Eksport towarów partiami

Realizacja umów na eksport towarów realizowany w partiach budzi zazwyczaj sporo pytań.

Związane są one z rozliczaniem faktur zaliczkowych oraz czasem przewidzianym na ich rozliczenie, a także koniecznością rozliczenia VAT krajowego.

W tym przypadku musimy pamiętać, że ustawowy czas przewidziany na rozliczenie zaliczki na wywóz towarów, to 6 miesięcy liczonych od ostatniego dnia miesiąca, w którym wpłynęła zaliczka. Po upływie tego czasu mamy obowiązek naliczyć odpowiednią stawkę VAT krajowego.

Dlatego bardzo istotne jest opisanie szczegółowych warunków dostawy w umowie. Jeśli bowiem umowa przewiduje dłuższy czas realizacji dostaw, to zachowujemy prawo do naliczenia stawki VAT 0% po upływie ustawowych 6 miesięcy.

Microsoft Dynamics 365 Business Central ułatwia księgowanie eksportu towarów.

Tworząc zamówienie sprzedaży mamy możliwość stworzyć dla niego faktury zaliczkowe.

W zakładce Zaliczka na karcie zamówienia należy podać % zaliczki a następnie zaksięgować fakturę zaliczkową.

Księgowanie faktury zaliczkowej

Faktura zaliczkowa zostaje zaksięgowana w identyczny sposób jak zwykła faktura sprzedaży eksportowej i wpada do JPK za miesiąc, w którym faktura zaliczkowa powstała.

Faktura zaliczkowa została zaksięgowana z użyciem stawki VAT 0%.

Sprzedawca ma 6 miesięcy na wywóz towaru (chyba że ma zastosowanie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT, który pozwala na wywóz towarów w terminie późniejszym - bez utraty prawa do opodatkowania zaliczki stawką 0% - jeżeli jest to uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów) licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zaliczkę, oraz skompletowania dokumentacji potwierdzającej wywóz towaru poza UE.

Jednakże zdarzają się sytuacje, gdy któryś z powyższych warunków nie zostanie spełniony i wtedy należy skorygować fakturę zaliczkową zmieniając stawkę VAT 0% na taką jaka obowiązuje dany towar przy sprzedaży krajowej. Podatnik zobowiązany jest również na skorygowanie JPK 7M za miesiąc, w którym otrzymał zaliczkę .

Korygowanie faktury zaliczkowej

Korektę faktury zaliczkowej dokonujemy odpowiednim zapisem dziennika. Do zapisu przypisujemy Atrybut VAT „WEW”.

Faktura zaliczkowa została zaksięgowana na koncie przychodowym po kredycie oraz na koncie rozrachunkowym po debecie. Ponieważ nie chcemy zmieniać zapisów na rozrachunkach, jednak chcemy by korekta pojawiła się w JPK 7M i korygowała stawkę VAT musimy przyjąć za wartość brutto wartość faktury zaliczkowej. Kontem księgowym jak i kontem przeciwstawnym będzie konto przychodowe zaliczki.

Jak widać w Business Central zarówno księgowanie zaliczki jak i korekty związanej z niemożliwością zastosowania 0% stawki VAT jest naprawdę prosta.

Po spełnieniu warunków umożliwiających nam zastosowanie stawki VAT 0% wystarczy z datą otrzymania tego prawa, skorygować zapis dziennika tworząc zapis z kwotą na plus.

Dominika Młynarska

Specjalista i konsultant ERP


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe