Moduł rozrachunków z pracownikami w Microsoft Dynamics NAV 2018

Do tej pory w systemie NAV dostępna była funkcjonalność rozrachunków, czyli obsługi należności i zobowiązań, jedynie dla nabywców oraz dostawców. Jeśli jednak zachodziła potrzeba prowadzenia ewidencji pracowników, konieczne było tworzenie specjalnych szablonów dostawców lub nabywców, które wskazywały, że dana kartoteka dotyczy pracowników. Takie połączenie było możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych grup księgowych, które łączyły się z kontami bilansowymi, odnoszącymi się do rozrachunków z kontrahentami na planie kont przedsiębiorstwa. Jednakże takie rozwiązanie w najnowszej wersji Dynamics NAV 2018 jest już niepotrzebne, a wszystko dzięki wprowadzeniu dedykowanej funkcjonalności Rozrachunki z pracownikami.

Wprowadzenie rozrachunków z pracownikami było ważnym krokiem do tego, żeby umożliwić prowadzenie ewidencji operacji, takich jak wypłaty wynagrodzeń czy zaliczek. Dzięki wprowadzonym zmianom ustawienia rozrachunków wprowadza się bezpośrednio na dostępnych kartotekach pracowników.

Moduł rozrachunków z pracownikami w Microsoft Dynamics NAV 2018; fot.1

W celu księgowania operacji konieczne jest uzupełnienie grupy księgowej pracownika. Dodatkowo możliwe jest również dodanie informacji o numerze oddziału banku, numer konta bankowego oraz numerze IBAN.

Na kontach rozrachunków z pracownikami można ujmować zarówno należności od pracowników, jak i również zobowiązania wobec pracowników. Dzięki nowej funkcjonalności rozrachunków z pracownikami księgowanie odbywa się poprzez wykorzystanie księgi pomocniczej pracowników. W wersji 2018 oprócz standardowych stron „Zapisy księgi dostawców” oraz „Zapisy księgi nabywców” pojawiła się więc analogiczna strona „Zapisy księgi pracowników”. Jest to więc rozwiązanie, z którym bez problemu poradzą sobie wszyscy użytkownicy Microsoft Dynamics NAV.

Moduł rozrachunków z pracownikami w Microsoft Dynamics NAV 2018; fot.2

Podobnie jak w przypadku innych rozrachunków, pracownicy księgowości zyskują możliwość rozliczania zapisów księgi pracowników, wykorzystując do tego funkcjonalność „Rozlicz zapisy”.

Moduł rozrachunków z pracownikami w Microsoft Dynamics NAV 2018; fot.3

W celu zaksięgowania zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracownika można skorzystać z dziennika głównego. W tym celu wystarczy wybrać typ: Pracownik oraz numer kartoteki.

Moduł rozrachunków z pracownikami w Microsoft Dynamics NAV 2018; fot.4

Analogicznie w celu zaksięgowania spłaty zobowiązania firmy można skorzystać z dziennika głównego lub z dziennika płatności. Z tego miejsca użytkownik może również wybrać płatność na pracownika.

Moduł rozrachunków z pracownikami w Microsoft Dynamics NAV 2018; fot.5

Prowadzenie ewidencji pracowników w NAV 2018 jest prostsze i bardziej przejrzyste – również dla osób, które na co dzień nie pracują w systemie NAV. Brak konieczności korzystania z kartotek dostawców do ewidencji pracowników pozwala na uzyskanie lepszej przejrzystości operacji związanych z pracownikami, dzięki czemu narzędzie to pozwala firmom na bardziej intuicyjne księgowanie wynagrodzeń oraz rozliczanie zaliczek pracowniczych.

Autor: Łukasz Dubel


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe