Moje powiadomienia w Dynamics NAV 2018

Moje powiadomienia w Microsoft NAV 2018

NAV 2018 wprowadza wiele nowych funkcjonalności. Część z nich zostało opisane w naszych wcześniejszych postach. Najnowsza wersja systemu wprowadza również modernizację istniejących funkcjonalności. Jedną z takich zaktualizowanych funkcjonalności są „Moje powiadomienia”, które w wersji NAV 2017 zostały opisane przeze mnie w zeszłym roku.

W najnowszej wersji baza dostępnych ustawień została znacznie rozbudowana. Dzięki temu sześć dostępnych do tej pory powiadomień zostało uzupełnione aż o szesnaście nowych. Na poniższym zdjęciu widać pełną listę. W tym poście przedstawię jednak tylko niektóre, najciekawsze z nich.

post_erpnav_Moje-powiadomienia-w-NAV-2018_XX.04.18_1

Potwierdzenie zmiany danych adresowych w fakturze

Bardzo ciekawą opcją jest monitorowanie zmian adresu nabywców na fakturach sprzedaży lub dostawców na fakturach zakupu w czasie rzeczywistym. W momencie, gdy użytkownik wprowadzi zmianę w adresie na nagłówku dokumentu system wyświetli komunikat o niezgodności adresu.

post_erpnav_Moje-powiadomienia-w-NAV-2018_XX.04.18_2

Osoba wprowadzająca taką fakturę, wybierając opcję „Update the address”, zyskuje możliwość zmiany adresu w kartotece kontrahenta bez konieczności otwierania kartoteki. Wystarczy, że w nowym oknie użytkownik wybierze przycisk OK. Funkcja ta zadziała identycznie w przypadku zmian adresu nabywców, dostawców, odbiorców faktur, bądź danych płatnika.

post_erpnav_Moje-powiadomienia-w-NAV-2018_XX.04.18_3

Takie działanie pokazuje, że funkcjonalność „Moje powiadomienia” to nie tylko wyświetlanie komunikatów, to również złożona funkcja, która umożliwia wprowadzanie zmian w łatwy i bardzo przystępny sposób.

Powiadomienie z Image Analyzer

Kolejną ciekawą opcją jest połączenie funkcjonalności powiadomień z dodatkami takimi jak Outlook czy też Image Analyzer, o którym wspominaliśmy niedawno na naszym blogu. W chwili, kiedy użytkownik wprowadzi zdjęcie przedmiotu oraz osoby, system wyświetli komunikat, w którym zapyta użytkownika, czy chce przypisać atrybuty, które system był w stanie określić na podstawie załączonego zdjęcia.

post_erpnav_Moje-powiadomienia-w-NAV-2018_XX.04.18_4

Księgowanie nabycia środków trwałych

Poprzez wykorzystanie funkcjonalności „Moje powiadomienia” możliwe jest również księgowanie nabycia środka trwałego. Jak to działa? Mechanizm jest bardzo prosty. Użytkownik w pierwszej kolejności tworzy kartotekę nowego środka trwałego. Po wypełnieniu wymaganych pól i określeniu przy tym daty rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji, system wyświetli komunikat „You are ready to acquire the fixed asset” (Jesteś gotowy nabyć środek trwały).

post_erpnav_Moje-powiadomienia-w-NAV-2018_XX.04.18_5

Po wyborze opcji „Acquire” otworzy się okno, za pomocą którego w prosty sposób można wprowadzić księgowanie nabycia środka trwałego. Proces ten jest bardzo prosty i przejrzysty. W kolejnych krokach użytkownik ustala kwotę oraz datę nabycia. Wskazuje również konto przeciwstawne dla księgowania środka trwałego. Czy powinien to być dostawca, konto bankowe czy też konto KG. Proces kończy się po kliknięciu w przycisk „Finish”.

post_erpnav_Moje-powiadomienia-w-NAV-2018_XX.04.18_6

Funkcjonalność „Moje powiadomienia” będzie najprawdopodobniej w dalszym ciągu rozwijana w kolejnych aktualizacjach systemu NAV. Możliwe, że wraz z dalszym rozwojem systemu pojawi się więcej możliwości kastomizacji poszczególnych powiadomień, jak również tworzenie własnych, pozwalających na wprowadzanie indywidualnych komunikatów lub zabezpieczeń wspomagających pracę.

Autor: Paweł Dubel


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe