Import produktów z BaseLinkera do Dynamics 365 Business Central

Integracja Baselinkera z Business Central

BaseLinker jest systemem dostarczającym wielu funkcji integrujących Twoją platformę e-commerce z innymi narzędziami. Przede wszystkim pozwala na wygodną obsługę sprzedaży online z jednego miejsca zamiast zarządzania każdym serwisem z osobna. Wspomaga i automatyzuje pracę m.in. poprzez magazyn, w którym to możesz stworzyć bazę produktów, monitorować stan magazynu czy wystawić setki aukcji na platformach marketplace. Korzystając z BaseLinkera masz również możliwość importowania swoich produktów do Dynamics 365 Business Central i dziś chcielibyśmy Cię przez ten proces przeprowadzić.

Wspomniany import produktów umożliwia automatyczne przesyłanie i tworzenie zapasów w systemie Dynamics 365 Business Central oraz aktualizację stanów magazynowych.

Na podstawie określonych pól w momencie importu produktów z BaseLinkera do Business Central system weryfikuje ich poprawność i tworzy kartotekę zapasu.

Poniżej przedstawiono sposób, w jaki prezentuje się przykładowa baza produktów w BaseLinkerze.


Import produktów

W systemie Business Central utworzona została dedykowana strona służąca do importu i weryfikacji produktów z aplikacji BaseLinker. Pierwszym krokiem będzie wpisane na niej, w odpowiednim polu wyszukującym „Produkty z Baselinkera" i przejście do zaznaczonej strony.


W nowo otwartym oknie BaseLinker Products, w zakładce AKCJE klikamy opcję Pobierz Produkty. System pobierze wtedy wszystkie produkty dostępne w bazie BaseLinker wraz z uzupełnionymi danymi.


Walidacja zaimportowanych danych

Przechodzimy następnie do walidacji zaimportowanych danych klikając funkcję Waliduj. Zostaną zweryfikowane poszczególne pola i w przypadku błędu, pojawi się adekwatny komunikat w kolumnie Tekst błędu.

Należy pamiętać, iż podstawą weryfikacji produktu są odpowiednio wypełnione pola typu „mandatory” w aplikacji BaseLinker. W momencie ich braku ukaże się następująca informacja:


Po prawidłowo wykonanej walidacji, tworzymy zapasy w systemie Business Central za pomocą funkcji Utwórz zapasy. W polu Status pojawi się jeden z wymienionych komunikatów:

  • Zmodyfikowano zapas – gdy zapas istniał w bazie Business Central ale dane zostały zaktualizowane na podstawie BaseLinkera,
  • Utworzony zapas – gdy zapas został utworzony w Business Central.

Utworzone produkty zostaną dodane do zapasów, gdzie numer zapasu odpowiada polu Id Produktu.


Dodatkowo te zapasy, które powstały lub zostały zmodyfikowane za pomocą integracji z BaseLinkerem (czyli występują zarówno w Business Central, jak i w BaseLinkerze) zostały oznaczone na kartotece zapasu oraz na liście zapasów, dzięki czemu możliwe jest szybkie filtrowanie tych kartotek.Aktualizowanie kategorii zapasów oraz stanów magazynowych

Gdy proces przebiegnie pomyślnie, na koniec zostaje Ci jedynie zapoznać się z funkcjami automatycznego aktualizowania kategorii zapasów oraz stanów magazynowych. Pierwsza z nich, funkcja Uaktualnij kategorie pozwoli Ci na uaktualnienie kategorii zapasów w Business Central w odniesieniu do aplikacji BaseLinker. Przekłada się to na to, że jeśli w BaseLinkerze dodano nowe kategorie dla zapasów, zostaną one uzupełnione również po stronie Business Central.


Druga opcja natomiast, Uaktualnij stany magazynowe umożliwia aktualizację stanów magazynowych w BaseLinkerze na podstawie danych z Business Central. W przypadku przyjęcia zakupu danego towaru w Business Central, użycie tej funkcji automatycznie odświeży informacje w aplikacji BaseLinker.


BaseLinker stanowi świetne narzędzie do zarządzania Twoimi kanałami sprzedaży z jednego miejsca. Jeśli oprócz importowania produktów z BaseLinkera do Dynamics 365 Business Central interesuje Cię także możliwość importu zamówień sprzedaży zachęcamy do zaglądania na naszego bloga, gdyż już niedługo udostępnimy wpis na ten temat.


Skontaktuj się z nami tutaj jeśli masz więcej pytań dotyczących jego integracji z systemem Dynamics 365 Business Central. Zapraszamy również do współpracy, ponieważ zajmujemy się profesjonalnym wsparciem systemu Business Central, a nasze ekspertki i eksperci z chęcią udzielą Ci wszelkich potrzebnych informacji.


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe