NAV 2018 – cenne wskazówki dla developerów

Od grudniowej premiery Microsoft Dynamics NAV 2018 minął już ponad miesiąc, jest to zatem dobry moment, by podzielić się pierwszymi spostrzeżeniami, które każdy developer pracujący z systemem ERP powinien poznać.

Zmiany w NAV 2018 są kontynuacją wyznaczonej przez firmę Microsoft ścieżki rozwoju Dynamics NAV i dotyczą przede wszystkim poprawy komfortu pracy użytkownika oraz integracji platformy z innymi systemami.

Nowe ustawienia Dynamics NAV Server

Wprowadzono dwa nowe ustawienia dla instancji serwera Dynamics NAV, odpowiadające za kontrolę języka w kliencie programu:

 • Język domyślny – Określa, który z zainstalowanych języków na serwerze będzie używany jako język domyślny w kliencie aplikacji.
 • Wspierane języki Opcja ta określa, które z zainstalowanych języków mogą być używane w kliencie Dynamics NAV 2018. W momencie, gdy użytkownik nie zdefiniuje żadnego, wszystkie zainstalowane języki stają się dostępne.

Zmiana ustawień serwera bez restartu

Część zmian konfiguracyjnych może być teraz wprowadzona bez wymaganego restartu serwera. Wykorzystywana jest do tego komenda skryptu PowerShell Set-NAVServerConfiguration.

Usuwanie danych firmy

Nowa opcja konfiguracyjna instancji Dynamics NAV o nazwie Enable Incremental Company Deletion umożliwia opóźnienie usunięcia danych firmy do czasu, aż serwer będzie posiadał odpowiednie zasoby. Dla użytkownika usunięcie danych firmy będzie procesem natychmiastowym – przestają być dostępne z poziomu kodu C/AL i klienta. Serwer wykorzysta jednak harmonogram zadań do usunięcia danych firmy w tle. Istnieje też możliwość zdefiniowania czasu, w którym system ma zadanie rozpocząć i zakończyć. Są to odpowiednio opcje System Task Start Time i System Task End Time.

MediaSet – nowe funkcje

Dla typu danych MediaSet dodane zostały nowe funkcje.

 • INSERT pozwala na dodawanie istniejącego w bazie obiektu mediaset do rekordu.
 • REMOVE usuwa mediaset ze wskazanego rekordu.
 • ITEM funkcja pozwala na pobranie unikalnego identyfikatora obiektu mediaset.

SessionSettings

Nowy typ danych SessionSettings umożliwia dodawanie, edycje i pobieranie danych personalizacji użytkownika.

Nowe możliwości personalizacji w Web Client

Dynamics NAV 2018 udostępnia dla każdego użytkownika szereg możliwości konfiguracyjnych klienta webowego:

 • Dodawanie, ukrywanie, przemieszczanie pól na stronie.
 • Dodawanie, ukrywanie, przemieszczanie kolumn na stronie.
 • Możliwość zakotwiczenia kolumn, które będą ciągle widoczne mimo przesuwania strony.
 • Przesuwanie i ukrywanie kafelków.
 • Ukrywanie, przesuwanie Factboxów i Role Center.
 • Czyszczenie personalizacji.
 • Administratorzy mają możliwość konfiguracji personalizacji dla użytkowników, bądź całych grup.

Podgląd raportów w Web Client

Dzięki PDF Viewer Control uruchomimy podgląd raportów w każdej przeglądarce.

NAV 2018 - wskazówki dla developerów

Dynamicss NAV 2018 API

W Dynamics NAV 2018 utworzona została biblioteka API, pozwalająca na tworzenie aplikacji zewnętrznym developerom bez znajomości wewnętrznej struktury NAV. REST API jest warstwą pozwalającą na tworzenie zaawansowanych rozwiązań integracji z Dynamics NAV i bazuje na 44 encjach systemu. API zapewnia dostęp do operacji na takich obiektach jak dane firmy, nabywcy, dostawcy, dokumentach zakupu i sprzedaży, raportach finansowych. Do zarządzania punktami końcowymi (End Points) administratorzy systemu mają dostęp poprzez dedykowaną stronę w systemie.

Nowa wersja systemu NAV 2018 w dalszym ciągu wspiera Extensions, dzięki którym istnieje możliwość wykorzystywania nowych środowisk developerskich i integracji systemu z chmurą, czego potwierdzeniem jest MS Dynamics 365 Tenerife, nowe rozwiązanie firmy Microsoft dostępne w wersji Cloud, a także on-premise.

Autor: Jakub Myśliwiec


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe