Zarządzanie sesjami w systemie MS Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV pozwala na wiele prostych konfiguracji, ułatwiających pracę z systemem oraz dostosowanie go do indywidualnych potrzeb. W dzisiejszym wpisie, dotyczącym administracji systemem, zajmiemy się problemem bezczynnych sesji użytkowników systemu.

Nieuwaga użytkowników oraz zerwane połączenia sieciowe

Zapewne wielu z was spotkało się z następującą sytuacją: użytkownicy po zalogowaniu się do systemu i wykonaniu pewnych czynności odchodzą od komputera na dłuższy czas, pozostawiając otwarty program. Rozpoczęta sesja użytkownika pozostaje aktywna, obciążając serwer. Podobny problem ma miejsce również po zerwaniu połączenia – mimo, że użytkownik utracił sieć, otwarta na serwerze bezczynna sesja zużywa pamięć RAM.

Licencja a kwestia dostępu do systemu

W przypadku licencji NAV pozwalającej na jednoczesny dostęp do systemu niewielkiej liczbie użytkowników, takie sytuacje będą również powodować problemy z dostępem. Bezczynne sesje (powstałe czy to na skutek zerwania połączenia, czy też nieuwagi użytkownika) nie pozwalają bowiem zalogować się do NAV innemu użytkownikowi, który chciałby dokonać operacji w systemie.

Zarządzanie sesjami MS Dynamics NAV 1

Problem jest szczególnie uciążliwy w przypadku systemów, na których pracuje kilkadziesiąt czy nawet kilkaset użytkowników. Bez względu jednak na liczbę kont NAV czy też na parametry sprzętowe warto zadbać o wydajność działania MS Dynamics NAV oraz serwera.

Rozwiązanie problemu

Wielu administratorów decyduje się na ustawienie automatycznego wylogowywania dla bezczynnych sesji pulpitu zdalnego. Jest to jednak tylko częściowe rozwiązanie naszego problemu – zadziała bowiem tylko jeśli użytkownik nie korzysta w tym czasie w ogóle z komputera, jeżeli jednak w tym czasie używa innych aplikacji, to bezczynna sesja NAV dalej pozostanie aktywna. Na szczęście odpowiednia konfiguracja NAV umożliwia rozwiązanie problemu za pomocą zmiany zaledwie kilku ustawień.

Konfiguracja w MS Dynamics NAV

Rozwiązanie problemu w MS Dynamics NAV sprowadza się do ustawienia odpowiednich wartości w oknie administracji serwera NAV.

Parametrem konfiguracji, który decyduje o tym, po jakim czasie sesja bezczynnego użytkownika NAV zostanie zakończona jest Idle Client Timeout (limit czasu bezczynności sesji), domyślnie ustawiony na brak limitu (MaxValue). Kolejnym ważnym parametrem jest Keep Alive Interval, określający częstotliwość wysyłania dodatkowego sygnału aktywności z sesji użytkownika do serwera NAV. Jeżeli więc chcemy, aby bezczynni użytkownicy zostali wylogowani z systemu po 10 minutach, musimy ustawić parametr Idle Client Timeout na 00:10:00, natomiast Keep Alive Interval na okres dłuższy, np. 00:11:00.

Zarządzanie sesjami MS Dynamics NAV 2

W starszych wersjach NAV, np. 2015, parametr Keep Alive Interval ustawiany jest dla poszczególnych kont – w każdym pliku konfiguracyjnym .xml użytkownika oddzielnie. Pozwala to na ustawienie wartości zakańczania sesji dla każdego użytkownika osobno, jednak znacznie utrudnia konfigurację systemu administratorowi. Dlatego też w wyższych wersjach systemu możliwe jest ustawienie wartości dla wszystkich użytkowników z góry.

Powrót do systemu

W momencie, gdy użytkownik powróci po dłuższej przerwie do pracy w systemie, w chwili wywołania funkcji system wyświetli komunikat informujący o przerwaniu sesji. W komunikacie zawarte jest również pytanie o ponowne uruchomienie systemu. Wybór tej opcji nie jest jednak zalecany, samodzielne uruchomienie NAV przebiega bowiem szybciej niż próba automatycznego ponownego uruchomienia.

Zarządzanie sesjami MS Dynamics NAV 3

Autor: Beata Piechowicz


Opublikowano
apps Zobacz pozostałe