Ulgi podatkowe w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Narzędzie „Arkusze kont” pozwala tworzyć różnego rodzaju raporty finansowe, oparte na planie kont. Można tworzyć dowolną ilość arkuszy w oparciu o różne formuły obliczeniowe.

Arkusz kont można wykorzystać również do kalkulacji podatku dochodowego, uwzględniając przysługujące podatnikowi odliczenia, w tym rozliczenie ulg.

Aby utworzyć nowy Arkusz kont , w wyszukiwarce wyszukujemy Arkusze Kont i klikamy Nowy, wpisujemy odpowiednią Nazwę – w przykładzie: CIT oraz Opis – w przykładzie: CIT_ulgi

Możemy wybrać domyślny układ kolumn, który jest już zaproponowany w systemie, bądź zastosować swój własny.

Następnie klikając: Przetwarzanie -> Edytuj arkusz kont tworzymy potrzebny nam raport.

Uzupełniamy wiersze arkusza, przypisując Nr linii oraz Opis. Wybieramy Typ sumowania dla każdego wiersza oraz w kolumnie Sumowanie ustawiamy odpowiednią formułę obliczeniową.

W przypadku wyboru Typ Sumowania: Formuła, funkcja obliczeniowa odnosi się do wierszy arkusza. W tym przypadku w kolumnie Sumowanie należy ręcznie wpisać określoną formułę obliczeniową.

W przypadku wyboru np. Typ Sumowania: Konta księgowe, w kolumnie Sumowanie należy wskazać odpowiednie konta księgowe z planu kont. System zsumuje saldo na wskazanych kontach KG.

Po sporządzeniu raportu, w celu otrzymania danych liczbowych należy kliknąć Przetwarzanie -> Podgląd

Następnie musimy wybrać okres jaki chcemy zanalizować i po jego wybraniu wybrać : Przetwarzanie -> oblicz ponownie

Otrzymujemy wyliczony raport.

Na podstawie powyższego przykładu widzimy, że Arkusz kont przy odpowiednio oznaczonych kosztach kwalifikowanych w ciągu roku oraz ustawieniu określonej formuły obliczeniowej, umożliwia w łatwy sposób wyliczenie kwoty ulgi w zeznaniu rocznym.

Aleksandra Adamus

Konsultant ERP


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe