Korekta wymiarów po zaksięgowaniu dokumentu

Każdy rodzaj pracy narażony jest na mniejsze lub większe błędy, nie zawsze możliwe do uniknięcia lub natychmiastowego odnalezienia, szczególnie przy gromadzeniu i przetwarzaniu znaczniej ilości danych. Dlatego tak ważna jest możliwość wprowadzania poprawek już po zakończeniu określonego zadania. Jeśli użytkownik sam ma możliwość poprawienia błędnych danych, pozwala to na znaczną oszczędność czasu i środków oraz zapewnia samodzielność działania.

W Microsoft Business Central to zadanie umożliwia funkcjonalność Korekty wymiarów. Pozwala ona na skorygowanie wymiarów już na zaksięgowanych dokumentach, np. jeśli został on pominięty lub źle przypisany. Należy jednak pamiętać, że po zaksięgowaniu dokumentu nie jest możliwe jego usunięcie ani wprowadzenie jakichkolwiek zmian, mających wpływ na magazyn lub zapisy księgowe. Chociaż z przyczyn prawnych nie można tego zrobić, jest możliwe skorygowanie wymiarów, które mają znaczenie bardziej dla księgowości zarządczej i kontroli oraz analizy kosztów.

Wymiary są zbiorem dodatkowych informacji dla przedsiębiorstwa, które pozwalają odpowiednio klasyfikować m.in. koszty i przychody dla różnego rodzaju analiz. Więcej na temat wymiarów i dokonywania analizy wielowymiarowej można przeczytać w jednym z naszych poprzednich wpisów: Wymiary i analiza wielowymiarowa (nmierp.pl).

Aby dokonać Korekty wymiarów, wpisujemy tę frazę w polu wyszukiwarki. Następnie wybieramy Nowy. W oknie Zmiany wymiaru, w części Ogólne dodajemy Opis, np. „Zmiana wymiaru”. Następnie dodajemy pozycję z zapisów księgi głównej, w której chcemy wprowadzić zmianę wartości wymiaru. Jeśli zapis został zaksięgowany z daną wartości jednego z wymiarów, możemy go zmienić. Możemy też dodać kolejne wymiary, jakie mają być zmienione lub dodane. Następnie wybieramy opcję Uruchom, która planuje zmianę wymiaru na odpowiedni moment.


Na zapisach księgi głównej widzimy, że wymiary zostały skorygowane. Jeśli dany wymiar wykorzystywany jest również do różnego typu analiz, należy pamiętać o aktualizacji arkusza analitycznego. Mamy również możliwość wyświetlenia Historii zmian.

Dzięki tak przydatnej funkcji nie musimy się dłużej martwić problemami wynikającymi z konieczności poprawiania błędów. Korekta wymiarów pozwala w łatwy sposób samodzielnie je naprawić i zadbać o poprawność wszystkich danych w tworzonych analizach i raportach finansowych. To i wiele innych przydatnych narzędzi znajdziesz w systemie MS 365 Dynamics Business Central. Jeśli chcesz usprawnić działania swojej firmy we wszystkich zakresach, nie tylko finansowym – skontaktuj się z nami. Pomożemy wybrać rozwiązania odpowiednie do potrzeb i udoskonalić Twój biznes.

Dominika Młynarska
Specjalista i konsultant ERP


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe