Wdrożenie systemu ERP

Połączenie wiedzy biznesowej i technologicznej to podstawa udanego wdrożenia ERP

Sam system ERP to za mało, żeby osiągnąć sukces. Potrzebne są jeszcze wiedza i umiejętności, aby skutecznie go wdrożyć.

Przewiń po więcej arrow_downward
NMI ERP

Jak wygląda wdrożenie z NMI ERP

Nie ma dwóch identycznych firm, każda działa w innym otoczeniu biznesowym, ma innych dostawców, inny styl pracy, innych interesariuszy. Każde wdrożenie systemu ERP musi zostać więc poprzedzone szczegółową analizą, dzięki której można wybrać optymalny scenariusz wdrożenia. To pracownicy Twojej firmy wiedzą najlepiej, jakich narzędzi potrzebują, co należy w firmie usprawnić, a co się sprawdza. Należy ich więc w ten etap prac zaangażować.

Analiza przedwdrożeniowa jest podstawą do rozpoczęcia współpracy, wyboru modelu licencjonowania, ustalenia harmonogramu działań i kosztu operacji. We wdrożeniach systemu ERP stosujemy rekomendowaną przez Microsoft metodologię Sure Step, uzupełnioną przez nasze autorskie elementy, wypracowane podczas wielu poprzednich wdrożeń. Pozwala nam to na zapewnienie klientowi komfortu podczas kolejnych etapów trwania projektu.

Przygotowanie

  • Weryfikacja i diagnoza potrzeb klienta
  • Zdefiniowanie podstawowych celów wdrożenia
  • Określenie zakresu projektu
  • Dobór odpowiednich rozwiazań
  • Organizacja zespołu projektowego
  • Określenie schematu i zasad komunikacji
  • Uruchomienie projektu
  • Szczegółowa analiza procesów biznesowych
  • Zdefiniowanie kluczowych parametrów projektu
  • Określenie zakresu migracji danych
  • Alokacja zasobów
  • Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu kolejnych faz

Implementacja

  • Opracowanie pełnej koncepcji rozwiązania
  • Opracowanie planu migracji danych
  • Projektowanie i implementacja dodatkowych funkcjonalności
  • Przygotowanie scenariuszy adaptacyjnych
  • Prezentacja funkcjonalności
  • Testy akceptacyjne

Wdrożenie

  • Przygotowanie szczegółowej specyfikacji danych do migracji
  • Próbna migracja danych
  • Szkolenia użytkowników (podstawowe)
  • Testowanie funkcjonalności
  • Przygotowanie i parametryzacja bazy produkcyjnej
  • Finalna migracja danych
  • Uruchomienie systemu (GO-LIVE)
  • Wsparcie przy uruchomieniu
  • Szkolenia zaawansowane
  • Zakończenie projektu wdrożeniowego

Asysta

  • Bieżąca asysta przy obsłudze systemu
  • Wprowadzanie usprawnień i automatyzacja działań
  • Uruchamianie nowych obszarów
  • Projektowanie i implementacja dodatkowych funkcjonalności
  • Rozwój systemu wraz z organizacją
  • Prezentacja funkcjonalności
  • Testy akceptacyjne

Poznaj opinie
specjalistów z innych
firm

Jaki jest wpływ procesu wdrożenia na działanie firmy?

Klienci bardzo często obawiają się negatywnego wpływu wdrożenia na bieżące funkcjonowanie firmy. Budowa nowego systemu, migracja danych, porządkowanie struktury organizacji, czy wreszcie nauka nowego systemu, a co za tym idzie – pozbywanie się starych przyzwyczajeń. Wszystkie te elementy mogą wiązać się z zaburzeniem naturalnego rytmu pracy w Twojej firmie. Aby temu zapobiec, w NMI ERP opracowujemy szczegółowy plan wdrożenia, na każdym etapie konsultowany z klientem i jego pracownikami. Biznes stawiamy na pierwszym miejscu, to do niego dostosowujemy wdrażane przez nas systemy IT.

Jak długo potrwa wdrożenie?

Wszystko zależy od wielkości Twojej firmy, poziomu skomplikowania jej struktury, ilości przetwarzanych danych, a także wielu innych czynników, które sprawiają, ze Twoja firma jest wyjątkowa. Oznacza to, że odpowiedź na to pytanie poznasz dopiero po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej. Wiemy jednak, że kwestia czasu wdrożenia nurtuje Cię już teraz, musimy więc sięgnąć do statystyki. Wdrożenie Microsoft Dynamics NAV, przeprowadzane przez NMI ERP trwa średnio 6 miesięcy.

Dlaczego powinieneś wybrać usługi NMI ERP?

Podstawowym atutem NMI ERP są doświadczeni specjaliści i gromadzona od ponad 11 lat wiedza biznesowa z zakresu wdrożeń systemów informatycznych. Nie oferujemy Ci gotowego narzędzia, do którego będziesz musiał dostosować swoją firmę. Zaproponujemy rozwiązania i funkcje najlepsze dla Twojego biznesu. Oferujemy Ci usługę, w ramach której Twoja firma zostanie wyposażona w system idealnie do niej dopasowany, a także likwidujący jej niedoskonałości.

Dowiedz się więcej o wdrożeniu more_horiz

Wdróż z nami
Microsoft Dynamics 365 Business Central