Jak zamknąć rok finansowy w systemie Business Central?

Jak zamknąć rok finansowy w systemie Business Central?

Każdy przedsiębiorca wie, jak istotne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec roku. To ważny proces, który wymaga dokładności i uwagi. Aby zrobić to skutecznie, potrzebujesz dobrego programu księgowego.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych pozwala uzyskać dokładny obraz sytuacji finansowej firmy i przygotować sprawozdania podatkowe oraz rachunkowe. Korzystając z Microsoft Dynamics 365 Business Central, ułatwisz sobie to zadanie dzięki funkcjom i narzędziom dostępnym w systemie. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez ten proces krok po kroku.

Jak zamknąć księgi rozrachunkowe?

Zanim przejdziesz do zamknięcia ksiąg za dany rok finansowy, sprawdź, czy wszystkie konta są zaktualizowane oraz czy koszty i przychody zostały właściwie przypisane.

Samo zamknięcie roku nie jest konieczne, ale ma wiele zalet i między innymi ułatwia filtrowanie danych w systemie. Nie musisz się też obawiać, że stracisz dostęp do szczegółów transakcji po zamknięciu, ponieważ będą one nadal przechowywane w systemie.

Główne zadania związane z zamknięciem księgi to:

Zamknięcie okresu obrachunkowego

Okres finansowy to co najmniej jeden otwarty okres, zgodnie z ustawieniami na stronie Okresy finansowe. Zwykle rok finansowy składa się z 12 okresów miesięcznych.

Aby zamknąć okres obrachunkowy, wyszukaj i wybierz Okresy obrachunkowe. Następnie kliknij PrzetwarzanieZamknij rok. Jeśli jest więcej niż jeden otwarty rok finansowy, system automatycznie wybierze do zamknięcia najwcześniejszy rok. Pojawi się komunikat z informacją o roku, który zostanie zakończony i o skutkach tej operacji.


Uwaga: Zanim zakończysz rok finansowy, musisz utworzyć nowy rok. Pamiętaj też, że po zakończeniu roku finansowego nie możesz zmienić daty początkowej następnego roku finansowego.

Po zakończeniu roku finansowego musisz zamknąć konta rachunku wyników i przenieść wyniki tego roku na odpowiednie konto w bilansie. Te czynności możesz powtarzać po każdym zaksięgowaniu zapisu w zakończonym roku finansowym.


Rejestrowanie zapisów po zamknięciu roku

Po zamknięciu roku finansowego możesz również doksięgować dokumenty, które określane są zapisami ze specjalnym oznaczeniem Zapis po zamknięciu roku.

Zamykanie kont rachunku wyników

Następnym krokiem, po zakończeniu roku finansowego i wprowadzeniu zapisów z ubiegłego roku, jest zamknięcie konta rachunku wyników i przeniesienie dochodu netto z tego roku na konto wyniku. Można to zrobić za pomocą zadania wsadowego Zamknij rachunek wyników.

Wyszukaj i przejdź do zadania Zamknij rachunek wyników. Wypełnij dane i zatwierdź działanie przyciskiem OK.


Działanie zadania spowoduje przeliczenie wszystkich kont księgi głównej typu rachunek wyników i utworzenie zapisów zerujących odpowiednie salda. Każdy zapis będzie sumą wszystkich zapisów księgi głównej dla danego konta w roku finansowym. Dziennik natomiast nie jest księgowany automatycznie i zapisy należy zaksięgować ręcznie. Jeśli jednak zastosowano dodatkową walutę raportowania, zadanie wsadowe zaksięguje zapisy bezpośrednio w księdze głównej.

Data widoczna w wierszach wstawiona podczas działania zadania wsadowego w dzienniku jest zawsze datą zamknięcia danego roku finansowego. Stanowi fikcyjną datę pomiędzy ostatnim dniem ubiegłego roku finansowego a pierwszym dniem nowego roku. Zaletą księgowania z datą zakończenia jest możliwość zarządzania poprawnymi saldami dla zwykłych dat roku finansowego.

Zadanie wsadowe Zamknij rachunek wyników możesz uruchamiać wiele razy. A po jego ponownym uruchomieniu, możesz również księgować zapisy w ubiegłym roku finansowym nawet po zamknięciu kont rachunku wyników.

Księgowanie zapisu zamknięcia końca roku

Należy przejść na Dziennik główny na instancję dziennika wskazaną w filtrze zadania Zamknij rachunek wyników. Na dzienniku widoczne będą linie zamykające konta wynikowe. Linia przeciwstawna zawiera kwotę, jaka zaksięguje się na koncie wyniku wskazanym w filtrze zadania Zamknij rachunek wyników jako Konto zysków zatrzymanych.

W kolejnym etapie zapisy utworzone przez zadanie wsadowe Zamknij rachunek wyników musisz zaksięgować.

Po poprawnym zaksięgowaniu dziennika, zaksięgowane zapisy zostaną usunięte z dziennika. Zapis jest również księgowany na poszczególnych kontach rachunku wyników tak, aby jego saldo wynosiło zero, a wynik roku zostaje przeniesiony do bilansu.


Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Ci kolejne etapy postępowania i jesteś w stanie samodzielnie zamknąć księgi rachunkowe w systemie Business Central. Jeśli masz jednak jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy przy tym procesie, zapraszamy do kontaktu.


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe