Dodawanie Power BI do Microsoft Teams

W dzisiejszych czasach coraz więcej organizacji decyduje się na pracę w formie on-line, wybierając Microsoft Teams do łączenia się i komunikacji pracowników. Z tego artykułu dowiesz się jak zainstalować aplikacje usługi Power BI w Microsoft Teams i jak z niej korzystać.

Do działania usługi Power BI w Microsoft Teams niezbędna jest licencja Power BI PRO.

Obraz 1

Korzystanie z aplikacji usługi Power BI w Microsoft Teams jest niemal identyczne jak korzystanie z samej usługi Power BI, jest to Twoje osobiste środowisko usługi Power BI. Bezpośrednio z Microsoft Teams możesz wykonywać niemal wszystkie czynności, które można wykonać w usłudze Power BI, tj. tworzenie, wyświetlanie i edytowanie raportów, tworzenie i dostęp do obszarów roboczych, udostępnianie zawartości na adres e-mail lub przez aplikację Microsoft Teams.

INSTALACJA

W celu instalacji usługi Power BI w Microsoft Teams należy nacisnąć trzy kropki (Więcej dodanych aplikacji) na lewym pasku nawigacyjnym (Obraz 2), a następnie wybrać pozycję Power BI. Jeśli nie jest ona widoczna, wpisz Power BI w polu Znajdź aplikację.

Obraz 2

KORZYSTANIE Z POWER BI W MICROSOFT TEAMS

Jeśli już korzystasz z usługi Power BI, korzystanie z aplikacji zainstalowanej w Microsoft Teams odbywa się identycznie. Korzystanie z pulpitów nawigacyjnych, raportów, aplikacji i obszarów roboczych niczym się nie różni. Możliwe jest udostępnianie raportu współpracownikom w aplikacji Microsoft Teams za pomocą specjalnego przycisku (Obraz 3).

Obraz 3

Jeśli chcesz korzystać ze szkoleń, dostępne jest również Centrum szkoleniowe, które znajdziesz po wybraniu pozycji Dowiedz się więcej (Obraz 4).

Obraz 4

RÓŻNICE

Podczas gdy jest otwarty raport lub pulpit nawigacyjny, okienko nawigacji usługi Power BI nie jest widoczne, aby wrócić do obszaru roboczego lub strony głównej należy wybrać przycisk Zamknij (Obraz 5).

Obraz 5

Jeśli chcesz otworzyć raport w usłudze Power BI, wybierz przycisk Otwórz w Internecie (Obraz 6).

Obraz 6


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe