Skomplikowana wycena towarów wg. cen nabycia? Nie, jeżeli korzystasz z odpowiedniego oprogramowania.

Ustawa o rachunkowości w art. 28 ust. 11 pkt 1 obliguje przedsiębiorców do wyceny towarów zgodnie z ceną nabycia, jeżeli koszty dodatkowe stanowią istotną wartość z punktu widzenia stanu aktywów i wyniku finansowego jednostki. Takimi kosztami mogą być:

- koszty transportu

- ubezpieczenie

- koszty załadunku / rozładunku

- koszty składowania

- koszty opakowań

Skutek księgowania powyższych kosztów dodatkowych nie wpływa na ilość zapasów, ponieważ ma wartość wyłącznie finansową.

Dla wielu przedsiębiorców ważną kwestią przy podejmowaniu decyzji biznesowych są ponoszone koszty stąd też prawidłowa i dokładna wycena towarów poza ustawowym obowiązkiem staje się również źródłem rzetelnej informacji. W celu przypisania kosztów dodatkowych przypadających na konkretne towary często księgowi muszą korzystać z pracochłonnych kalkulacji oraz obliczania np. narzutów kosztów transportu. Możemy ten proces zdecydowanie przyspieszyć i ułatwić korzystając z systemu ERP jakim jest np. Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Jedną z funkcjonalności tego systemu ERP jest możliwość przypisania kosztu dodatkowego:

Funkcja ta pozwala obliczyć i przyporządkować koszt dodatkowy jedną z czterech metod:

  • Równo – system podzieli kwotę kosztu dodatkowego i przypisze ją w równych częściach do pobranych wierszy zapasów.
  • Wg kwoty – koszt zostanie podzielony proporcjonalnie do kwoty wierszy z zapasem.
  • Wg wagi – koszt zostanie podzielony proporcjonalnie do wagi zapasów.
  • Wg objętości – koszt zostanie podzielony proporcjonalnie do objętości zapasów.

Po przypisaniu kosztu dodatkowego i zaksięgowaniu faktury w systemie stworzone zostają dodatkowe zapisy wyceny wraz z widoczną informacją o numerze zapisu księgi zapasów, którego koszt dodatkowy dotyczy.

Źródło zdjęcia: Zdjęcie Magazynu · darmowe zdjęcie z galerii (pexels.com)


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe