Wydanie Wave 1 dla Microsoft Dynamics 365 Business Central

Aktualizacja Wave 1 dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central

MS Dynamics 365 Business Central jest innowacyjnym i zaawansowanym systemem ERP, który zyskał uznanie użytkowników na całym świecie ze względu na łatwe zarządzanie każdym obszarem firmy i optymalizowanie zachodzących w niej procesów. Wraz z najnowszą aktualizacją Wave 1 w 2023 roku, system ten zostanie wzbogacony o wiele nowych funkcji i ulepszeń, które mają za zadanie jeszcze bardziej usprawnić pracę Twojego przedsiębiorstwa i zwiększyć jego efektywność. Wydanie będzie wdrażane w okresie od kwietnia do września tego roku.

W tym artykule omówimy najważniejsze nowości, jakie wprowadza aktualizacja Wave 1 oraz przedstawimy, w jaki sposób mogą one wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy.

Aktualizowane obszary systemu:

Marketing

Dzięki rozwijanym narzędziom sztucznej inteligencji, system Business Central umożliwi Ci lepszą kontrolę nad kampaniami marketingowymi, wspierając Twoje działania marketingowe poprzez kreowanie angażujących treści dostarczanych do klientów oraz tworzenie analiz skuteczności prowadzonych kampanii.

Równocześnie rozwijana jest współpraca z działem sprzedaży. Przełoży się to na przyspieszenie procesów sprzedażowych oraz możliwość personalizowania doświadczeń klientów.

Sprzedaż

Microsoft odpowiada na oczekiwania użytkowników w obszarze sprzedaży ponownie oferując narzędzia sztucznej inteligencji, które pomogą w indywidualnym podejściu do klienta oraz priorytetyzowaniu działań. Dzięki temu sprzedawcy będą bardziej skuteczni w kontaktach z klientami, co z kolei pozwoli im na poświęcanie większej ilości czasu na samą sprzedaż. Dodatkowo SI wesprze ich przy uruchamianiu kampanii oraz generowaniu potencjalnych klientów i zarządzaniu nimi aż do momentu zamknięcia transakcji. Wprowadzony zostanie bot do początkowego kontaktu z klientem, a podczas rozmowy otrzymasz wskazówki i sugestie opierające się na podstawie wcześniejszych interakcji z klientem.

Usprawniono również zarządzanie szansami sprzedaży, co pozwali na ich edycję w czasie rzeczywistym oraz pomoże Ci w wizualizacji lejka sprzedażowego.

Wprowadzono możliwość tworzenia szczegółowych prognoz sprzedaży z cyklicznością tygodniową i roczną.

Zostaną udostępnione także ulepszone szablony maili, sugestie treści oraz możliwości wysyłania SMS-ów. Uniemożliwiono natomiast wprowadzanie duplikatów potencjalnych klientów do systemu.

Serwis

Zaktualizowane zostaną kanały głosowe i ich dostępność w większej liczbie regionów, automatyczne przekierowywanie zgłoszeń do odpowiednich osób oraz zintegrowane z systemem Business Central funkcje Microsoft Teams. Wszystko to w celu zapewnienia efektywniejszej pracy Twoich pracowników, co jest kluczem do poprawy satysfakcji klientów, szybkiego i skutecznego rozwiązywania ich problemów.

Również w tym obszarze Microsoft inwestuje w sztuczną inteligencję, która jest dostępna w centrum kontaktowym i służy do sugestii odpowiedzi oraz przeprowadzania analizy w czasie rzeczywistym.

Przewidziane są także usprawnienia dedykowane menedżerom i analitykom obsługi klienta, które pozwolą im uzyskiwać informacje dotyczące wydajności centrum kontaktowego, w celu utrzymania wysokiego poziomu obsługi.

Możliwe będzie również tworzenie niestandardowych raportów poprzez modyfikację i wprowadzenie dodatkowych wskaźników.

Ponadto wprowadzone zostaną ulepszenia dotyczące szablonów mailowych, układu przestrzeni roboczej służącej do obsługi klienta oraz możliwości automatycznego podsumowania rozmów.

Finanse

Kontynuowana jest automatyzacja obszaru finansów, w tym skomplikowanych scenariuszy podatkowych oraz rozliczeń związanych z rachunkiem bieżącym i księgowaniem. W ramach wydania Wave 1 pojawi się także funkcja Invoice Capture, która automatyzuje odczytywanie i rozpoznawanie faktur od dostawców, w celu pełnej automatyzacji procesu rozliczania zobowiązań. Dzięki temu Twoi pracownicy będą mieli więcej czasu na inne, wartościowe zadania, zamiast wykonywania ręcznych, powtarzalnych czynnościach.

Wprowadzone zostaną również dalsze uaktualnienia usług globalizacji, zapewniające zgodność podatkową oraz inne regulacje systemu powiązane z lokalizacją, wprowadzone w nowych krajach i regionach.

Aktualizacja systemu MS Dynamics 365 Business Central przyniesie również nowe rozwiązania w zakresie poprawy widoczności danych w organizacji, fakturowania abonamentów i usprawnienia dla zaawansowanych odroczeń kosztów.

Łańcuch dostaw

Usprawnienia w obszarze łańcucha dostaw skupiają się na zwiększeniu elastyczności i efektywności operacji, dzięki dodanym nowym funkcjom w strategiach sprzedaży wielokanałowej opartych na atrybutach cenowych. Na jego ulepszenie składa się także optymalizacja operacji magazynowych, poprzez udostępnianie informacje na temat wydajności i użytkowania systemu zarządzania magazynem. Wersja Wave 1 wprowadza również uproszczoną konfigurację magazynu, co redukuje czas implementacji.

Dodatkowo aktualizacje łańcucha dostaw obejmują dodatek Inventory Visibility i dodają funkcje takie jak obliczanie dostępności produktów oraz zdolności do sprzedaży przyszłych produkcji, nawet z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Udostępniono również rozwiązanie umożliwiające wgląd w bieżący oraz przewidywany poziom zapasów.

Wydanie wprowadza nowe funkcje archiwizacji danych. Możesz ustalić zasady archiwizacji codziennej pracy, co pozwala na raportowanie danych historycznych, audytowanie, uczenie maszynowe i wiele więcej. Bezpośrednio przekłada się to na wygodę w rutynowych zadaniach, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

Uaktualnienie obejmuje również mobilną aplikację do zarządzania magazynem, która została wzbogacona o nowe funkcjonalności, obsługę kodów kreskowych oraz dostosowana do urządzeń z systemem iOS.

Projekty

W aplikacji systemu ERP służącej do zarządzania projektami zostaną rozbudowane funkcje związane z szacowaniem budżetów projektów i ich fakturowaniem, prognozowaniem czasowym dla wdrożeń zasobów niebędących na stanie oraz ulepszoną obsługą wydatków w aplikacji mobilnej i webowej.

Zasoby ludzkie

Rozwój w tym obszarze dotyczy rozszerzania płacowej sieci partnerskiej systemu Business Central, w celu zapewnienia większego zasięgu dla globalnych organizacji.

Ponadto zapewniona zostanie integracja informacji dotyczących umiejętności, wynagrodzeń i urlopów Twoich pracowników z aplikacją zarządzającą projektami, co pomoże im w rozwoju swoich karier.

Kontynuowane jest wprowadzanie usprawnień w zakresie administracji procesów zapisywania pracowników na świadczenia pracownicze i szybkiego zatwierdzania ich wyborów.

Microsoft zauważa również problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, spowodowane przez działania konieczne do przeprowadzenia ręcznie. Dlatego celem aktualizacji Wave 1 systemu MS Dynamics 365 Business Central jest ograniczenie liczby procesów manualnych oraz zapewnienie łatwego dostępu do danych, unikając ich izolacji.

W wydaniu zostanie udostępniona możliwość integracji systemu z platformami e-learninowymi i rejestracji szkoleń, wraz z informacjami o och statusie.

Handel

Podobnie jak w przypadku poprzedniej aktualizacji systemu Business Central, postawiono na rozwój współprac B2B. Wprowadzono modelowanie dystrybutorów jako sprzedawców, pulpit rozliczeń ich dotyczących oraz poprawiono proces rejestracji użytkownika B2B.

Przeprojektowano i ulepszono procesy związane z płatnościami, również asynchronicznymi, aby zapewnić wsparcie metod opierających się na płatnościach odroczonych.

W wydaniu Wave 1 umożliwiono także diagnostykę problemów związanych z siecią, które to mogą wpływać na pracę punktów sprzedaży (POS). Dodatkowo dla POS zostanie udostępniony uproszczony interfejs użytkownika, spójny dla różnych metod płatności.

Zwrócono uwagę na zaangażowanie klientów na różnych kanałach, poprzez umożliwienie im dokonywania zakupów gdziekolwiek chcą, bez względu na użytkowane urządzenie.

Również w obszarze handlu wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, w celu zapewnienia Twoim klientom bardziej angażujących i spersonalizowanych doświadczenia. Takie działania przyczynią się do zwiększenia liczby powtórnych wizyt, retencji klientów oraz ich lojalności.

Ochrona przed oszustwami

W aktualizacji oprócz domyślnych zdarzeń objętych ochroną, możliwe będzie samodzielne definiowanie własnych zdarzeń oszustw. Wprowadzone nowe rozwiązanie jeszcze lepiej ochroni Twoją firmę przed oszustwami specyficznymi dla Twojego biznesu.

Dodatkowe usprawnienia

Zwiększono dostępność systemu w nowych krajach i regionach.

Aktualizacja zwiększa produktywność deweloperów, poprzez całkowite przeniesienie do Visual Studio Code. Otrzymają oni również możliwość lepszego zarządzania zasobami kompilatora, bardziej wydajny analizator kodu oraz ulepszony system uprawnień.

Dodano obsługę nieodliczanego podatku VAT, którego przystosowanie do wersji krajowych przewidziane jest w przyszłych, niewielkich aktualizacjach.

Ulepszono integrację systemu ERP z Microsoft Teams, przede wszystkim poprzez bardziej efektywne procesy biznesowe.

Microsoft nie zapomniał również o podstawach działania Business Central i w wydaniu Wave 1 usprawnił jego wydajność, stabilność, bezpieczeństwo oraz zarządzanie zasobami.


Najnowsza aktualizacja systemu MS Dynamics 365 Business Central wprowadza wiele nowych ulepszeń, które pozwolą Tobie i Twoim pracownikom na jeszcze bardziej skuteczną i wydajną pracę. Więcej szczegółowych informacji, wraz z datami udostępniania konkretnych funkcji, znajdziesz na stronie firmy Microsoft.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wydania, nie wahaj się z nami skontaktować. Zapewniamy wsparcie w obsłudze systemu oraz specjalistyczne szkolenia dla Twoich pracowników. Dzięki nam możesz mieć pewność, że Twoja firma korzysta ze wszystkich możliwości jakie oferuje Business Central!


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe