POWER BI – AUTOMATYCZNE ODŚWIEŻANIE DANYCH

Odświeżanie danych w usłudze Power BI polega na wysłaniu zapytania do bazowych źródeł danych, załadowaniu danych źródłowych do zestawu danych oraz zaktualizowaniu wszystkich wizualizacji umieszczonych w raporcie czy na pulpicie nawigacyjnym, które są oparte o zaktualizowany zestaw danych. Cały proces składa się z wielu etapów, w zależności od sposobu przechowywania zestawu danych. Aby raport był zawsze aktualny, warto skonfigurować automatyczne odświeżanie.

Konfigurowanie automatycznego odświeżania danych

Aby przejść do ekranu Zaplanowane odświeżanie, w okienku nawigacji przejdź do wybranego Obszaru roboczego, obok nazwy zestawu danych wybierz pozycję Więcej opcji (…) następnie Ustawienia.

W tym miejscu możesz podejrzeć i zmienić różne informacje na temat wybranego zestawu danych, takie jak opis zestawu danych, połączenie bramy, poświadczenia źródła danych, czy właśnie zaplanowane odświeżanie.

Aby przejść do Zaplanowanego odświeżania, należy mieć podpiętą bramę danych lub uzupełnione informacje na temat poświadczeń źródła danych, w zależności od metody przechowywania danych, z których korzystamy.

Aby skonfigurować ustawienia zaplanowanego odświeżania, należy ustawić suwak Aktualizuj dane na bieżąco w pozycji Włączony. Tutaj należy określić częstotliwość i przedziały czasu odświeżania zestawu danych. Istnieje też możliwość włączenia powiadomienia o niepowodzeniu odświeżania. Aby wprowadzone dany zostały poprawnie zapisane należy nacisnąć Zastosuj.

Katarzyna Nowak

Power BI Consultant


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe