POWER BI – KORZYSTANIE Z RAPORTÓW W APLIKACJI MOBILNEJ

  • Otwieranie raportu usługi Power BI w aplikacji mobilnej

Po zainstalowaniu i zalogowaniu się w aplikacji mobilnej Power BI otwiera się strona główna, na której mamy listy Często używanych i Ostatnio przeglądanych raportów. Wszystkie raporty są przechowywane w różnych miejscach, np. w sekcji Ulubione, Aplikacje, Obszary robocze lub Udostępnione mi, w zależności od tego skąd pochodzą.

  • Dodawanie raportu do listy ulubionych w aplikacji mobilnej

W firmach zazwyczaj mamy zdefiniowanych wiele różnorodnych raportów.
Jednak w codziennej pracy nie korzystamy ze wszystkich, a tylko z tych najbardziej istotnych dla wykonania powierzonych zadań. Przydatna w tej sytuacji może się okazać lista Ulubionych.

Podczas wyświetlania listy raportów możesz dodać lub usunąć konkretny raport z listy ulubionych.
W celu dodania raportu do tej listy naciśnij gwiazdkę obok nazwy wybranego elementu ✩. Jeśli gwiazdka jest zaznaczona ★, to raport znajduje się na liście ulubionych pozycji.

Jeśli jesteś w raporcie, który chcesz umieścić na liście ulubionych naciśnij pozycję Więcej opcji (), a następnie wybierz Ulubione.

Po dodaniu elementu do ulubionych w aplikacjach mobilnych jest on widoczny na stronie Ulubione w usłudze Power BI i na wszystkich urządzeniach przenośnych. Aby wyświetlić stronę z ulubionymi pozycjami w aplikacji mobilnej naciśnij Ulubione na pasku nawigacyjnym.

  • Dodawanie skrótu do raportu na ekranie

Często zdarza się, że użytkownicy korzystają tylko z wybranych raportów. Dostęp do nich może im ułatwić dodany skrót na ekranie telefonu, przez co nie będą musieli szukać konkretnej pozycji w całej aplikacji.

Jeśli chcesz utworzyć skrót na ekranie dla danego raportu naciśnij Więcej opcji (), a następnie Dodaj skrót.

Do ekranu zostanie dodany element, który po kliknięciu bezpośrednio otworzy nam określony raport.

raporty BI na smartfonie

Dzięki możliwości ustawienia zaplanowanego odświeżania, raporty są zawsze aktualne.

Automatyczne odświeżanie - JUŻ WKRÓTCE!

Katarzyna Nowak

Power BI Consultant


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe