Przepływy pieniężne

Jednym z elementów sprawozdania finansowego jest rachunek przepływów pieniężnych. Rolą tego sprawozdania jest przedstawienie informacji o stanie płynności finansowej firmy i jej zyskowności. Ten element sprawozdania finansowego nie opiera się na szacunkach, dlatego też jest najbardziej dokładnym elementem sprawozdania.

Sporządzając analizę płynności finansowej uzyskujemy informację o wypłacalności i płynności finansowej firmy, nie tylko w bieżącym okresie, ale również w przyszłych okresach.

Oczywiście oprócz zarządzających firmą, którzy na bieżąco mogą monitorować swoją wypłacalność dzięki przepływom pieniężnym, informacja zawarta w raporcie jest również analizowana przez banki przed udzieleniem kredytu, inwestorów oraz kontrahentów.

Systemy ERP pomagają właścicielom na wielu płaszczyznach i BC posiada panel umożliwiający przeprowadzenie analizy finansowej.

Pierwszym podstawowym punktem jest stworzenia planu kont dla przepływów pieniężnych.

.Plan kont przepływów pieniężnych

Numeracja, układ planu kont dla przepływów pieniężnych należy wprowadzić według własnych upodobań lub schematów firmowych.

. Konto przepływów pieniężnych

Następnie należy dokonać ustawień wskazując numery kont dla poszczególnych kategorii, korzystając z wcześniej stworzonego planu kont.

. Ustawienia przepływów pieniężnych

Aby wygenerować przepływy pieniężne należy stworzyć prognozę przepływów pieniężnych.

. Kartoteka prognozy przepłaywów pieniężnych

Z poziomu kartoteki prognozy przepływów można przejść do arkusza przepływów pieniężnych i po zasugerowaniu wierszy arkusza otrzymać informacje na temat:

. Sugerowanie wierszy arkusza

. Sugerowanie wierszy arkusza

Otrzymujemy dane przepływów pieniężnych.

. Arkusz przepływów pieniężnych

System przedstawia dane na podstawie ustawień przepływów pieniężnych i jego planu kont.

Na koniec rejestrujemy arkusz. Po zarejestrowaniu prognoza przepływów pieniężnych przedstawia wartości na kartotece prognozy, w statystyce oraz na zapisach.

. Rejestracja Arkusza

. Statystyka prognozy przepływów pieniężnych

W ten sposób możemy łatwo i szybko otrzymać kompleksowe informacje o naszym aktualnym stanie płynności finansowej. Dzięki nim jesteśmy w stanie na bieżąco podejmować decyzje oraz oceniać, jak planowane wydatki wpłyną na sytuację finansową firmy.

Dominika Młynarska

Specjalista i konsultant ERP


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe