Gospodarka magazynowa – czym jest i na czym polega?

Czym jest i na czym polega gospodarka magazynowa?

Sprawnie działające procesy logistyczne dają możliwość uzyskania przewagi nad konkurencją. Dlatego firmy coraz częściej przywiązują dużą wagę do zarządzania gospodarką magazynową. Ewidencja materiałów i towarów w magazynie może odbywać się przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów ERP.

Gospodarka magazynowa – co to?

Jest jednym z filarów działalności przedsiębiorstwa i polega przede wszystkim na przechowywaniu, wydawania i przyjmowaniu towarów i materiałów. Gospodarkę magazynową można również zdefiniować jako część systemu logistycznego firmy lub łańcucha dostaw.

Jakie zagadnienia obejmuje?

Pojęcie gospodarki magazynowej jest dosyć szerokie i zawiera w sobie wiele zagadnień i procesów. Obejmuje między inny takie elementy jak:

  • magazyn, a więc miejsce, gdzie składowany jest towar. Najczęściej służy on nie tylko do przechowywania wyrobów gotowych lub materiałów, ale pełni też inne funkcje. W magazynie może odbywać się przepakowywanie, konfekcjonowanie czy przeładunek;
  • infrastruktura magazynowa, czyli przede wszystkich regały i urządzenia transportu bliskiego takie jak wózki widłowe i paleciaki. Często stosowane są regały wysokiego składowania, które pozwalają maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową. Do infrastruktury zalicza się także sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem służącym do prowadzenia ewidencji magazynowej;
  • wykwalifikowana kadra – magazynem najczęściej zarządza kierownik magazynu lub specjalista ds. logistyki wewnętrznej. Podlegają mu pracownicy niższego szczebla, a więc głównie magazynierzy. Do zadań kierownika magazynu należy między innymi: zarządzanie gospodarką magazynową, nadzór nad pracą podwładnych, kontrola stanów magazynowych. Z kolei magazynierzy zajmują się fizycznym przesunięciem towarów oraz obsługą magazynu w systemie informatycznym.

Z gospodarką magazynową związane są też różnego rodzaju procesy. Do najczęściej wykonywanych czynności zaliczyć można: wydawanie i przyjęcie towarów, przesunięcia materiałów na produkcję, kompletacja i dekompletacja wyrobów, rozchód wewnętrzny czy kontrola stanów magazynowych.

Każda z tych czynności, oprócz fizycznego przesunięcia, wydania lub przyjęcia, powinna być zadekretowana w systemie informatycznym. Dzięki temu dokładnie wiadomo jakie są stany magazynowe, a ponadto wygenerowane w systemie dokumenty ułatwiają pracę i stanowią podstawę do rozliczeń z kontrahentami lub innymi działami firmy.

Skuteczne zarządzanie gospodarką magazynową ma wpływ na funkcjonowanie całej firmy

Magazyn jest częścią firmy, dlatego od zarządzania gospodarką magazynową zależy funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Należy zatem dokładnie zaplanować procesy logistyczne oraz zdefiniować najważniejsze cele.

Zadania związane z zarządzaniem gospodarką magazynową najczęściej delegowane są do kierownika magazynu. To on rozdziela obowiązku, prowadzi nadzór oraz odpowiada za prawidłowe stany magazynowe.

Zarządzenie gospodarką magazynową wymaga od kierownictwa również zdolności analitycznych, sporej wiedzy teoretycznej oraz posługiwania się różnymi indeksami, np. wskaźnikiem rotacji materiałów czy wielkością zapasów.

Kluczowa jest także właściwa organizacja, podział obowiązków oraz skuteczna rekrutacja. Praca w magazynie jest dosyć trudna, ponieważ magazynierzy muszą mieć dobrą kondycję fizyczną, ale potrzebne są również umiejętności szybkiego liczenia oraz poczucie odpowiedzialności za powierzone mienie.

Do zadań kadry zarządzającej należy również planowanie. Zapas towarów w magazynie nie może być ani zbyt duży, ani zbyt mały. Jego wielkość powinna być optymalna i adekwatna do prognozowanych zamówień klientów oraz planów produkcyjnych.

Brak jakiegoś materiału lub towaru przeważnie prowadzi do wielu przykrych i kosztownych konsekwencji. Niezadowoleni klienci mogą przejść do konkurencji, natomiast z powodu braku surowców prawdopodobnie zostanie wstrzymana produkcja.

Z kolei nadmiar wyrobów na magazynie wpływa na wzrost kosztów zmiennych, co w efekcie prowadzi do pogorszenia wyników finansowych.

Nowoczesne systemy ERP wspierają zarządzanie gospodarką magazynową

Skuteczne zarządzanie gospodarką magazynową jest praktycznie niemożliwe bez oprogramowania informatycznego. Nowoczesne systemy ERP wspierają procesy logistyczne, a także ułatwiają planowanie i podejmowanie decyzji poprzez posiadanie zintegrowanego systemu WMS.

Oferowany przez NMI ERP zintegrowany system informatyczny to odpowiedź na potrzeby współczesnych firm, dla których magazyn nie jest tylko miejscem do przechowywania towarów. Program MS Dynamics 365 Business Central umożliwia ewidencję wielu skomplikowanych procesów.

System ERP ułatwia na przykład: zarządzanie zapasami typu just-in-time, cross docking czy obsługę magazynów wysokiego składowania. Pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej, redukcję kosztów relokacji zapasów oraz skrócenie czasu kompletacji.

Moduł magazynowy w systemie ERP może być połączony z innymi funkcjami oprogramowania, usprawniając procesy sprzedażowe, produkcyjne czy finansowe. Dzięki temu nie trzeba dekretować tej samej czynności kilka razy.

Zintegrowany system ułatwia zarządzanie nie tylko gospodarką magazynową w firmie, ale również całą organizacją, przyczyniając się do poprawy wyników finansowych.


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe