Konfiguracja uwierzytelniania OAuth 2.0 dla usług sieci web- Business Central cz.1

Konfiguracja dla SaaS (BC Online)

Konfiguracja po stronie platformy Azure

Należy utworzyć nową rejestrację aplikacji z parametrami jak na poniższych zrzutach:

URI Przekierowania: https://api.businesscentral.dynamics.com/ oraz https://businesscentral.dynamics.com/

Trzeba utworzyć nowy wpis tajny klienta – maksymalny czas ważności klucza to 2 lata, należy pamiętać o jego wygasaniu. Wartość klucza należy od razu (przed opuszczeniem pola) skopiować – inaczej trzeba będzie utworzyć nowy klucz.

Należy nadać uprawnienia, jak na zrzucie oraz wybrać „Wyraź zgodę administratora katalogu”.

Należy utworzyć nowy zakres API oraz umożliwić wydawanie zgody administratorom i użytkownikom.

Z karty „Przegląd” należy skopiować „Identyfikator aplikacji (klienta)”.

Na zakończenie, z karty „Punkty końcowe” należy skopiować „Punkt końcowy autoryzacji OAuth 2.0 (wersja 2)” oraz „Punkt końcowy tokenu OAuth 2.0 (wersja 2)”.

Finalnie w notatniku powinny znajdować się następujące informacje:

- Identyfikator aplikacji (klienta)

- Wartość klucza tajnego klienta

- Punkt końcowy autoryzacji OAuth 2.0 (wersja 2)

- Punkt końcowy tokenu OAuth 2.0 (wersja 2)

Konfiguracja Business Central


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe