Regulamin Sklepu

SKLEP NMI ERP jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie nmierp.pl, prowadzonym przez firmę NMI ERP Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 14/5, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000862154, posiadającą NIP:6751736360. 
Dane kontaktowe: 
NMI ERP Sp. z o.o.
ul. Karmelicka 14/5
31-128 Kraków
Polska
tel. +48 882 434 229
biuro@nmierp.pl1.Firma NMI ERP Sp. z o. o. prowadzi w domenie nmierp.pl/sklep sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet. 
2. Zamówienia przyjmowane za pośrednictwem strony nmierp.pl/sklep. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu Klient zakłada konto dokonując rejestracji. Konto ma charakter bezterminowy i może zostać usunięte na prośbę Klienta. Założenie konta jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, którego postanowienia Klient akceptuje w trakcie składania zamówienia/zakładania konta. 
3. Klient w trakcie procesu rejestracji i zakładania konta wypełnia formularz rejestracyjny. Na wskazany podczas rejestracji adres email Klient otrzymuje wiadomość celem potwierdzenia rejestracji Konta w systemie sprzedaży nmierp.pl. Potwierdzenie przez Klienta rejestracji powoduje aktywacje Konta i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zasadami prowadzenia sprzedaży w systemach nmierp.pl. 
4. Usługi prezentowane na stronach nmierp.pl są wykonywane przez firmę NMI ERP Sp. z o.o. 
5. Na stronach nmierp.pl eksponowane są ceny netto. 
6. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. W zależności od zamówionego towaru, faktura VAT dostarczana jest w tradycyjny sposób lub elektronicznie na adres Klienta wskazany w zamówieniu.
7. Złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty w systemie sprzedaży nmierp.pl, nakłada na klienta obowiązek dokonania płatności za zamówione produkty nie później niż do 14 dni od złożenia zamówienia. 
8. Firma NMI ERP Sp. z o. o. udostępnia Klientom w swoich serwisach następujące formy płatności: 
- Przelewem na konto bankowe/na podstawie faktury proforma - na żądanie wystawiamy faktury proforma. W przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto NMI ERP Sp. z o. o.
9. Klienci dokonujący zamówienia bez rejestracji są zobowiązani do dokonania przedpłaty. Realizacja zamówienia następuje w chwili odnotowania przez firmę NMI ERP Sp. z o. o. wpłynięcia na konto całości środków za zamówione usługi. 
10. Czas realizacji usługi z zamówienia uzależniony jest od ustaleń pomiędzy NMI ERP Sp. z o. o. oraz Klientem. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nie może przekraczać 30 dni, w przypadku gdy realizacja zamówienia może przekroczyć wyżej wymieniony termin, Klient informowany jest przez obsługę nmierp.pl o możliwym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. 
11. Wszystkie usługi oferowane na stronach nmierp.pl mogą posiadać gwarancję. Okres na jaki udzielana jest gwarancja opisany jest w umowie na wykonanie usługi zawieranej po dokonaniu zakupu.
12. Sprzedaż niebędąca sprzedażą konsumencką, wyłącza przepisy o rękojmi, które są zawarte w Kodeksie Cywilnym. 
13. Reklamacje Klient może złożyć w formie elektronicznej na adres biuro@nmierp.pl, ewentualnie w formie pisemnej przesyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny: NMI ERP Sp. z o. o. ul. Karmelicka 14/5; 31-128 Kraków.
14. Informacje znajdujące się na stronach nmierp.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie przez Internet na stronach nmierp.pl/sklep, składa ofertę zakupu określonej usługi na warunkach określonych w zamówieniu oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 
15. Dane osobowe podawane przez Klientów są zbierane i przetwarzane przez NMI ERP Sp. z o. o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za wyraźną zgodą Klienta dane te mogą wykorzystywane w celach marketingowych. Klient w dowolnej chwili może cofnąć taką zgodę informując firmę w wybrany przez Klienta sposób, korzystając z danych teleadresowych zawartych na początku niniejszego regulaminu. Szczegóły dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
16. NMI ERP Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Każda zmiana regulaminu zobowiązuje NMI ERP Sp. z o. o. do poinformowania Klientów w jasny i czytelny sposób o wprowadzonych zmianach. 
17. W pozostałych kwestiach spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
18. Wszystkie spory wynikające z działalności NMI ERP Sp. z o. o. dotyczące serwisu nmierp.pl rozstrzygane będą przez sądy powszechne. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów konsumenckich. 
Więcej informacji www.uokik.gov.pl. 

Przykładowy Formularz odstąpienia od umowy 

Ja ............................................................ informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży niżej wymienionych produktów: . ......................................................................................., ........................................................................................, ........................................................................................, 
Zamówienie nr ...................... Data złożenia zamówienia ........................, 
Dane kontaktowe: Imię i nazwisko................................................................................. Adres................................................................................................ Data.................................................................................................. 
Email………………………………………… 
Tel. …………………………………………..