Sprzedaż internetowa do krajów Unii. Pakiet VAT e-commerce.

Od 1 lipca 2021 roku w ustawie o VAT pojęcie sprzedaży wysyłkowej zostało zastąpione wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość (WSTO). Dotyczy to dostaw na rzecz konsumentów. Opracowany przez Komisję Europejską pakiet VAT e-commerce to szereg zmian istotnie modyfikujących zasady opodatkowania handlu transgranicznego na rzecz konsumentów.

Jedna ze zmian dotyczy wprowadzenia nowego punktu obsługi rozliczania VAT z takich transakcji – One Stop Shop (OSS). W odróżnieniu od istniejącego do tej pory punktu obsługi: Mini One Stop Shop (MOSS) obejmującego tylko usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne OSS rozszerzony został o obsługę wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).

Ustalony został również nowy próg sprzedaży średniorocznej dla WSTO na poziomie 10 tys EUR.

Obecnie do momentu przekroczenia progu sprzedaży polscy przedsiębiorcy opodatkowują transakcje zawierane za granicą tak jak sprzedaż krajową – stosując polską stawkę VAT. Po przekroczeniu limitu sprzedaży są oni zobowiązani do opodatkowania transakcji stawką VAT właściwą dla kraju nabywcy.

Przykład:

Podatnik prowadzi sklep internetowy, w którym oferuje ubrania dla dzieci. Jego klientami są również zagraniczni konsumenci, bardzo często z terytorium Niemiec. Średniorocznie wartość sprzedaży wysyłkowej do Niemiec wynosi 50 tys. euro. W związku z tym, że podatnik nie przekraczał obowiązującego w Niemczech progu 100 tys. euro, VAT od sprzedaży rozliczał w Polsce, stosując polską stawkę VAT. Nowy próg dla WSTO wynosi 10 tys. euro, w związku z tym opodatkowanie sprzedaży nastąpi w Niemczech, ale podatnik będzie mógł rozliczyć podatek od wartości dodanej, korzystając z procedury OSS za pośrednictwem polskiego urzędu.

Wdrożenie przez firmę NMI ERP rozwiązań obsługi pakietu VAT e-commerce w systemach Dynamics 365 Business Central i Dynamics NAV.

Wdrożenie wspomnianych rozwiązań ma na celu przystosowanie systemów ERP do sprzedaży internetowej uwzgledniającej wprowadzone wraz z pakietem VAT e-commerce wymagania dotyczące rozliczania podatku VAT.

Rozwiązanie zakłada iż klient korzysta z portalu OSS (One Stop Shop). Korzystając z tej procedury, przedsiębiorcy zobowiązani są do opodatkowania sprzedaży stawką podatku VAT właściwą w kraju nabywcy. Transakcja taka nie zwiększa podstawy opodatkowania w pliku JPK_V7 wysyłanym do Ministerstwa Finansów celem rozliczenia z tytułu polskiego podatku VAT. Podatek VAT zagraniczny rozliczany jest w osobnej deklaracji VIU-D, którą składa się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Deklaracja VIU-D składana jest wyłącznie za okresy kwartalne do końca miesiąca następującego po danym kwartale. Składanie deklaracji VIU-D dla rozliczenia procedury VAT OSS nie zwalnia przedsiębiorców od wysyłki plików JPK_V7 do Ministerstwa Finansów.

Funkcjonalność stworzona przez NMI ERP obejmuje import danych z paragonów fiskalnych oraz przygotowanie dodatkowych ustawień księgowych VAT dla innych krajów.

Przygotowaliśmy również raport, który pozwoli na wygenerowanie deklaracji VIU-D.

Zapytaj o pakiet VAT e-commerce

Źródła informacji:

  1. Pakiet e-commerce - założenia zmian - PIT.pl
  2. One Stop Shop - punkt kompleksowej obsługi OSS - PIT.pl

Mariusz Żyga

Specjalista i konsultant ERP


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe