Konfiguracja uwierzytelniania OAuth 2.0 dla usług sieci web- Business Central cz.2

Konfiguracja dla SaaS (BC Online)

Konfiguracja Business Central

W systemie MS Dynamics 365 Business Central przejdź do Azure Active Directory Applications i utwórz nowy wpis.

W polu Client ID wpisz identyfikator klienta skopiowany z platformy Azure.

Nadaj potrzebne uprawnienia i uzupełnij pola wymagane. Zapisz wpis.

Konfiguracja Azure

Konfiguracja Postman


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe