Konfiguracja uwierzytelniania OAuth 2.0 dla usług sieci web- Business Central cz.3

Konfiguracja dla SaaS (BC Online)

Konfiguracja Postman

Utwórz nową kolekcję / obszar roboczy i skonfiguruj parametry uwierzytelniania:

- Type: OAuth 2.0

- Add auth data to: Request headers

- Header prefix: Bearer

- Token Name: Dowolne

- Grant type: Authorization Code

- Callback URL: https://api.businesscentral.dynamics.com

- Auth URL: Wartość „Punkt końcowy autoryzacji OAuth 2.0 (wersja 2)” z platformy Azure

- Token Access URL: Wartość „Punkt końcowy tokenu OAuth 2.0 (wersja 2)” z platformy Azure

- Client ID: Wartość „Identyfikator aplikacji (klienta)” z platformy Azure

- Client Secret: Wartość klucza tajnego klienta z platformy Azure

- Scope: https://api.businesscentral.dynamics.com/.default

- Client Authentication: Send client credentials in body

Po skonfigurowaniu powyższego, powinno być możliwe uzyskanie tokenu. Należy wybrać „Get New Access Token” i w kolejnych oknach zalogować się kontem Microsoft, posiadającym dostęp do systemu. Po poprawnym logowaniu, powinien pojawić się menedżer tokenów Postman, zawierający nowy token o wskazanej nazwie.

Pod obszarem roboczym można teraz utworzyć nowe żądanie typu GET, podając w adresie URL z Usług Sieci Web systemu (OData / ODataV4 / SOAP).

Żądanie powinno wykonać się poprawnie (kod 200) i zwrócić schemat / dane:

Konfiguracja Business Central


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe