Ludzie to największa wartość firmy
Docenią właściwe zarządzanie

Program kadrowo płacowy MS Dynamics 365 Business Central

Witam! Zobacz, w jaki sposób korzystanie z MS Dynamics 365 Business Central pozwala na prowadzenie nowoczesnego działu HR.

Przewiń po więcej arrow_downward

Codzienna praca działu kadr to szereg przeróżnych czynności - od przygotowywania i przechowywania dokumentów, przez rekrutację pracowników i związane z tym formalności, po rozliczenia i zarządzanie zasobami ludzkimi. Może być to wyzwanie nawet w niewielkich organizacjach - nie mówiąc o dużych firmach. 

Odpowiednie oprogramowanie kadrowo-płacowe pozwoli Ci znacznie przyspieszyć te procesy i w wielu aspektach zautomatyzować żmudną pracę. Dzięki niemu ograniczysz ryzyko ludzkich pomyłek i poprawisz przepływ informacji w swojej firmie. Wzrośnie skuteczność rekrutacji i satysfakcja pracowników działu kadr. To wszystko przełoży się na wzrost efektywności całej organizacji. Sprawdź możliwości MS Dynamics 365 Business Central i postaw na skuteczny program kadrowo-płacowy. 

Kadry i płace w MS Dynamics 365 Business Central

 

Programy kadrowo-płacowe to standard we współczesnych przedsiębiorstwach. Tak naprawdę trudno wyobrazić sobie pracę firm zatrudniających pracowników bez odpowiedniego oprogramowania. 

W końcu największym utrudnieniem w pracy specjalistów ds. HR jest konieczność zapanowania nad ogromną liczbą dokumentów. Umowy o pracę, zaświadczenia, dokumenty rekrutacyjne, okresowe badania lekarskie  – to zaledwie wierzchołek góry lodowej w każdym większym przedsiębiorstwie. Dodajmy do tego jeszcze konieczności rozliczania urlopów, nieobecności, zwolnień chorobowych, godzin pracy czy delegacji. Sprawny program umożliwia efektywne zarządzanie każdym z tych obszarów. 

Skuteczny program kadrowo płacowy to sprawny przepływ danych

Jedną z największych zalet najlepszych programów kadrowo płacowych jest to, że dzięki nim zyskujesz dostęp do wszystkich informacje o pracownikach w jednym miejscu. Usprawnia to przepływ wiedzy, poprawia komunikację wewnątrz organizacji i ułatwia podejmowanie decyzji. 

To jednak nie wszystko. System Microsoft Dynamics 365 Business Central daje możliwość pełnej automatyzacji najbardziej żmudnych i powtarzalnych czynności kadrowo-płacowych. Intuicyjny kreator list płac pozwala w pełni zautomatyzować naliczanie płac oraz ich wypłatę (dzięki integracji z funkcjami księgowymi), rozliczanie urlopów, nieobecności i czasu pracy. Powiadomienia informują o zbliżających się terminach wystawienia świadectwa pracy, skierowania na badania okresowe czy zakończenia umowy.

Dzięki pełnej integracji z pozostałymi działami w firmie uzyskasz dostęp do wszystkich niezbędnych danych, raportów i możliwości generowania dokumentów pracowniczych, zgodnych z wymogami polskiego prawa.

 

System MS Dynamics 365 BC rzeczywiście przyspiesza operacje kadrowo-płacowe. Wszystko dzięki takim funkcjom programu jak m.in:

 • szczegółowa lista płac/rachunków;
 • skrócona lista płac/rachunków (do kasy);
 • obieg i szablony dokumentów kadrowych (umowy, zaświadczenia, itd.);
 • definiowanie dowolnych składników wynagrodzenia;
 • pełna automatyzacja przy współpracy z programem Płatnik;
 • przelewy w formie elektronicznej;
 • definiowalna kontrola dostępu do danych kadrowo-płacowych.

Systemy księgowy i kadrowo-płacowy to podstawowe narzędzie w każdej firmie. Automatyzacja wielu powtarzalnych oraz czasochłonnych zadań czy system przypomnień o terminach i wymaganych działaniach to duże ułatwienie, ale też konkretne korzyści finansowe. Program pozwala zwiększyć efektywność praktycznie wszystkich procesów zarówno w małych i średnich firmach, jak i większych przedsiębiorstwach. Co ważne, jest on zgodny z aktualnymi przepisami prawa i daje dostęp do regularnych aktualizacji. 

Systemy księgowy i kadrowo-płacowy to podstawowe narzędzie w mojej firmie. Automatyzacja wielu powtarzalnych oraz czasochłonnych zadań czy system przypomnień o terminach i wymaganych działaniach, to dla mnie duże ułatwienie, ale też konkretne korzyści finansowe.

Zobacz więcej opinii naszych klientów more_horiz

Poznaj opinię specjalistek z innych firm

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi i wsparcie HR

Podejście do HR w ostatnich latach diametralnie się zmieniło. Dziś zarówno w bardzo wielu małych, jak i średnich i dużych firmach jedną z kluczowych kwestii są pozytywne doświadczenia pracownika. Przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę, że stworzenie odpowiedniego środowiska dla zatrudnionych osób znacznie zwiększa ich efektywność. A najlepsze programy kadrowo-płacowe to umożliwiają. 

Nowoczesny HR to więc już nie tylko tradycyjne czynności kadrowo-płacowe, ale przede wszystkim skuteczna komunikacja. Zarządzanie zasobami ludzkimi z systemem kadrowo płacowym ERP 365 Business Central automatyzuje wiele procesów i minimalizuje ryzyko błędów, a co za tym idzie, zwiększa satysfakcję pracowników i komfort pracy.

Potrzebujesz więcej informacji? Przeczytaj pełny opis funkcjonalności z zakresu Kadr i Płac, które znajdziesz w kompleksowym programie MS Dynamics 365 Business Central.

Odkryj nowe możliwości z Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zarządzanie zasobami ludzkimi w ERP to kompleksowa obsługa procesów

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Działy HR odgrywają coraz większą rolę we współczesnych organizacjach. Ich zadania nie ograniczają się do przelewania wypłat czy umieszczania CV w papierowych teczkach. Doskonale wiesz, że to szereg procesów – które zawsze mogą funkcjonować lepiej. Stanie się tak, gdy wdrożysz sprawdzony system kadrowo-płacowy. 

Oto poszczególne funkcje programu MS Dynamics 365 Business Central:

Rozbudowana ewidencja zasobów ludzkich

System pozwala na tworzenie szczegółowych kartotek pracowników z przejrzyście pogrupowanymi danymi takimi jak dane osobowe i adresowe, urlopy, konta bankowe, pożyczki, ewidencja czasu pracy, historia zatrudnienia czy badania okresowe.

Dokumenty kadrowe

Moduł Kadry i Płace w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central zawiera wbudowany zestaw wzorów wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwa, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne), a także daje możliwość sporządzania własnych szablonów. Umożliwia tworzenie, ewidencję i archiwizację wszystkich dokumentów.

Automatyczne powiadomienia

Moduł posiada wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych, np. informacje o konieczności wystawienia świadectwa pracy po rozwiązaniu umowy, konieczności przeprowadzenia badań okresowych, itd.

Ewidencja czasu pracy

Umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji godzin przepracowanych, nadgodzin dziennych i średniotygodniowych czy godzin nocnych, możliwe jest także zintegrowanie systemu z czytnikami rejestrującymi czas pracy.

Rejestr nieobecności

Narzędzia systemu umożliwiają automatyczne rozliczanie przysługującego urlopu, rejestrację zwolnień lekarskich, opieki nad chorym dzieckiem i innych nieobecności, a także wyliczanie ekwiwalentów za urlop niewykorzystany.

Planowanie

System udostępnia wszelkie niezbędne dane do tworzenia planów czasu pracy i obsługuje wiele systemów rozliczania czasu pracy w zależności od rodzaju umowy.

Umowy

Zatrudnienie pracownika

System obsługuje wszystkie elementy związane z zatrudnianiem nowego pracownika poprzez rozbudowaną kartotekę, zawierającą wszystkie dane wraz z historią zatrudnienia (także u poprzednich pracodawców), kursów, zdobytych kwalifikacji. Z pomocą systemu możliwe jest zarządzanie listami płac i przelewami, a także naliczanie wymaganych świadczeń, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz obsługę deklaracji podatkowych – dzięki integracji z programem Płatnik.

Zwolnienie pracownika

W systemie kadrowo-płacowym zdefiniujesz przypomnienia kadrowe związane z rozwiązaniem umowy z pracownikiem, a także dotyczące wymaganych dokumentów, takich jak świadectwo pracy.

Ewidencja umów o pracę, zleceń i o dzieło

System tworzy pełną ewidencję, zawierającą wszystkie umowy o pracę i umowy cywilnoprawne wraz z aneksami. Co więcej, umożliwia generowanie wydruków umów i aneksów (ich obsługę ułatwiają definiowalne szablony wydruków umów).

Naliczanie wynagrodzeń

Obsługa listy płac

System umożliwia definiowanie składników płacowych z wartościami kwotowymi, zawierającymi formuły lub skrypty pobierające wartości również z aplikacji zewnętrznych. Posiadają one rozbudowane możliwości parametryzacji. Wartości składników mogą być określane globalnie, ale także dla działów lub poszczególnych pracowników. Narzędzia do zarządzania listami płac umożliwiają szereg operacji zbiorczych, pozwalających na łatwe wprowadzanie zmian w systemie wypłat, a także operacje indywidualne dla każdego pracownika do rozliczania ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych, itd.

Akcje automatyczne

System umożliwia automatyzację obliczania oraz wypłaty pensji, posiada rozbudowany i intuicyjny kreator list płac, system przypomnień, a także narzędzia do przelewów elektronicznych, zintegrowane z bankowością elektroniczną.

Raporty i dokumenty

System umożliwia generowanie wielu różnych raportów i dokumentów takich jak:

 • zaświadczenia.
 • świadectwa pracy;
 • aneksy do umów;
 • umowy cywilnoprawne;
 • umowy o pracę;
 • karty wynagrodzeń;
 • karty przychodów;
 • deklaracje ZUS;
 • polecenia przelewu;
 • deklaracje skarbowe;
 • odcinki z wypłat;
 • skrócona lista płac/rachunków (do kasy);
 • szczegółowa lista płac/rachunków;

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Rozbudowana ewidencja zasobów ludzkich
 • Dokumenty kadrowe
 • Automatyczne powiadomienia
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr nieobecności
 • Planowanie

Umowy 

 • Zatrudnienie pracownika
 • Zwolnienie pracownika
 • Ewidencja umów o pracę, zleceń i o dzieło

  Naliczanie wynagrodzeń

  • Obsługa listy płac
  • Akcje automatyczne
  • Raporty i dokumenty
  chat_bubble_outline call calculator