieje zaawansowany system kontroli jakości, który pomaga sprawić, że wszystkie produkty spełniają określone standardy;
 • procesy produkcyjne są profilowane, czyli zoptymalizowane pod kątem wydajności i jakości wytwarzanych produktów;
 • mamy do czynienia z gniazdowym rozmieszczeniem środków produkcji, czyli tzw. klastrem – skupieniem przedsiębiorstw i instytucji związanych z daną branżą lub sektorem w jednym regionie geograficznym.

Przeczytaj na blogu: Harmonogramowanie produkcji – czym jest? Dlaczego pomoże zwiększyć wydajność

Może on obejmować m.in. producentów, dostawców, firmę związaną z badaniami i rozwojem oraz inne organizacje powiązane z daną branżą. Funkcjonowanie w ramach klastra może przyczynić się m. in. do zwiększenia produkcji.

Gdzie stosuje się produkcję seryjną?

Produkcja seryjna znajduje zastosowanie w branży motoryzacyjnej, elektronicznej i energetycznej. Jest szeroko wykorzystywana w tych sektorach gospodarki, w których wymagane jest wytwarzanie dużej ilości identycznych lub podobnych produktów, jak przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny czy tekstylny i odzieżowy. Seryjnie produkuje się meble, narzędzia, maszyny i urządzenia przemysłowe, a także materiały budowlane.

Zalety i wady produkcji seryjnej

Do najważniejszych zalet produkcji seryjnej zalicza się:

 • niskie koszty jednostkowe wytwarzanych produktów;
 • możliwość produkcji identycznych lub bardzo podobnych wyrobów przy wykorzystaniu tych samych maszyn (standaryzacja);
 • skrócenie czasu produkcji;
 • skalowalność – procesy produkcyjne mogą być łatwo dostosowywane do zmieniającej się skali produkcji, czyli można zwiększyć lub zmniejszyć produkcję w zależności od popytu na rynku.

Wśród wad tego rodzaju produkcji należy wymienić:

 • straty wynikające z przestojów produkcji;
 • brak elastyczności związany z tym, że linie produkcyjne są zwykle zoptymalizowane do wytwarzania jednego rodzaju produktu, a przełączenie się na produkcję innego może wymagać czasu i generować koszty;
 • konieczność przestrzegania standardów i regulacji prawnych, zwłaszcza w branżach związanych z produkcją żywności, farmaceutyków czy w branży motoryzacji, co może być kosztowne i czasochłonne (np. gdy zachodzi konieczność uzyskania wymaganych certyfikatów);
 • monotonię pracy na linii produkcyjnej, co może być demotywujące dla pracowników.

Mimo wymienionych wad, produkcja seryjna jest popularnym i efektywnym sposobem wytwarzania wielu wyrobów, a korzyści ekonomiczne z jej zastosowania przeważają nad niedogodnościami.

Opublikowano


Business Central Trial – Dowiedz się, jak uzyskać dostęp i poznaj pełny potencjał systemu

W dynamicznej przestrzeni biznesowej ogromne znaczenie mają efektywne systemy wspierające przedsiębiorców. Microsoft oferuje innowacyjną odpowiedź na te zmartwienia: Business Central, które zostało stworzone z myślą o małych i średnich firmach, w celu usprawnienia procesów operacyjnych i wspierania rozwoju. Business Central Trial to doskonała okazja do zapoznania się z funkcjonalnością oraz potencjałem tego systemu.

Czym jest Business Central Trial? To darmowa, próbna wersja systemu, udostępniona przez Microsoft, która pozwala poznać możliwości interfejsu Business Central, bez konieczności ponoszenia kosztów.

Niestety Business Central Trial nie jest dostępny w Polsce. Ma to związek z faktem, że Microsoft nie wykonał lokalnej wersji programu. Jednak z pomocą NMI ERP można uzyskać dostęp do Business Central Trial.

Jak aktywować Business Central Trial?

Przejdź na stronę Business Central Trial i wybierz na górnym pasku zakładkę Małe i średnie firmy. Następnie znajdź ikonę Dynamics 365 Business Central i wybierz przycisk Wypróbuj bezpłatnie. Wprowadź swoje dane i zaakceptuj warunki użytkowania. W celu rejestracji należy użyć konta firmowego.

Nawigacje po interfejsie

Po zalogowaniu, znajdziesz się na pulpicie Business Central. Masz możliwość zarządzania różnymi obszarami firmy, takimi jak finanse, sprzedaż, zakupy, magazyn itp.


Poznaj zakres funkcji Business Central

Gdy korzystasz z Business Central Trial, masz opcję przeglądania danych demonstracyjnych firmy CRONUS, która służy jako przykładowe środowisko testowe. Zapewnia ona możliwość eksploracji wszystkich funkcji dostępnych w Business Central.

Wersja demo Business Central firmy CRONUS obejmuje przykładowe dane dotyczące klientów, dostawców, zamówień, zapasów i innych kluczowych elementów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwa. Dzięki gotowym danym, zaznajomienie się z obsługą systemu jest znacznie prostsze.


Wiele kluczowych funkcji tej aplikacji jest dostępne zaraz po zalogowaniu, jednak po uruchomieniu 30-dniowego okresu próbnego w Business Central, możesz również skorzystać z możliwości skonfigurowania nowej firmy, Wystarczy kliknąć przycisk Rozpocznij wersję próbną znajdujący się na górnym pasku.


Zostanie otwarty kreator, który umożliwi Ci stworzenie firmy.


Personalizuj Business Central do potrzeb swoich i firmy

Business Central jest systemem pozwalającym na personalizacje i konfiguracje. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Moje ustawienia. Modyfikuj swój interfejs, preferencje językowe i wiele innych ustawień zgodnie z Twoimi potrzebami.


Po naciśnięciu Personalizuj, wstążka personalizacji również umożliwi Ci dostosowanie systemu do indywidualnych upodobań.


Niestety, jak zostało wspomniane wcześniej, Business Central Trial nie jest dostępny w Polsce. Jednak NMI ERP z przyjemnością pomoże Ci uzyskać dostęp do tej darmowej wersji. Skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci wszelkich informacji oraz zapewnimy wsparcie niezbędne do rozpoczęcia korzystania z Business Central Trial.

Pamiętaj, że wersja próbna Business Central ma pewne ograniczenia czasowe i funkcjonalne. Wykorzystaj dobrze ten okres, aby zapoznać się z systemem i ocenić, czy spełnia Twoje wymagania biznesowe.

Opublikowano


Jak zamknąć rok finansowy w systemie Business Central?

Każdy przedsiębiorca wie, jak istotne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec roku. To ważny proces, który wymaga dokładności i uwagi. Aby zrobić to skutecznie, potrzebujesz dobrego programu księgowego.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych pozwala uzyskać dokładny obraz sytuacji finansowej firmy i przygotować sprawozdania podatkowe oraz rachunkowe. Korzystając z Microsoft Dynamics 365 Business Central, ułatwisz sobie to zadanie dzięki funkcjom i narzędziom dostępnym w systemie. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez ten proces krok po kroku.

Jak zamknąć księgi rozrachunkowe?

Zanim przejdziesz do zamknięcia ksiąg za dany rok finansowy, sprawdź, czy wszystkie konta są zaktualizowane oraz czy koszty i przychody zostały właściwie przypisane.

Samo zamknięcie roku nie jest konieczne, ale ma wiele zalet i między innymi ułatwia filtrowanie danych w systemie. Nie musisz się też obawiać, że stracisz dostęp do szczegółów transakcji po zamknięciu, ponieważ będą one nadal przechowywane w systemie.

Główne zadania związane z zamknięciem księgi to:

Zamknięcie okresu obrachunkowego

Okres finansowy to co najmniej jeden otwarty okres, zgodnie z ustawieniami na stronie Okresy finansowe. Zwykle rok finansowy składa się z 12 okresów miesięcznych.

Aby zamknąć okres obrachunkowy, wyszukaj i wybierz Okresy obrachunkowe. Następnie kliknij PrzetwarzanieZamknij rok. Jeśli jest więcej niż jeden otwarty rok finansowy, system automatycznie wybierze do zamknięcia najwcześniejszy rok. Pojawi się komunikat z informacją o roku, który zostanie zakończony i o skutkach tej operacji.


Uwaga: Zanim zakończysz rok finansowy, musisz utworzyć nowy rok. Pamiętaj też, że po zakończeniu roku finansowego nie możesz zmienić daty początkowej następnego roku finansowego.

Po zakończeniu roku finansowego musisz zamknąć konta rachunku wyników i przenieść wyniki tego roku na odpowiednie konto w bilansie. Te czynności możesz powtarzać po każdym zaksięgowaniu zapisu w zakończonym roku finansowym.


Rejestrowanie zapisów po zamknięciu roku

Po zamknięciu roku finansowego możesz również doksięgować dokumenty, które określane są zapisami ze specjalnym oznaczeniem Zapis po zamknięciu roku.

Zamykanie kont rachunku wyników

Następnym krokiem, po zakończeniu roku finansowego i wprowadzeniu zapisów z ubiegłego roku, jest zamknięcie konta rachunku wyników i przeniesienie dochodu netto z tego roku na konto wyniku. Można to zrobić za pomocą zadania wsadowego Zamknij rachunek wyników.

Wyszukaj i przejdź do zadania Zamknij rachunek wyników. Wypełnij dane i zatwierdź działanie przyciskiem OK.


Działanie zadania spowoduje przeliczenie wszystkich kont księgi głównej typu rachunek wyników i utworzenie zapisów zerujących odpowiednie salda. Każdy zapis będzie sumą wszystkich zapisów księgi głównej dla danego konta w roku finansowym. Dziennik natomiast nie jest księgowany automatycznie i zapisy należy zaksięgować ręcznie. Jeśli jednak zastosowano dodatkową walutę raportowania, zadanie wsadowe zaksięguje zapisy bezpośrednio w księdze głównej.

Data widoczna w wierszach wstawiona podczas działania zadania wsadowego w dzienniku jest zawsze datą zamknięcia danego roku finansowego. Stanowi fikcyjną datę pomiędzy ostatnim dniem ubiegłego roku finansowego a pierwszym dniem nowego roku. Zaletą księgowania z datą zakończenia jest możliwość zarządzania poprawnymi saldami dla zwykłych dat roku finansowego.

Zadanie wsadowe Zamknij rachunek wyników możesz uruchamiać wiele razy. A po jego ponownym uruchomieniu, możesz również księgować zapisy w ubiegłym roku finansowym nawet po zamknięciu kont rachunku wyników.

Księgowanie zapisu zamknięcia końca roku

Należy przejść na Dziennik główny na instancję dziennika wskazaną w filtrze zadania Zamknij rachunek wyników. Na dzienniku widoczne będą linie zamykające konta wynikowe. Linia przeciwstawna zawiera kwotę, jaka zaksięguje się na koncie wyniku wskazanym w filtrze zadania Zamknij rachunek wyników jako Konto zysków zatrzymanych.

W kolejnym etapie zapisy utworzone przez zadanie wsadowe Zamknij rachunek wyników musisz zaksięgować.

Po poprawnym zaksięgowaniu dziennika, zaksięgowane zapisy zostaną usunięte z dziennika. Zapis jest również księgowany na poszczególnych kontach rachunku wyników tak, aby jego saldo wynosiło zero, a wynik roku zostaje przeniesiony do bilansu.


Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Ci kolejne etapy postępowania i jesteś w stanie samodzielnie zamknąć księgi rachunkowe w systemie Business Central. Jeśli masz jednak jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy przy tym procesie, zapraszamy do kontaktu.

Opublikowano


Czym jest produkcja jednostkowa?

Produkcja jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju przedsiębiorstwa - jest to w końcu tak naprawdę podstawa gospodarki. Z tego powodu wyróżniamy kilka typów produkcji, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.

Produkcja jednostkowa jest przeciwieństwem produkcji masowej, ponieważ koncentruje się na wytwarzaniu pojedynczych egzemplarzy. Czym jeszcze cechuje się produkcja jednostkowa? Jakie ma ona wady i zalety? W jakich przypadkach stosowana jest najczęściej? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące produkcji jednostkowej znajdziesz poniżej!

Na czym polega produkcja jednostkowa?

Wyróżnia się trzy główne rodzaje produkcji ze względu na liczebność, czyli produkcję masową, seryjną oraz jednostkową. Produkcja jednostkowa skupia się na elastycznym podejściu do wytwarzania. Produkty wykonywane są na zamówienie klienta, dlatego mogą być personalizowane zgodnie z życzeniem zamawiającego.

Przeczytaj na blogu:

Planowanie produkcji – na czym polega? Dlaczego jest ważne

Produkcja seryjna – na czym polega? Jakie są wady i zalety?

Proces produkcji jednostkowej rozpoczyna się od dokładnej analizy preferencji oraz wymagań klienta. Dzięki temu możliwe jest stworzenie produktu, który będzie idealnie odpowiadał na jego oczekiwania.

Następnie przychodzi czas na przystąpienie do produkcji, którą wykonują lub nadzorują wyszkoleni i kompetentni pracownicy, zwracający uwagę na każdy, nawet najmniejszy szczegół. Takie przedmioty lub produkty muszą wyróżniać się swoją wyjątkowością, gdyż wytwarzane są na specjalne zamówienie.

Czym cechuje się produkcja jednostkowa?

Główną cechą charakterystyczną dla produkcji jest elastyczne podejście do całego procesu. Klient wskazuje wymagania i dopiero wtedy przystępuje się do produkcji. Z tego też powodu produkcja jednostkowa charakteryzuje się kilkoma istotnymi cechami, wśród których na pierwsze miejsce z pewnością wysuwa się unikalność takiego produktu.

Produkcja jednostkowa jest szczególnie istotna w przypadku sprzedaży wszelkiego rodzaju dóbr luksusowych takich jak ekskluzywne meble na zamówienie, samochody specjalnego przeznaczenia (tzw. super cars) lub wyroby jubilerskie.

Kolejnym wyróżnikiem produkcji jednostkowej jest maksymalnie wysoka jakość tak wykonanego produktu. W przygotowanie zamówienia zaangażowani są specjaliści, którzy całą swoją wiedzę i kunszt przelewają na dane zlecenie. Dzięki temu produkcja jednostkowa charakteryzuje się ogromnym przywiązaniem do najdrobniejszych detali.

Przeczytaj na blogu: Harmonogramowanie produkcji – czym jest? Dlaczego pomoże zwiększyć wydajność

Natomiast możliwość wpływania na zamówienie już w trakcie jego produkcji daje gwarancję, że będzie on idealnym odwzorowaniem oczekiwań klienta.

Wady i zalety produkcji jednostkowej?

Wśród zalet produkcji jednostkowej z pewnością można wymienić:

 • wysoką jakość wykonanych produktów – takie artykuły wytwarzane są tylko z najlepszych materiałów, co jeszcze mocniej podkreśla ich ekskluzywny charakter,
 • doskonałą trwałość – wysokiej jakości materiały to nie tylko wygląd i prestiż, ale także trwałość. Przedmioty z produkcji jednostkowej to często unikaty na światową skalę, które później mogą osiągać na aukcjach astronomiczne ceny,
 • dokładne odwzorowanie oczekiwań klienta – przedmioty tworzone wyłącznie w pojedynczych egzemplarzach mogą być w pełni dostosowane do tego, czego oczekuje klient.

Oczywiście ten rodzaj produkcji ma nie tylko zalety. Charakteryzują go też pewne wady takie jak:

 • wysokie koszty produkcji – im droższe materiały, tym droższy także i końcowy produkt. Różnica w cenie pomiędzy produktami wytwarzanymi masowo i seryjnie, a tymi z produkcji jednostkowej potrafi być naprawdę duża,
 • długi czas oczekiwania – w produkcji jednostkowej jakość ma nadrzędne znaczenie. W dostarczeniu takiego produktu nie liczy się zatem szybkość całego procesu, tylko jego dokładność. Perfekcja wymaga czasu, dlatego na zamówienia z produkcji tego typu trzeba często czekać długie tygodnie lub nawet miesiące.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że produkcja jednostkowa wybierana jest przez klientów, którzy zdecydowani są zapłacić więcej nie tylko za lepszą jakość, ale także za personalizację produktu. To właśnie z tego powodu dla osób, które decydują się na taką usługę, wady produkcji jednostkowej wcale nie będą istotne. Tacy klienci wiedzą, że proces produkcji na indywidualne zamówienie będzie nie tylko droższy, ale także zajmie więcej czasu – i są na to gotowi!

Gdzie najczęściej stosowana jest produkcja jednostkowa?

Wykonywanie przedmiotów na indywidualne zamówienie stosowane jest od wieków. Jednak dziś, w dobie „masówki” i powtarzalności, taki rodzaj produkcji uważa się za coś szczególnie wyjątkowego, dlatego najczęściej dotyczy on artykułów luksusowych. Limitowane, pojedyncze sztuki biżuterii, sportowych samochodów, ekskluzywnej odzieży czy perfum to tylko niektóre przykłady takich produktów.

Poznaj możliwości System zarządzania produkcją MS Dynamics 365 Business Central

Warto dodać, że produkcja jednostkowa nie dotyczy wyłącznie dóbr luksusowych, ponieważ bardzo często w ten sposób wytwarza się np. spersonalizowane meble takie jak fotel, łóżko czy szafa. Z produkcją jednostkową mamy do czynienia zawsze tam, gdzie istnieje potrzeba stworzenia wyjątkowych produktów, które są całkowicie dopasowane do klienta.

Opublikowano


System ERP dla małych firm – jaki wybrać? Kiedy warto wdrożyć

Zarządzanie przedsiębiorstwem to złożony i skomplikowany proces. Najnowsze systemy i narzędzia w zdecydowanym stopniu ułatwiają prowadzenie działalności bez względu na jej skalę.

Do efektywnego zarządzania małą firmą niezbędne są odpowiednie narzędzia, które nie tylko pomagają w koordynacji działań, ale przede wszystkim oszczędzają mnóstwo czasu. To właśnie z tego powodu systemy ERP zaczynają być coraz popularniejsze także w małych firmach.

Czym kierować się podczas wyboru systemu ERP dla małej firmy? Na co warto zwracać uwagę i kiedy jest najlepszy moment na wdrożenie takiego rozwiązania? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące oprogramowania ERP dla firm znajdziesz w naszym artykule!

Jakie obszary firmy usprawni system ERP?

Wyobraź sobie, że mała firma jest jak statek. Będąc kapitanem i mając do dyspozycji tylko trzech marynarzy, nie będziesz w stanie skutecznie zarządzać statkiem. Ilość obowiązków i rzeczy, które trzeba dopilnować, szybko przerośnie Wasz niewielki zespół.

Co innego, gdy na pokład wejdzie dodatkowych 9 marynarzy, którzy skutecznie zajmą się obowiązkami całego statku. Dokładnie w taki sposób działa system ERP – umożliwia małym firmom sprawne i skuteczne działanie poprzez holistyczny sposób planowania oraz zarządzania wszystkimi zasobami firmy.

System ERP daje przede wszystkim kontrolę. Z jego użyciem możliwe jest usprawnienie takich obszarów firmy jak:

Tak kompleksowe podejście do zarządzania firmą sprawia, że systemy ERP stają się obecnie konieczne, aby skutecznie wykonywać codzienne zadania. Pozwalają zoptymalizować czas, co jest największą korzyścią, szczególnie w przypadku małych firm, w których każdy pracownik zmaga się z jego deficytem.

Warto zaznaczyć, że popularność systemów ERP w małych firmach stale się zwiększa i powoli staje się standardem. Bez skutecznego narzędzia lub systemu pozwalającego na holistyczne planowanie trudno jest nadążyć za konkurencją, która już korzysta z ERP.

To właśnie z tego powodu wiele firm decyduje się na jak najszybsze wdrożenie takiego systemu do swojej codzienności.

Dlaczego Microsoft Dynamics 365 Business Central to dobry wybór?

Wybór oprogramowania ERP jest szczególnie ważny, ponieważ efektywność oraz funkcjonalność nie są takie same w przypadku różnych systemów. Systemy ERP są często okrojone z konkretnych rozwiązań i narzędzi, przez co w wielu przypadkach okazują się niewystarczająco dobre, aby nadążać za stale zwiększającym tempo światem biznesu.

ERP dla małej firmy musi być tak samo funkcjonalny i pełen różnorakich narzędzi, jak i ten przeznaczony do dużych przedsiębiorstw. Dlaczego? Ponieważ najważniejszym aspektem oprogramowania ERP jest jego kompleksowość.

Doskonałym przykładem oprogramowania, które umożliwia kompletne zarządzanie biznesem, jest Microsoft Dynamics 365 Business Central. Jest to zestaw narzędzi przeznaczony dla firm, które dynamicznie się rozwijają i potrzebują oprogramowania nadążającego za tempem rozwoju. Co więcej, ERP od Microsoft jest w pełni zintegrowany z pakietem Microsoft 365/Office 365. Pozwala to na komfortową i efektywną pracę, ponieważ wszystko działa w obrębie spójnego ekosystemu.

Na szczególną uwagę zasługuje modułowość systemu ERP, ponieważ Microsoft Dynamics 365 Business Central obejmuje także szereg zaawansowanych narzędzi do analityki biznesowej. Pozwala to szczegółowo analizować poszczególne wybory. Podejmowanie decyzji w oparciu o sprawdzone dane jest łatwiejsze i o wiele bardziej komfortowe, szczególnie dla małych firm.

Dużym atutem systemu ERP jest elastyczność, ponieważ podstawowy pakiet może być dowolnie rozbudowywany o kolejne moduły i funkcjonalności. Jest to doskonałe rozwiązanie dla szybko rozwijających się firm, których zapotrzebowanie na elementy systemu ERP stale się zwiększa.

Jak przygotować wdrożenie systemu ERP w małej firmie?

Etap wprowadzenia systemu ERP w małej firmie jest niezwykle istotny, ponieważ definiuje skuteczność używania takiego oprogramowania. Na samym początku należy dokładnie przeanalizować potrzeby małej firmy. W przypadku systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central jest to o tyle wygodne, że zawsze możliwa jest rozbudowa oprogramowania o kolejne funkcjonalności.

Wnioski przedwdrożeniowe to postanowienia opisujące cele przedsiębiorstwa oraz problemy, które mogą pojawić się w drodze do celu. Warto podzielić takie cele na obecne i przyszłe, jak np. pełna automatyzacja rozrachunków oraz wsparcie przejścia na spółkę komandytową.

Przeczytaj więcej: Wdrożenie systemu ERP krok po kroku. Jakie są etapy wdrożenia?

Następnie warto wykonać mapowanie procesów i zadań oraz ustalić zakres wsparcia przez oprogramowanie ERP. Ostatnim etapem jest ustalenie harmonogramu wdrożenia. Końcowy krok powinien być wykonywany ze szczególną uwagą, ponieważ to właśnie od niego zależy skuteczność całego wdrożenia systemu ERP.

Ile kosztuje ERP dla małej firmy?

Funkcjonalność systemu ERP jest niezwykle istotna, jednakże dla zdecydowanej większości małych firm jednym z ważniejszych parametrów wyboru takiego oprogramowania będzie jego koszt. Tan fakt nie powinien dziwić, ponieważ małe firmy dysponują o wiele szczuplejszym budżetem w porównaniu do wielkich korporacji, które na takie systemy mogą wydawać setki tysięcy złotych.

To właśnie z tego powodu tak istotne jest odpowiednie dostosowanie systemu ERP do potrzeb danej firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwo płaci za narzędzia, moduły i funkcjonalności, których aktualnie używa. Co więcej, jest to ważne także w świetle poszerzania możliwości systemu ERP, ponieważ firma będzie inwestowała w rozwiązania, których potrzebuje, a nie w cały pakiet.

Z tego powodu bardzo trudno jednoznacznie stwierdzić, ile kosztuje ERP dla małej firmy, ponieważ każda będzie miała inne potrzeby. Niemniej miesięczny koszt takiego systemu dla niewielkiego przedsiębiorstwa będzie wynosił około 300-400 złotych. To niewielka cena za innowacyjne podejście do biznesu i możliwość szybkiego oraz zrównoważonego rozwoju.

Opublikowano


Zarządzanie łańcuchem dostaw w systemie ERP

Systemy informatyczne klasy ERP umożliwiają koordynację i usprawnienie elementów łańcucha dostaw. Integrują funkcje zarządzania — od planowania popytu i zaopatrzenia po produkcję i dystrybucję. NMI ERP oferuje elastyczne oprogramowanie usprawniające procesy zakupu i dystrybucji.

Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym obejmuje zestaw wielu działań, które są wspierane przez systemy informatyczne. Do najważniejszych obszarów należą logistyka i dystrybucja. Terminowe dostawy komponentów do produkcji oraz wyrobów gotowych do klientów pozwalają na zwiększenie przewagi nad konkurencją.

Czym jest łańcuch dostaw w planowaniu produkcji?

Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM (Supply Chain Management) to wiele różnych działań, które obejmują przede wszystkim proces planowania. Logistycy muszą przewidzieć, jaka ilość materiałów będzie potrzebna do wykonania określonej liczby wyrobów gotowych.

To również działania związane z organizacją transportów w celu zaspokojenia popytu i potrzeb klientów. Zarządzanie łańcuchem dostaw usprawnia operacje, zwiększa wydajność, niweluje opóźnienia i obniża koszty operacyjne.

Odpowiednio zaprojektowany system zarządzania łańcuchem dostaw pozwala obniżyć koszty związane z wieloma procesami, w tym zakupami, produkcją, zarządzaniem zapasami i logistyką. Ponadto może zwiększyć zadowolenie klientów, zapewniając dostępność produktów we właściwym miejscu i czasie.

Przeczytaj na blogu: Planowanie produkcji – na czym polega?

Dlatego ważne jest, aby firmy – niezależnie od wielkości – angażowały się w tworzenie efektywnego łańcucha dostaw. Bez kompleksowego działania, przewidywania i gotowości do skutecznego radzenia sobie z różnymi scenariuszami trudno sobie wyobrazić skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Jakie zalety ma zarządzanie łańcuchem dostaw w systemie ERP

Systemy ERP pomagają firmom lepiej planować zaopatrzenie i produkcję w oparciu o zapotrzebowanie klientów. Pozwalają również na automatyzację procesów, co prowadzi do oszczędności czasu i zmniejszenia kosztów operacyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka błędu ludzkiego.

Zintegrowane systemy informatyczne ERP w zarządzaniu łańcuchem dostaw mają następujące zalety:

 1. Poprawiają efektywność łańcucha dostaw we wszystkich jego elementach. Ponadto umożliwiają przedsiębiorstwom intensyfikację procesów, a także zwiększają przejrzystość, dzięki czemu pracownicy mogą szybko podejmować decyzje.
 2. Integrując dane i procesy łańcucha dostaw, systemy ERP ułatwiają lepsze planowanie, usprawnienie harmonogramów produkcji i dokładniejsze oszacowanie terminów dostaw.
 3. Systemy informatyczne automatyzują przepływ danych w ramach poszczególnych działów i między komórkami operacyjnymi. Jednocześnie redukują wysiłek ludzki.
 4. Zautomatyzowane procesy zmniejszają koszty materiałowe, koszty transportu i administracyjne. Dzięki transparentności danych dotyczących podaży i popytu firmy mogą lepiej planować zapasy i trasy przejazdu.
 5. Systemy ERP umożliwiają tworzenie strategii zarządzania łańcuchem dostaw. Przedsiębiorstwa nie muszą już zmagać się ani ze złożonością integracji danych z różnych oprogramowań, ani uczyć się obsługi aplikacji pochodzących od różnych dostawców. Wszystko znajduje się w jednym miejscu.
 6. Elastyczność to kolejna ważna zaleta informatycznych systemów SCM. W dzisiejszych czasach firmy muszą reagować na gwałtowne zmiany rynkowe i dostosowywać się do nowych potrzeb klientów.
 7. Zintegrowane systemy ułatwiają również identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz ich eliminację. To pozwala na szybką alokację zasobów, utrzymanie mocy produkcyjnych i dostarczenie zamówień do klientów na czas.

Optymalizacja kluczem do efektywnego zarządzania

Systemy ERP to kompleksowe pakiety oprogramowania, z których firmy mogą dowolnie korzystać, usprawniając swoją działalność praktycznie we wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi zarządzania łańcuchem dostaw — złożonym, współzależnym zestawem działań związanych z analizą popytu, pozyskiwaniem materiałów, wytwarzaniem produktów i dystrybucją wyrobów gotowych do klientów.

Przeczytaj na blogu: Harmonogramowanie produkcji – czym jest?

Wiodące systemy ERP takie jak Microsoft Dynamics 365 Business Central obejmują moduły obsługujące kluczowe elementy łańcucha dostaw, w tym planowanie, zaopatrzenie, produkcję, zapasy, zarządzanie magazynem i zamówieniami. Umożliwiają firmom koordynowanie, usprawnianie i optymalizację tych działań, dzięki czemu mogą konsekwentnie zaspokajać potrzeby klientów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

Systemy ERP do zarządzania łańcuchem dostaw pomagają przedsiębiorstwom produkcyjnym alokować zasoby w celu obsługi zleceń i mają na uwadze ciągłą kontrolę kosztów. Ponadto integracja zasobów gwarantuje, że dane są aktualizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszystkie działy pracują zawsze na tych samych aktualnych informacjach. Daje to większe możliwości planowania popytu i zarządzania zapasami, a także pozwala tworzyć długoterminowe strategie zaopatrzeniowe.

Przeczytaj na blogu: Lean manufacturing – czym jest? Klucz do efektywnej produktywności

Dlatego zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa potrzebują oprogramowania ERP do zarządzania łańcuchem dostaw, które pomoże im zorganizować przepływ produktów i materiałów. Systemy te skutecznie integrują i automatyzują działania, finalnie przyczyniając się do poprawy wyników finansowych.

Opublikowano


Lean manufacturing – czym jest? Klucz do efektywnej produktywności

Filozofia lean manufacturing to metoda zarządzania, która opiera się na pięciu zasadach. Jej nadrzędnym celem jest ograniczenie marnotrawstwa w procesie produkcji i jak największe wykorzystanie posiadanych zasobów.

Sprawdź, co to jest lean manufacturing i jakie korzyści może przynieść Twojej firmie.

Co to jest lean manufacturing?

To system produkcyjny, który koncentruje się na zmniejszaniu marnotrawstwa, tworzeniu wartości dla klienta i dążeniu do ciągłego doskonalenia procesów. Lean manufacturing (dosłownie oznacza szczupłą produkcję) osiąga się poprzez stosowanie odpowiednich zasad i narzędzi.

Powszechnie uważa się, że tego rodzaju metodologia po raz pierwszy została wdrożona w koncernie Toyota. Opracowany przez japońskich inżynierów system TPS zrewolucjonizował procesy produkcyjne, przyczyniając się do znacznego obniżenia kosztów.

Lean manufacturing a tradycyjne podejście do produkcji

Główna różnica pomiędzy tradycyjnym podejściem do produkcji a lean manufacturing polega na wykonywaniu obowiązków przez pracowników. W pierwszym systemie traktowani są jako siła robocza, która przede wszystkim ma wykonywać polecenia swoich przełożonych.

Zupełnie inaczej jest w lean manufacturing, gdzie każdy pracownik jest zaangażowany w poprawę efektywności i doskonalenie procesów. Czuje się ważną częścią firmy i ma realny wpływ na jej wyniki finansowe.

Przeczytaj na blogu: Planowanie produkcji – na czym polega? Dlaczego jest ważne

Ponadto w lean manufacturing występuje też inne podejście do zarządzania zapasami i łańcuchem dostaw. Metodę push, czyli produkcję na magazyn, zastąpiło pull – oznaczające produkcję wyłącznie na bieżące potrzeby zgłaszane przez klientów. Produkty i materiały nie są więc gromadzone w dużych ilościach w przedsiębiorstwie.

Jakie są zasady lean manufacturing

W celu optymalizacji systemów produkcji i ograniczenia marnotrawstwa stosuje się 5 następujących zasad:

 1. Wartość. Zanim zaczniesz identyfikować i eliminować marnotrawstwo, musisz zdefiniować, co jest wartościowe dla klienta. Gdy klient określi, co jest dla niego istotne, możesz stworzyć produkt, który ma tylko to, co jest niezbędne, jednocześnie usunąć całą resztę niepotrzebnych rzeczy.
 2. Mapowanie strumienia wartości. Umożliwia menedżerom wizualizację każdego etapu procesu produkcyjnego w celu zidentyfikowania strat i możliwości poprawy.
 3. Tworzenie przepływu. Jednym z celów odchudzonej produkcji jest doskonalenie procesów. Gdy poprawisz etapy w strumieniu wartości, możesz skrócić czas produkcji.
 4. Pull System. Metoda ssąca polega na rozpoczynaniu nowej produkcji tylko wtedy, gdy jest na to zapotrzebowanie ze strony klienta. Ten system stanowi uzupełnienie koncepcji just-in-time, czyli dokładnie na czas.
 5. Ciągłe doskonalenie. Ta zasada polega na ciągłym stosowaniu różnych technik produkcji w celu znajdowania i eliminowania marnotrawstwa.

Dzięki tym zasadom możliwa jest optymalizacja systemów produkcyjnych. Upraszczają one strukturę operacyjną, skupiając się na potrzebach klienta i ograniczaniu strat.

Marnotrawstwo w lean manufacturing

„Szczupła produkcja” odnosi się do jednej z najgorszych rzeczy, jakie są spotykane  w niemal każdym przedsiębiorstwie – marnotrawstwa. Niewykorzystanie w pełni wszystkich zasobów oznacza utratę wydajności, a tym samym zahamowanie produkcji.

Te marnotrawione zasoby obejmują wszystko: od narzędzi przez materiały i wyroby gotowe po umiejętności członków personelu.

Można wyróżnić osiem rodzajów marnotrawstwa w lean manufacturing system:

 • niepotrzebny transport pracowników, narzędzi, materiałów lub sprzętu,
 • nadmiar zapasów,
 • niepotrzebny ruch ludzi lub maszyn,
 • bezczynni pracownicy lub nieużywany sprzęt,
 • nadprodukcja, która prowadzi do nadmiernych zapasów wyrobów gotowych,
 • nadmierne przetwarzanie – polega na dodawaniu do produktu składników lub cech, które nie są wymagane przez klienta,
 • wadliwe produkty,
 • niewykorzystany potencjał pracowników.

Marnotrawstwo jest więc szerokim pojęciem i odnosi się do różnych kategorii. Niezależnie jednak od tego, czy chodzi o niewykorzystany potencjał pracowników, czy odpady, których nie można poddać recyklingowi ani zmienić ich przeznaczenia, skutki są takie same – spadek produktywności.

Z tego właśnie nacisku na eliminację marnotrawstwa i doskonalenie procesu produkcyjnego rozwinęła się idea lean manufacturing jako metoda zarządzania.

Przeczytaj na blogu Harmonogramowanie produkcji – czym jest? Dlaczego pomoże zwiększyć wydajność

Narzędzia lean manufacturing

Aby zastosować zasady szczupłej produkcji w swoim procesie produkcyjnym, potrzebujesz zestawu narzędzi, które pomogą Ci zidentyfikować i wyeliminować marnotrawstwo. Usunięcie nieprawidłowości z dowolnego obszaru poprawia jakość i czas produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Niektóre z tych narzędzi to:

 • VSM – mapowanie strumienia wartości, które umożliwia menedżerom wizualizację każdego etapu procesu produkcyjnego w celu zidentyfikowania możliwości usprawnienia procesu,
 • 5S – metodologia organizacji miejsca pracy, która opiera się na pięciu filarach: sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodoskonalenie,
 • Kaizen – pozwalają na ciągłe ulepszanie procesów małymi krokami,
 • tablice Kanban – umożliwiają wizualizację przepływu zasobów,
 • Poka-yoke – zabezpieczają przed błędami pracowników,
 • grupowanie według kolejności rang – ułatwiają analizę przepływu produkcji,
 • wykresy kontrolne – pozwalają na bieżący monitoring.

Inne narzędzia stosowane w lean manufacturing to produkcja just-in-time, czyli produkcja dokładnie na czas oraz opracowany przez koncern Toyota system TPS. Cele tych wszystkich podejść są podobne, ale środki do ich osiągnięcia nieco inne.

Zobacz oprogramowanie ERP dla firm z branży produkcyjnej

Jakie korzyści daje wdrożenie lean manufacturing w przedsiębiorstwie

Główną korzyścią płynącą z zastosowania lean production jest redukcja, a nawet eliminacja marnotrawstwa w firmie. Ponadto wprowadzenie tej idei prowadzi do:

 • poprawy jakości – aby zachować konkurencyjność, procesy produkcyjne muszą być tak zaprojektowane, żeby spełniały oczekiwania i wymagania klientów. Jest to możliwe przez ciągłe podnoszenie jakości,
 • zmniejszenia zapasów – filozofia lean manufacturing zmniejsza nadmiar zapasów, co redukuje również koszty,
 • usprawnienia procesów – jest to możliwe dzięki zasadzie ciągłego doskonalenia i mapowania,
 • skrócenia czasu potrzebnego na wyprodukowanie towaru i na dotarcie z nim do klienta,
 • zmniejszenia kosztów całkowitych i zwiększenia zysków – poprawa produktywności i redukcja marnotrawstwa w naturalny sposób przekładają się na większe zyski przedsiębiorstwa.

Rozpoznanie ryzyka w lean manufacturing

Koncepcja lean manufacturing ma wiele zalet i wprowadzenie jej zasad przynosi konkretne korzyści. Czy to oznacza, że ta metodologia nie ma żadnych wad? Trudno mówić w tym przypadku o wadach, a bardziej o ryzykach.

Aby ustrzec się przed błędami, należy zacząć od właściwego przeszkolenia pracowników i wpojenia im idei lean production. Ważna jest również rola zarządu i kadry kierowniczej, którzy powinni być liderami zmian. Wszelkie usprawnienia należy też wprowadzać metodą małych kroków.

Zadbaj również o odpowiedni system ERP, który pozwoli na sprawne wprowadzenie koncepcji lean manufacturing w firmie. Dzięki temu korzyści będą jeszcze większe!

Opublikowano


Planowanie produkcji – na czym polega? Dlaczego jest ważne

Przemyślany proces planowania produkcji pozwala wygenerować maksymalne zyski i wykorzystać potencjał swoich produktów i pracowników. Bez niego Twoi kontrahenci nie otrzymają towarów w zakładanym terminie, na czym ucierpią finanse i wizerunek Twojej firmy.

We współczesnym świecie biznesu jest to nie tylko ważne, ale także dużo łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko dzięki specjalistycznym oprogramowaniom, które dają Ci dostęp do kluczowych danych i automatyzują szereg czynności. Dowiedz się, jak układać proces produkcyjny i co możesz poprawić w obszarze planowania!

Planowanie produkcji – co to jest?

Planowanie produkcji to proces ustalania ilości towaru, który ma zostać wytworzony w konkretnym terminie. Musi uwzględniać sposób produkcji i realne zdolności do jej terminowego wykonania o zakładanej jakości.

Wytworzenie poszczególnych wyrobów rozkłada się w czasie, co zabezpiecza osiągnięcie określonego celu sprzedażowego. Nie można również zapominać o takich kwestiach, jak zachowanie wypracowanych standardów w sprzedaży i obsłudze klienta, a także utrzymanie określonego poziomu zysków i produktywności.

Celem planowania produkcji jest więc efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów i maksymalizacja przychodów. Dzięki planowaniu i harmonogramowaniu produkcji możliwe jest także zmniejszenie liczby przestojów i uniknięcie ewentualnych strat (materiałów, surowców czy energii).

Przeczytaj na blogu:

Produkcja seryjna – na czym polega? Jakie są wady i zalety?

Czym jest produkcja jednostkowa?

Produkcja masowa – co to jest?

Jakie aspekty uwzględnić w planie produkcji?

Doskonale zdajesz sobie zapewne sprawę, że możemy wyróżnić co najmniej kilka etapów produkcji. Żadna z faza nie jest mniej bądź bardziej ważna i tylko skrupulatne przejście przez nie wszystkie pozwoli Ci zrealizować zakładane cele.

Oto jakie aspekty należy uwzględnić w planie:

 1. Popyt towarów. Konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań rynkowych, które umożliwią określenie popytu na dane produkty.
 2. Stworzenie planu wyrobu, czyli konstrukcji danego towaru. Chodzi tu o jego projektowanie, określenie niezbędnych części i wykonanie prototypu.
 3. Przygotowanie technologiczne produkcji. Zakłada projektowanie i obsługę procesów związanych z wykorzystaniem maszyn, programów i narzędzi.
 4. Przygotowanie organizacyjne produkcji. To ustalenie organizacji komórek produkcyjnych, rozmieszczenie stanowisk roboczych, harmonogramowanie produkcji i przygotowanie pracowników.
 5. Rozruch produkcji. To wszelkie prace, których celem jest umożliwienie rozpoczęcia produkcji. Kończą się one dopiero w momencie uzyskania poziomu parametrów ustabilizowanej i zoptymalizowanej pracy danej linii produkcyjnej
 6. Przygotowanie eksploatacji produktu. Chodzi tu o kwestie zachodzące już poza samym procesem produkcyjnym, a więc przygotowanie strategii dystrybucji, obsługi klienta, a także serwisu.
 7. Likwidację produkcji. To prace związane z zaniechaniem produkcji danego wyrobu i wyłączeniem go z użytkowania przez klientów.

Efektywne planowanie procesu produkcji a popyt

W całym procesie kluczową rolę odgrywa pojęcie popytu. To on w dużej mierze warunkuje, w jaki sposób będzie funkcjonować przygotowanie produkcji.

W branży wyróżnia się trzy rodzaje popytu:

Popyt krótkoterminowy

Chodzi tu wyłącznie o potwierdzone już zamówienia i sprecyzowane, wynikające z nich potrzeby. Mowa np. o konieczności uzupełnienia stanów magazynowych, ustaleniu obłożenia poszczególnych maszyn czy zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Plan produkcji przygotowany w oparciu o takie dane pozwala precyzyjnie określić ilości poszczególnych komponentów, czas pracy i maksymalne obciążenie maszyn potrzebne do wydajnej produkcji.

Popyt średnioterminowy

Określa się go w dużej mierze na podstawie zamówień już otrzymanych od klientów oraz prognoz. Jego planowanie umożliwia weryfikację założeń uwzględnionych w planie długoterminowym. Pozwala także na weryfikację stanów minimalnych poszczególnych produktów czy części i zasobów ludzkich.

Popyt długoterminowy

Bazuje na podpisanych oraz przewidywanych kontraktach z klientami, celach biznesowych organizacji, a także historii sprzedażowej. Jego uwzględnienie w planach umożliwia określenie kosztów, jakie Twoje przedsiębiorstwo będzie musiało ponieść w danym okresie oraz zysków, które osiągnie, dzięki zakładanej produkcji. Pozwoli Ci on również zweryfikować konieczność przeróżnych inwestycji, np. zwiększenia zatrudnienia czy zakupu maszyn.

Czy potrzebujesz harmonogramu produkcji?

Jasne, że potrzebujesz! Harmonogram to niezwykle istotny element, który trzyma w ryzach cały proces i jest podstawą dobrego planu produkcji. Określisz w nim konkretne terminy oraz rozmiar partii wyrobów, które mają zostać wytworzone w danym przedziale czasowym.

Dzięki temu maksymalnie wykorzystasz zasoby produkcyjne – zarówno ludzkie, jak i wszystkie maszyny i urządzenia. Usprawnisz także działania sprzedażowe, obsługę klientów i zoptymalizujesz koszty produkcji.

BOM, czyli przepis na produkt

Firmy produkcyjne bardzo rzadko zajmują się wytwarzaniem wyłącznie jednego produktu. Zazwyczaj mowa tu o setkach, a nawet tysiącach wyrobów gotowych, które składają się z przeróżnych materiałów, surowców i części. Jak nad tym wszystkim zapanować? Rozwiązaniem może być BOM.

BOM (Bill of Materials) to lista wszystkich komponentów, które są potrzebne do stworzenia finalnego produktu lub usługi. Zawiera obszerną listę surowców, podzespołów, zespołów pośrednich, komponentów i części niezbędnych do stworzenie danego wyrobu. Uwzględnia również ilości każdego z nich, ich koszt oraz instrukcje dotyczące montażu i tego, w jakiej kolejności należy używać poszczególnych materiałów.

Taki "przepis" jest więc niezbędny, aby zbudować konkretny produkt, ale to nie wszystko. BOM umożliwia również wydajne planowanie zakupu surowców, szacowanie kosztów produkcji, prowadzenie ich dokładnej ewidencji, a także zmniejszenie ryzyka błędów i ilości generowanych odpadów. Co więcej, jest on bardzo pomocny przy zamawianiu części zamiennych, jak również w identyfikowaniu problemów w przypadku awarii maszyn i konieczność napraw.

Zakres planowania produkcji. Jakie plany możemy wyodrębnić?

Sterowanie produkcją to w praktyce nie jeden, a co najmniej kilka różnych planów. Wynika to z tego, że poszczególne strategie zakładają realizację różnych celów w różnych horyzontach czasowych. Możemy wyróżnić ich następujące rodzaje:

Plan strategiczny

Określa cele i działania długoterminowe. Często jest opracowywany na najbliższe 5 lat, a za jego stworzenie odpowiada zarząd czy kierownictwo najwyższego szczebla. Plan strategiczny określa priorytety i działania, które należy podjąć, by osiągnąć główne cele przedsiębiorstwa, np. w zakresie optymalizacji produkcji czy wzrostu przychodów. Powinien on uwzględniać zmieniające się otoczenie, rozwój technologii czy oczekiwania klientów.

Łatwo jednak się domyślić, że z uwagi na długoterminowość, realizacja planu strategicznego zawsze obarczona jest ryzykiem. Właśnie dlatego warto go aktualizować i dostosowywać do aktualnych uwarunkowań.

Plan taktyczny

W porównaniu do planów strategicznych jest on bardziej szczegółowy i krótkoterminowy. Planowanie taktyczne określa sposób, w jaki mają zostać zrealizowane zadania umożliwiające osiąganie celów wyznaczonych w planach strategicznych. Za ich ustalenie odpowiadają więc osoby znajdujące się na niższym szczeblu zarządzania.

W Twojej organizacji może oczywiście funkcjonować więcej niż jeden plan tego typu. Mowa tu o:

 • planie zasobów materiałowych i produkcyjnych,
 • planie sterowania jakością produktów,
 • planie utrzymania ruchu i niezawodności urządzeń.

Plan operacyjny

To najbardziej szczegółowy ze wszystkich omawianych planów produkcyjnych. Odnosi się między innymi do takich aspektów jak przydzielanie zleceń produkcyjnych, ustalanie kolejności zadań czy korygowanie stanu zapasów.

Plan operacyjny może dotyczyć zarówno zadań wykonywanych jednorazowo, jak i trwale czy regularnie. Są to plany krótkotrwałe, ustalane np. na okres miesiąca bądź kwartału.

Proces planowania produkcji wymaga nowoczesnych narzędzi

Rozwój technologiczny w ostatnich latach odcisnął swoje piętno na niemalże każdej branży. Z produkcją nie jest inaczej. Aby efektywnie nią zarządzać, nie wystarczy Ci MS Excel. Zresztą dlaczego miałby, skoro możesz korzystać ze znacznie wydajniejszych narzędzi?

Nawet wybitny kierownik produkcji nie zapewni maksymalnej wydajności tego procesu, jeżeli nie będzie miał dostępu do danych i specjalistycznych programów. Optymalizacja produkcji jest możliwa tylko wtedy, gdy planiści mają pełną wiedzę na temat wszystkich zachodzących procesów oraz wydajności i przepustowości linii produkcyjnych. Brak danych z rynku i działu sprzedaży to brak możliwości tworzenia precyzyjnej prognozy zapotrzebowania, a co za tym idzie – zapobiegania problemom z organizacją pracy w firmie. Profesjonalne narzędzia umożliwiają także koordynowanie zakupów oraz dostaw i prowadzenie sprawnej współpracy z innymi działami.

Właśnie dlatego potrzebujesz nowoczesnego systemu ERP! Co możesz zyskać wdrażając go w swojej organizacji?

Korzyści wdrożenia systemu ERP w zarządzaniu produkcją

Jednym z najchętniej wykorzystywanych narzędzi w planowaniu procesu produkcyjnego są systemy ERP. Nie znasz jeszcze takiego rozwiązania? To program do produkcji, który gromadzi wszystkie kluczowe dane na temat Twojej firmy w jednym miejscu. Dzięki temu możesz zarządzać i automatyzować pracę każdego działu – w tym oczywiście produkcji.

Jedno z najlepszych tego typu rozwiązań dostępnych na rynku, czyli Microsoft Dynamics NAV, udostępnia moduł "Produkcja", który tworzą następujące obszary: "Projektowanie produktu", "Zdolności produkcyjne", "Planowanie", "Zlecenia produkcyjne" i "Koszty".

Umożliwia on więc obsługę przygotowania technologicznego produkcji, prognozowanie i zaawansowane planowanie, a także zarządzanie całym procesem i wszystkimi zasobami. Stwarza również możliwość kontroli stanów magazynowych oraz obłożenia poszczególnych pracowników.

Co dokładnie możesz zyskać, wdrażając taki system? Oto najważniejsze korzyści:

 • Zwiększenie jakości produkcji.
 • Dostosowanie intensywności produkcji do aktualnych i prognozowanych potrzeb.
 • Pełna parametryzacja i konfiguracja zasobów, która pozwala ograniczyć ryzyko błędów.
 • Ograniczenie przestojów w produkcji.
 • Ograniczenie (lub nawet całkowita eliminacja) przeciążenia poszczególnych elementów procesów.
 • Maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i skrócenie czasu realizacji poszczególnych zadań.
 • Ułatwione podejmowanie decyzji na skutek wygodnego wglądu do statystyk czy raportów dotyczących wydajności, efektywności i obłożenia poszczególnych elementów produkcji.
 • Integracja produkcji z innymi obszarami w firmie (sprzedażą, marketingiem czy zakupami).
 • Automatyzacja części procesów.
 • Zmniejszenie kosztów produkcji.

Interesuje Cię implementacja skutecznego narzędzia do planowania produkcji w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami już teraz!

Opublikowano


Grupowanie produktów po opisie faktur

Czy wiesz, że produkty na fakturze możesz grupować według ich opisu? Pozwala na to wdrożone przez nas rozwiązanie, dzięki któremu zapasy znajdujące się zarówno na fakturach sprzedaży, jak i fakturach pro forma, jesteś w stanie grupować w komplety według własnego klucza.

Tę przydatną funkcję możesz wykorzystać na wiele sposób, w zależności od specyfiki Twojej firmy. Okaże się użyteczna zarówno w przypadkach, kiedy chcesz pogrupować produkty o podobnej charakterystyce, jak i gdy potrzebujesz połączyć zestaw elementów stanowiących pewną całość. Przyśpieszy Twoją pracę zwłaszcza w sytuacjach, w których na fakturze znajdują się spore ilości zapasów.

Sam proces jest niezwykle prosty, dlatego w tym artykule chcemy Ci pokazać jaki właściwie efekt możesz dzięki temu działaniu uzyskać.

Grupowanie po opisie

Standardowo, bez zastosowania grupowania po opisie, przykładowa faktura prezentuje się w poniższy sposób.


Wprowadzenie grupowania faktur po opisie wymaga od Ciebie wyłącznie wpisania klucza. Uzupełniamy go po wejściu na zamówienie sprzedaży, w polu Opis faktury na liniach sprzedaży.


W efekcie otrzymamy fakturę pro forma, na której produkty zostały przedstawione w kompletach według wpisanego opisu faktury. Zsumowano również kwoty należności.


Poniżej natomiast możesz zobaczyć w jaki sposób prezentuje się faktura, na której zastosowano grupowanie produktów po opisie, już po zaksięgowaniu zamówienia sprzedaży.


Na takiej fakturze również znajdują się zapasy pogrupowane w komplety, a kwoty należności zostały zsumowane.Mamy nadzieję, że także dla Ciebie grupowanie po opisie faktur okazało się prostym działaniem, które znacząco ułatwi Twoją pracę. Skorzystaj również z innych dostarczanych przez nas rozwiązań, a jeśli jeszcze nie posiadasz systemu Microsoft 365 Business Central, umów się z nami na wdrożenie!

Opublikowano