Role użytkowników umożliwiają nadanie odpowiednich uprawnień pracownikom oraz określenie ich zakresu obowiązków, co przekłada się na przejrzyste zorganizowanie każdego systemu w organizacji. Aby zapoznać Cię z tą funkcją narzędzia PrintVis pokażemy, jak nadać rolę Koordynatora PrintVis.

Krok 1

Wybierz ustawienia w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij Moje ustawienia.

Krok 2

Kliknij ikonę trzech kropek obok pola Rola.

Krok 3

Wybierz rolę Koordynatora PrintVis i zatwierdź przyciskiem OK.

Krok 4

Po powrocie na stronę Moje ustawienia zaakceptuj zmiany przyciskiem OK.

Twoja strona główna w Business Central odświeży się i zyskasz dostęp do Centrum Roli Koordynatora PrintVis.

Jeśli masz do nas jakieś pytania, napisz!