Wizualizacja procesów w MS NAV z Visual Production Scheduler

Największe wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się obecnie firmy, to przede wszystkim poznanie potrzeb klienta z wyprzedzeniem oraz wykonanie zleceń w sposób kompletny oraz terminowy. Oczywiście Microsoft Dynamics NAV dysponuje narzędziami pozwalającymi na optymalizację zarządzania produkcją, lecz niestety brakuje w nim wbudowanego narzędzia, które wizualizowałoby procesy obsługiwane przez system, co z całą pewnością ułatwia zarządzanie.

Visual Production Scheduler

Poprawienie elastyczności planowania produkcji, wizualizację zamówień produkcyjnych, a także terminów i zasobów umożliwia dedykowane narzędzie, wykorzystujące wykresy Gantta, czyli w pełni zintegrowany dodatek, jakim jest Visual Production Scheduler.

Jest to intuicyjna funkcjonalność, która umożliwia weryfikowanie harmonogramu planowania produkcji „na pierwszy rzut oka”, a elastyczność narzędzia pozwala na wprowadzanie zmian w wielu elementach wchodzących w skład zleceń produkcyjnych.

Harmonogram produkcji koncentruje się na danych pochodzących z modułu produkcyjnego systemu NAV. Visual Production Scheduler umożliwia użytkownikom dostęp do kluczowych informacji, takich jak zlecenia produkcyjne, terminy realizacji, operacje, zasoby, obciążenia zasobów, „wąskie gardła” – wykresy są interaktywne, dzięki czemu możliwe jest podejmowanie działań korygujących w czasie rzeczywistym poprzez kliknięcie myszką, a także wykonywanie symulacji. Przejrzystość prezentowanych w ten sposób danych zapewnia łatwiejsze i bardziej efektywne planowanie zleceń produkcyjnych.

Visual Production Scheduler zaimplementowany jest jako dodatkowy widok w Microsoft Dynamics NAV w obszarze planowania produkcji.

Visual Production Scheduler - Dane dotyczące zleceń

Graficznie przedstawione dane dotyczące zleceń produkcyjnych umożliwiają szybkie wychwycenie ewentualnych konfliktów podczas planowania produkcji.

Zalety Visual Production Scheduler

Drag&Drop, czyli przeciągnij i upuść

Przeniesienie pozycji zleceń produkcyjnych za pomocą prostych ruchów myszy – poziomo: w celu zmodyfikowania terminów rozpoczęcia i zakończenia danej operacji albo pionowo; w celu modyfikacji przydziału do zasobów produkcyjnych. Przy przesuwaniu zleceń produkcyjnych można również rozpoznawać zdolności produkcyjne zasobów i okresy wolne od pracy, które są wizualnie oznaczone zgodnie z danymi z kalendarza.

Visual Production Scheduler - Drag&Drop

Visual Production Scheduler został w pełni zintegrowany z systemem NAV, dzięki zastosowaniu koncepcji interoperacyjności Dynamics NAV .NET Framework.

Pełna integracja w NAV

Taka integracja pozwala na pełną współpracę dodatków z systemem NAV. Dla przykładu dwukrotnie kliknięcie na zlecenie produkcyjne w VPS powoduje otwarcie karty zlecenia produkcyjnego w NAV, analogicznie wykonanie takiej akcji na stanowisku roboczym zaprezentowanym w narzędziu, otworzy odpowiednią kartotekę stanowiska roboczego w systemie ERP.

Visual Production Scheduler - Karta zlecenia produkcyjnego w NAV

Dysponowanie materiałami

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zleceniu produkcyjnym, na wykresie Gantta otwiera nam menu kontekstowe, w którym mamy możliwość wygenerowania graficznego zestawienia materiałów (BOM) dla tego zlecenia produkcyjnego. Dane są prezentowane zgodnie z zaplanowaną datą rozpoczęcia zlecenia. Dzięki temu możliwa jest symulacja dostępności wszystkich wymaganych komponentów, a to pozwala w łatwy sposób zaplanować realizację poszczególnych zleceń produkcyjnych.

Visual Production Scheduler - Dysponowanie materiałami

Dzięki VPS planista ma zawsze kontrolę nad planem produkcji i może upewnić się, że zasoby firmy zostaną maksymalne wykorzystane w realizacji zleceń.

Autor: Ewa Mnich


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe