PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE

Od 2022 wprowadzone zostały liczne ułatwienia dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK). Mają one na celu rozpowszechnić ten model biznesowy i otworzyć go na mniejsze podmioty. Wśród najważniejszych zmian można wymienić:

 • zmniejszenie limitu minimalnego kapitału zakładowego spółek (do 250 tys. zł. z wcześniejszych 500 tys. zł.)
 • większe możliwości w powiązaniach spółek: przekształcenia, połączenia i podziały spółek
 • zniesienie warunku rentowności
 • korzystniejsze warunki rozliczania strat.

PGK mają wiele zalet, między innymi pozwalają na wspólne rozliczanie ponoszonych kosztów i przychodów, dzięki czemu można oszczędzić na płatnościach za podatek dochodowy CIT. To rozwiązanie wiąże się jednak również z koniecznością przestrzegania pewnych warunków. Jednym z nich jest konieczność przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Można to zrobić dzięki odpowiedniej funkcjonalności Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Konsolidacja danych

Przed przeprowadzeniem konsolidacji, należy przygotować plany kont i firmę konsolidacyjną.

W zależności od złożoności firmy, istnieją dwa sposoby na jej skonfigurowanie:

 1. Jeśli nie są potrzebne zaawansowane ustawienia, można użyć akcji Assisted Setup (Konfiguracja wspomagana). W tym celu należy:
  • Wybrać akcję Konfiguracji wspomaganej
  • Wybrać opcję Set up consolidation reporting
  • Wykonać każdy z kroków w przewodniku konfiguracji wspomaganej.
 2. Jeśli są potrzebne bardziej zaawansowane opcje przy konsolidacji, można skonfigurować ją ręcznie.
  • W każdej jednostce organizacyjnej należy określić, które konta księgi głównej mają być objęte konsolidacją oraz określić metodę translacji konsolidacyjnej dla każdego konta.
  • W firmie konsolidacyjnej należy założyć kartę jednostki organizacyjnej dla każdej firmy, która ma być objęta konsolidacją. Karta jednostki biznesowej zawiera informacje, takie jak daty roku obrotowego jednostki biznesowej oraz procent każdego konta, które musi być uwzględnione w konsolidacji.
  • Wybierz, czy chcesz utworzyć nową konsolidowaną firmę, czy skonsolidować dane w firmie, którą już utworzyłeś na potrzeby konsolidacji. Firma nie powinna zawierać transakcji.
  • Wyświetl podgląd wyników. Business Central sprawdzi, czy dane podstawowe i transakcje mogą być pomyślnie przeniesione do skonsolidowanej firmy.

skonsolidowany-bilans-prób-PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE-1
skonsolidowany-bilans-prób-PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE-2
skonsolidowany-bilans-prób-PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE-1skonsolidowany-bilans-prób-PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE-2

Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe