Import zamówień sprzedaży z BaseLinkera do Dynamics 365 Business Central

Integracja Baselinkera z Business Central

Ostatnio przeprowadziliśmy Cię przez proces importowania produktów z BaseLinkera do Dynamics 365 Business Central. Możliwy jest jednak również import zamówień sprzedaży, który analogicznie do importu zasobów, umożliwia automatyczne przesyłanie, tworzenie i księgowanie zamówień sprzedaży w systemie Business Central. Jeśli udało Ci się zapoznać z pierwszą częścią cyklu, przedstawione poniżej kroki będą podobne i z pewnością nie sprawią problemu.

Proces rozpoczyna się od działania zadania wsadowego, które w określonych odstępach czasowych, za pomocą kolejki zleceń, sprawdza zamówienia sprzedaży w aplikacji BaseLinker. Potwierdzone zamówienia, z odpowiednim statusem będą gotowe do importu do bazy Business Central. Następnie przejdą etap weryfikacji wymaganych pól, po którym nastąpi utworzenie zamówienia sprzedaży i ich księgowanie. Dodatkowo na pulpicie głównym Business Central zostanie dodany kafelek BaseLinker, zawierający informacje o ewentualnych błędach wyżej wymienionych procesów.

Import zamówień sprzedaży

Podobnie jak w przypadku importu produktów, w systemie Business Central znajduje się dedykowana strona służąca do importu i weryfikacji zamówień sprzedaży z aplikacji BaseLinker. Pierwszym krokiem będzie wpisanie na niej, w odpowiednim polu wyszukującym hasła „Zamówienia z Baselinkera” i przejście do zaznaczonej strony.


W nowo otwartym oknie, w zakładce AKCJE klikamy opcję Pobierz Zamówienia. System pobierze wtedy wszystkie zamówienia z odpowiednim statusem, dostępne w bazie BaseLinker wraz z uzupełnionymi danymi.


Układ strony Zamówienia z BaseLinkera prezentuje się w poniższej przedstawiony sposób i jest podzielony na nagłówek zamówienia oraz linie zamówienia sprzedaży.


Walidacja zaimportowanych danych

Przechodzimy następnie do walidacji zaimportowanych danych klikając funkcję Waliduj. Zostaną zweryfikowane poszczególne pola i w przypadku błędu, pojawi się adekwatny komunikat w kolumnie Tekst błędu.


W momencie uruchomienia kolejki zleceń, znalezione błędy walidacji będą również widoczne na pulpicie głównym Business Central po kliknięciu w kafelek BaseLinker zamówienia.


Po prawidłowo wykonanej walidacji, tworzymy zamówienia sprzedaży w systemie Business Central za pomocą funkcji Utwórz dokumenty. W polu Status pojawi się adekwatny komunikat, a w zakładce Zamówienia sprzedaży znajdą się utworzone dokumenty wraz z odpowiednią serią numeracji.Księgowanie

Ostatnim już krokiem jest księgowanie zamówień sprzedaży utworzonych z aplikacji BaseLinker. Przy pomocy funkcji Księguj system zaksięguje wszystkie dokumenty powstałe w wyniku importu zamówień.


W przypadku gdy dane zamówienie z jakichś powodów nie zostanie zaksięgowane, wtedy w polu Status księgowania pojawi się informujący o tym komunikat.


Takie zamówienie należy zweryfikować ręcznie, wybierając opcję Otwórz zamówienie sprzedaży dostępną na wstążce AKCJE. Ilość niezaksięgowanych zamówień sprzedaży będzie też widoczna po kliknięciu w kafelek BaseLinker księgowanie na pulpicie głównym Business Central.


Po prawidłowym ukończeniu walidacji zamówień sprzedaży zostaną utworzone zaksięgowane faktury sprzedaży z odpowiednia serią numeracji.

Pamiętaj, że warunkiem koniecznym do poprawnego zaksięgowania zamówień sprzedaży jest dostępność danego produktu na magazynie w momencie księgowania. Innymi słowy, zapasy z zamówień sprzedaży muszą być uprzednio przyjęte na magazyn wraz z nadaniem numeru partii.


Zachęcamy do zajrzenia tutaj, gdzie szczegółowo omówiliśmy sposób importu produktów z BaseLinkera do Dynamics 365 Business Central.

Jeśli masz pytania związane z poruszonym lub innym nurtującym Cię tematem, koniecznie do nas napisz i rozwijaj swoją firmę dzięki możliwościom, które dostarczamy!


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe