Istotne zmiany w nowym schemacie JPK

Od 1 stycznia 2022 r. struktury plików JKP_V7K i JPK_V7M ulegną zmianom, co ma związek ze zmianami przepisów w podatku od towarów i usług, które weszły w życie 1 lipca 2021 roku. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia tegoż roku, nie wymaga się od podatnika dostosowywania systemów do generowania plików JPK z nowymi założeniami. Przepisy wprowadzające nowe oznaczenia i pozycje, będą zatem stosowane od rozliczeń za styczeń 2022 r. co wynika z konieczności przygotowania do tego czasu odpowiednich narzędzi informatycznych.

Od 1 stycznia 2022 roku, w przypadku korekt podatku należnego/naliczonego wynikającego z niezapłaconych faktur, w części ewidencyjnej, obowiązkowe będzie wskazanie daty dokonania zapłaty lub terminu płatności. Ponadto z uwagi na wejście w życie pakietu e-commerce, od nowego roku konieczne będą dodatkowe oznaczenia niektórych transakcji. Zarówno nowa struktura JPK_V7M jak i JPK_V7K obowiązująca od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 r. opracowana została na podstawie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów oraz Funduszu i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Uwzględniono przy tym implementację pakietu VAT e-commerce oraz utworzono dodatkowe przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT. Z Programu Podatnik Bezgotówkowy wynika 15-dniowy okres, natomiast z założeń Krajowego Systemy e-Faktur - 40-dniowy.

Od stycznia 2022 roku oznaczenia SW i EE zostaną zastąpione nowym symbolem - WSTO_EE. Oznaczenie SW przestało obowiązywać już w lipcu 2021, natomiast symbol EE będzie ważny jeszcze do końca grudnia 2021 r. odnosząc się do świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych oraz sprzedaży na odległość towarów wewnątrz Unii Europejskiej, znajdujących się na terenie kraju w chwili rozpoczęcia ich transportu lub wysyłki. Ponadto od stycznia 2022 r. zmianie ulegnie również oznaczenie ulgi na złe długi VAT. W sytuacji gdy sprzedawca będzie chciał skorzystać z ulgi za złe długi, będzie musiał w części ewidencyjnej JPK zawrzeć informacje o terminie płatności lub dacie dokonania zapłaty w przypadku korekty podatku należnego w ramach ulgi.

Zarówno zmiany, które weszły w życie 1 lipca 2021 roku, jak i te obowiązujące od nowego 2022 roku dotyczące VAT, nie wpłyną w żaden sposób na funkcjonowanie systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Po odpowiednim dostosowaniu indywidualnych ustawień, klienci, którzy działają w branży e-commerce będą mogli obsługiwać zmiany na starych zasadach. Wraz ze zmianami dotyczącymi JPK, system Business Central zostanie zaktualizowany.

Aleksandra Pszczółkowska

Młodszy konsultant Microsoft Dynamics NAV / Microsoft Dynamics 365 Business Central


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe