Dodatek Edit in Excel

Konfiguracja dodatku Edit in Excel dla Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zależnie od modelu wdrożenia Business Central, musisz wykonać kilka kroków konfiguracyjnych lub Twój system jest od razu gotowy do używania dodatku Edit in Excel.

Jeśli Twoja instalacja Business Central została wdrożona jako dodatkowe licencje, takie jak te pakietu Microsoft 365 – czyli tak zwana instalacja SaaS – nie musisz nic dodatkowo konfigurować, a Twoje środowisko jest gotowe do wygodniejszej edycji danych w programie Excel.

W przypadku, gdy używane przez Ciebie środowisko Business Central znajduje się w infrastrukturze serwerowej Twojej firmy lub na przykład na maszynach wirtualnych platformy Microsoft Azure, konieczne jest umożliwienie użytkownikom logowania do systemu za pomocą kont Microsoft, czyli skonfigurowanie tak zwanego SSO. O tym jak przygotować środowisko możesz przeczytać więcej w dokumentacji HYPERLINK "https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/authenticating-users-with-azure-active-directory?tabs=singletenant%2Cadmintool"Business HYPERLINK "https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/authenticating-users-with-azure-active-directory?tabs=singletenant%2Cadmintool" Central. Gdy użytkownicy mogą już dostać się do systemu ERP za pomocą kont platformy M365, trzeba jeszcze skonfigurować sam dodatek Edit in Excel – konieczne są działania po stronie platformy Azure oraz małe zmiany w konfiguracji instancji Business Central i restart.

Konfiguracja po stronie platformy Azure

Konfigurację dodatku zaczynamy od zalogowania się pod adresem https://portal.azure.com za pomocą konta użytkownika, posiadającego uprawnienia do tworzenia Rejestracji Aplikacji. Przejdź kolejno do Azure Active Directory -> Rejestracje Aplikacji i dodaj nową rejestrację:

Konieczne będzie uzupełnienie nazwy aplikacji, wybranie lokalizacji kont M365, które mogą się uwierzytelniać za pomocą aplikacji oraz ustawienie przekierowania URI – powinno być ono typu Internet oraz wskazywać na adres logowania (/SignIn) klienta sieci web Business Central:

Po utworzeniu rejestracji należy zapisać „identyfikator aplikacji (klienta)” – będzie on potrzebny w dalszym kroku, do skonfigurowania instancji serwera Business Central:

Następnie przechodzimy do „Ustawień interfejsu APi” i wybieramy Dodaj uprawnienie, dalej, w otwartym oknie wybieramy „Interfejsy API używane przez moją organizację”, gdzie wyszukujemy zarejestrowanej wcześniej aplikacji dla SSO Busienss Central:

Wybieramy znalezioną aplikację i udzielamy uprawnień delegowanych, dla stworzonego wcześniej punktu końcowego:

Dalej, przechodzimy do edycji manifestu naszej rejestracji aplikacji i parametry „oauth2AllowIdTokenImplicitFlow” i „oauth2AllowImplicitFlow” przełączamy z false na true oraz dodajemy następujący wpis w sekcji „ReplyURLSWithType”

{

"url": "https://az689774.vo.msecnd.net/dynamicsofficeapp/v1.3.0.0/*",

"type": "Spa"

}

Po zapisaniu konfiguracji możemy przejść do działań na serwerze Business Central.

Konfiguracja instancji Business Central

W tym miejscu mamy znacznie mniej działań do wykonania – przechodzimy do instancji Business Central, gdzie wcześniej skonfigurowaliśmy parametry dla SSO i uzupełniamy pole „Excel add-in Client app ID” wartością skopiowaną wcześniej z platformy Azure i zapisujemy ustawienia a następnie uruchamiamy ponownie instancję. Po jej poprawnym starcie możemy już korzystać z dodatku!

Logowanie i wykorzystywanie dodatku

Teraz wystarczy, że zalogujemy się do systemu i … możemy działać!

Krzysztof Kruczek

Administrator Systemów IT


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe