Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Odwrotne obciążenie pomocNMI

Polski partner Microsoftu przygotował dodatek dostosowujący Business Central do wymogów polskiego prawa podatkowego. Dzięki Polish Localization, funkcjonalność Dynamics 365 Business Central została wzbogacona o wiele rozszerzeń, które umożliwiają firmom pracę i realizację procesów zgodnie z polskimi wymaganiami prawnymi.

Zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) i usług oraz import usług podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach odwrotnego obciążenia (reverse charge). W Microsoft Dynamics 365 Business Central do obliczania naliczonego i należnego podatku VAT z tytułu tego typu transakcji wykorzystywana jest standardowa funkcjonalność Odwrotne obciążenie.

Istotne, aby w ramach tej funkcjonalności zdefiniować właściwe ustawienia księgowe VAT.
W ustawieniach księgowych VAT należy zwrócić uwagę na kilka pól:

  • Typ kalkulacji VAT na karcie skróconej Ogólne - w tym polu musi być wybrana opcja Odwrotne obciążenie.
  • Konto odwrotnego obciążenia - z listy rozwijanej w tym polu należy wybrać konto K/G, na które zostanie zaksięgowana kwota podatku VAT należnego obliczona dla transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług oraz importu usług.


Istotnym elementem/ udogodnieniem funkcjonalności reverse charge w Business Central, w przypadku księgowania faktur zakupu w walucie obcej, jest możliwość kalkulacji podatku VAT według kursu wymiany z innego dnia niż data przeliczenia wartości zakupu i zobowiązań na potrzeby ksiąg rachunkowych.

W sytuacji, gdy kurs wymiany waluty do obliczenia podatku VAT jest inny niż kurs wymiany waluty zastosowany do całości zaksięgowanej faktury zakupu, musi zostać doksięgowana kwota różnicy w podatku VAT.
Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwia księgowanie tej różnicy automatycznie. W tym celu:

  • Należy wyszukać Ustawienia zakupów i zobowiązań.
  • W oknie Ustawienia zakupów i zobowiązań, na karcie skróconej Ogólne, należy zaznaczyć pole Automatyczne księgow. różnicy kurs. odwrotnego obciążenia.


W przypadku księgowania faktury zakupu z tyt. WNT lub Importu usług, kurs wymiany waluty do przeliczenia wartości zakupów i zobowiązań pobierany jest z tabeli kursów według Daty księgowania lub Daty dokumentu (w zależności od zdefiniowanych ustawień na karcie Ustawienia zakupów i zobowiązań), natomiast kurs wymiany do przeliczania kwoty VAT pobierany jest z tabeli kursów według Daty obowiązku VAT.Kurs wymiany waluty do przeliczenia wartości zakupów i zobowiązań tj. ustalany według Daty księgowania lub Daty dokumentu można podejrzeć oraz w razie konieczności skorygować na karcie faktury zakupu:

Szczegóły faktury -> pole kod waluty, klikając ikonkę asysty obok walutyNatomiast kurs wymiany waluty do przeliczenia wartości kwoty odwrotnego obciążenia VAT, ustalany według Daty obowiązku VAT, można podejrzeć oraz w razie konieczności ręcznie skorygować, wybierając w oknie kartoteki faktury zakupu ikonę Statystyka.

W oknie Statystyka zakupów Faktura, które się otworzy, należy zwrócić uwagę na pola na karcie skróconej Odwrotne obciążenie

  • Kod waluty odwrotnego obciążenia - kod waluty pobrany z parametrów faktury zakupu.
  • Data obowiązku VAT - data obowiązku VAT pobrana z parametrów faktury zakupu - jednocześnie jest to data, według której ustalany jest kurs wymiany waluty dla kwoty podatku VAT.
  • Kwota odwrotnego obciążenia - kwota obliczonego podatku VAT naliczonego i należnego wyrażona w walucie faktury.
  • Kwota odwrotnego obciążenia (PLN) - równowartość w walucie lokalnej kwoty obliczonego podatku VAT naliczonego i należnego.

Klikając na ikonkę asysty obok Kod waluty odwrotnego obciążenia wyświetli się tabela z kursem waluty zastosowanym do przeliczenia VAT.Aleksandra Adamus
Konsultant ERP


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe