Nowe wzory deklaracji akcyzowych

Nowe rozporządzenie, które będzie określać wzory deklaracji w sprawie podatku akcyzowego oraz przedpłaty podatku akcyzowego zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Zarówno projekt tego rozporządzenia jak i wzory nowych deklaracji akcyzowych są już gotowe. Obecnie w tym zakresie trwają konsultacje publiczne, uzgodnienia międzyresortowe oraz opiniowania. Nowe rozporządzenie zastąpi rozporządzenia Ministra Finansów z 24 stycznia 2018 roku w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, a także deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy. Porównując aktualne rozporządzenia z nowym, można zauważyć istotne zmiany w zakresie: wskazania danych identyfikacyjnych osoby podpisującej deklarację, wyrobów zwolnionych od podatku akcyzowego oraz wprowadzenie pola umożliwiającego równoczesne złożenie korekty deklaracji i wnioskowanie o zwrot nadpłaty, która powstała w wyniku tej korekty. Powyższe zmiany mają na celu szczegółowo wymienione obszary deklaracji.

Zmiany we wzorach będą dotyczyły tytułu rozporządzenia oraz tytułów deklaracji AKC-WW, AKC/AKC-4zo, AKCEN i AKC-ST/STn, w których słowo „dla” zostało zastąpione wyrażeniem „w sprawie”. Ma to na celu ujednolicenie deklaracji ze zmianami, które zostały wprowadzone 1 lipca 2021 r. w deklaracji AKC-WG, a także we wzorach deklaracji określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie 106 art. 4 ustawy, 78 art. 10 ustawy oraz 103 art. 3 ustawy. Ponadto zarówno w treści rozporządzenia, we wzorze deklaracji AKC/AKCzo, jak i w formularzach szczegółowych w symbolu deklaracji w sprawie podatku akcyzowego została usunięta cyfra 4. Również usunięto zwrot „wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem”. Dodatkowo z uwagi na fakt, że dokonano elektronizacji wzorów, w formularzach szczegółowych zdecydowano o rezygnacji z pozycji „numer formularza”. W części A wielu wzorów deklaracji została wprowadzona pozycja „wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku korekty deklaracji” oraz miejsce na uzasadnienie. W części B.1 „dane identyfikacyjne” oraz części B.2 „adres siedziby*/adres zamieszkania**” odniesienia w formie gwiazdek zostały zastąpione przypisami liczbowymi, w celu ujednolicenia deklaracji. Ponadto zdecydowano o rezygnacji z wymogu podawania daty urodzenia osób fizycznych, a także usunięto pole „poczta”.

W Dynamics 365 Business Central mamy rozwiązania pozwalające zaczytać dane do deklaracji akcyzowej. Zapisy księgi zapasów dostarczają nam szczegółowych informacji o tym, jakie zapasy zostały sprzedane oraz w jakich kwotach. Natomiast atrybuty GTU przypisywane przy kartotekach tych zapasów, będą służyły jako klucz do wyciagnięcia tych poszczególnych kwot sprzedaży zapasów akcyzowych, które wchodzą w skład deklaracji.

Aleksandra Pszczółkowska

Młodszy konsultant Microsoft Dynamics NAV / Microsoft Dynamics 365 Business Central


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe