Zmiany w JPK od 1 stycznia 2018

Ministerstwo Finansów ogłosiło zmiany w strukturze JPK_VAT, które zaczną obowiązywać przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku. Microsoft Dynamics NAV.PL zostanie dostosowany do tych zmian w wymaganym terminie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów, wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie procedury składania raportów JPK_VAT i ograniczenie ilości potencjalnych błędów. Mają także ułatwić komunikację podatnika z administracją podatkową, dzięki wprowadzeniu nieobowiązkowego pola „adres e-mail” w danych nagłówkowych. Umożliwi to szybszy kontakt urzędnika z podatnikiem, w przypadku wykrycia błędów.

Ponadto nowa struktura JPK_VAT ma na celu:

  • ograniczenie liczby obowiązkowych pól do wypełnienia;
  • uporządkowanie oznaczenia kolejnych plików (pierwszy plik i kolejne korekty, oznaczone kolejno: 0, 1, 2, itd.), w taki sposób, żeby nie było możliwe przesyłanie JPK-VAT oznaczonych jako 0, 1, 2 itd., więcej niż jeden raz za dany okres, co wcześniej powodowało błędy.

Raporty JPK_VAT do grudnia 2017 roku powinny być przesyłane zgodnie z dotychczasową strukturą. W związku z tym zmiany w systemie Microsoft Dynamics NAV.PL wprowadzone zostaną od stycznia 2018 roku.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018r. wszyscy podatnicy VAT zobowiązani są do wysyłania JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.

JPK na żądanie

Natomiast od 1 lipca 2018r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej zobowiązani są do przesłania także innych struktur JPK na żądanie organów podatkowych:

  • Od 1 lipca 2018 – mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • Od 1 lipca 2016 – duże przedsiębiorstwa.

W przypadku wezwania organu (na żądanie), firma ma nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrócenia się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu (należy zrobić to przed upływem tego terminu). W razie nieuzasadnionej odmowy udostępnienia JPK na żądanie organu, przedsiębiorca może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.

Obowiązujące struktury logiczne dla JPK na żądanie

  • JPK_KR – Księgi Rachunkowe; urząd będzie miał wgląd w pełną ewidencję wszystkich transakcji.
  • JPK_WB – Wyciąg bankowy; urząd otrzyma informację o wszystkich wpływach i obciążeniach rachunków bankowych podatnika.
  • JPK_FA – Faktury VAT; ta struktura pozwoli dostarczyć informację o wszystkich wystawionych fakturach sprzedaży, zakupu jak i fakturach korygujących i zaliczkowych.
  • JPK_MAG – Magazyn; obroty magazynowe.
  • JPK_PKPIR – Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
  • JPK_EWP – Ewidencja przychodów.

Autor: Ewa Mnich


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe