Logowanie jednokrotne, nowa funkcjonalność ułatwiająca logowanie do Expense App i  Expense Portal.

Logowanie jednokrotne, nowa funkcjonalność ułatwiająca logowanie do Expense App i Expense Portal.

Do tej pory użytkownicy Expense App i Expense Portal musieli mieć dodatkowe poświadczenia logowania podczas logowania się do portalu. Nowa funkcja eliminuje ten problem, umożliwiając im logowanie się przy użyciu poświadczeń platformy Microsoft 365.

Logowanie jednokrotne to metoda uwierzytelniania, która daje użytkownikom możliwość bezpiecznego uwierzytelniania przy użyciu wielu aplikacji i witryn sieci Web z użyciem tylko jednego zestawu poświadczeń. Logowanie jednokrotne jest możliwe dzięki usłudze Azure Active Directory (AAD), i oznacza, że do logowania jednokrotnego używamy danych dostępowych w postaci adresu email i hasła, tych samych co do usługi Microsoft 365. Wszystko, co jest potrzebne, aby to było możliwe, to adres e-mail powiązany z użytkownikiem Expense App i Expense Portal, adres ten musi być prawidłowym kontem służbowym usługi Microsoft 365.

Oprócz dodatkowego poziomu wygody dla użytkowników Expense App i Expense Portal funkcja ta ponadto umożliwia administratorom kontrolowanie, którzy użytkownicy mają dostęp do aplikacji za pośrednictwem usługi Azure AD.

Przewodnik krok po kroku do łatwego procesu logowania:

Continia Expense App i Continia Expense Portal teraz obsługują logowanie za pomocą platformy Microsoft 365:

  1. Ta funkcja umożliwia użytkownikowi Continia Expense App i Continia Expense Portal zalogowanie się do Expense App i Expense Portal za pośrednictwem usługi Azure Active Directory (AAD) przy użyciu tego samego adresu e-mail i hasła co do platformy Microsoft 365.
  2. Ta funkcja została udostępniona w nowej wersji programu Expense Management (7.00), ale działa wstecz ze wszystkimi poprzednimi wersjami Expense Management.
  3. Wystarczy, że adres e-mail powiązany z użytkownikiem Expense to prawidłowy adres służbowy Microsoft 365.
  4. Należy pamiętać, że gdy użytkownik Expense po raz pierwszy użył logowania za pomocą platformy Microsoft 365, nie może już zalogować się za pomocą wbudowanych poświadczeń Continia.

Logowanie do Expense App

  1. Najpierw wybierz Zaloguj się za pomocą platformy Microsoft 365

  1. Wpisz adres e-mail i hasło, a następnie wybierz Zaloguj się

  1. Jeśli zostało włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe na koncie Microsoft 365, zatwierdź logowanie. Tutaj do logowania jest używana aplikacja Microsoft Authenticator:
  2. Jeśli w twojej organizacji wymagana jest zgoda Administratora na zatwierdzenie aplikacji, do których masz dostęp:

Zaloguj się za pomocą platformy Microsoft 365. Jeśli otrzymasz tę wiadomość, poproś administratora organizacji o dodanie aplikacji Continia Expense Management w usłudze Azure AD:

  1. Poniżej pomyślne zalogowanie się do Expense App przy użyciu konta i hasła Microsoft 365.

Logowanie do Expense Portal

Zaloguj się za pomocą platformy Microsoft 365, a zostaniesz przekierowany do standardowej sekwencji logowania Microsoft 365. Jeśli jesteś już zalogowany do innej witryny internetowej z platformą Microsoft 365, aplikacja spróbuje się zalogować przy użyciu tych samych poświadczeń.


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe