Ludzie to największa wartość firmy
Docenią właściwe zarządzanie

Kadry i płace MS Dynamics 365 Business Central

Witam! Zobacz, w jaki sposób korzystanie z MS Dynamics 365 Business Central pozwala na prowadzenie nowoczesnego działu HR.

Przewiń po więcej arrow_downward

Koniec z papierkową robotą!

Największym utrudnieniem w pracy specjalistów ds. HR jest konieczność zapanowania nad ogromną ilością dokumentów. Umowy o pracę, zaświadczenia, dokumenty rekrutacyjne, okresowe badania lekarskie – mogłabym wymieniać w nieskończoność i nawet nie zdążyłabym wspomnieć o konieczności rozliczania urlopów, nieobecności, zwolnień chorobowych, godzin pracy czy delegacji.

Sprawny przepływ danych

System Microsoft Dynamics 365 Business Central daje mi możliwość pełnej automatyzacji najbardziej żmudnych i powtarzalnych czynności kadrowo-płacowych. Intuicyjny kreator list płac pozwolił mi w pełni zautomatyzować naliczanie oraz wypłatę wynagrodzeń (dzięki integracji z funkcjami księgowymi), rozliczanie urlopów, nieobecności i czasu pracy. Powiadomienia informują mnie o zbliżających się terminach wystawienia świadectwa pracy, skierowania na badania okresowe czy zakończenia umowy.

Dzięki pełnej integracji z pozostałymi działami w firmie uzyskałam dostęp do wszystkich niezbędnych danych, raportów i możliwości generowania dokumentów, zgodnych z wymogami polskiego prawa.

System MS Dynamics 365 BC rzeczywiście przyspiesza operacje kadrowo-płacowe, ponieważ posiada takie funkcjonalności jak:

 • szczegółowa lista płac/rachunków;
 • skrócona lista płac/rachunków (do kasy);
 • obieg i szablony dokumentów kadrowych (umowy, zaświadczenia, itd.);
 • definiowanie dowolnych składników wynagrodzenia;
 • pełna automatyzacja przy współpracy z programem Płatnik;
 • przelewy w formie elektronicznej;
 • definiowalna kontrola dostępu do danych kadrowo-płacowych.

Systemy księgowy i kadrowo-płacowy to podstawowe narzędzie w mojej firmie. Automatyzacja wielu powtarzalnych oraz czasochłonnych zadań czy system przypomnień o terminach i wymaganych działaniach, to dla mnie duże ułatwienie, ale też konkretne korzyści finansowe.

Zobacz więcej opinii naszych klientów more_horiz

Poznaj opinię specjalistek z innych firm

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

Nowoczesny HR to już nie tyle tradycyjne czynności kadrowo-płacowe, ale przede wszystkim skuteczna komunikacja. Zarządzanie zasobami ludzkimi z systemem ERP 365 Business Central automatyzuje wiele procesów i minimalizuje ryzyko błędów, a co za tym idzie, zwiększa satysfakcję pracowników i komfort pracy.

Odkryj nowe możliwości z Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rozbudowana ewidencja zasobów ludzkich

System pozwala na tworzenie szczegółowych kartotek pracowników z przejrzyście pogrupowanymi danymi takimi jak dane osobowe i adresowe, urlopy, konta bankowe, pożyczki, ewidencja czasu pracy, historia zatrudnienia czy badania okresowe.

Dokumenty kadrowe

Moduł Kadry i Płace w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central zawiera wbudowany zestaw wzorów wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwa, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne), a także daje możliwość tworzenia własnych szablonów. Umożliwia tworzenie, ewidencję i archiwizację wszystkich dokumentów.

Automatyczne powiadomienia

Moduł posiada wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych, np. informacje o konieczności wystawienia świadectwa pracy po rozwiązaniu umowy, konieczności przeprowadzenia badań okresowych, itd.

Ewidencja czasu pracy

Umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji godzin przepracowanych, nadgodzin dziennych i średniotygodniowych czy godzin nocnych, możliwe jest także zintegrowanie systemu z czytnikami rejestrującymi czas pracy.

Rejestr nieobecności

Narzędzia systemu umożliwiają automatyczne rozliczanie przysługującego urlopu, rejestrację zwolnień lekarskich, opieki nad chorym dzieckiem i innych nieobecności, a także wyliczanie ekwiwalentów za urlop niewykorzystany.

Planowanie

System udostępnia wszelkie niezbędne dane do tworzenia planów czasu pracy i obsługuje wiele systemów rozliczania czasu pracy w zależności od rodzaju umowy.

Umowy

Zatrudnienie pracownika

System obsługuje wszystkie elementy związane z zatrudnianiem nowego pracownika poprzez rozbudowaną kartotekę, zawierającą wszystkie dane wraz z historią zatrudnienia (także u poprzednich pracodawców), kursów, zdobytych kwalifikacji. Z pomocą systemu możliwe jest zarządzanie listami płac i przelewami, a także naliczanie wymaganych świadczeń, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz obsługę deklaracji podatkowych, dzięki integracji z programem Płatnik.

Zwolnienie pracownika

Możliwe jest zdefiniowanie systemu przypomnień kadrowych, związanych z rozwiązaniem umowy z pracownikiem, dotyczących wymaganych dokumentów, takich jak świadectwo pracy.

Ewidencja umów o pracę, zleceń i o dzieło

System tworzy pełną ewidencję, zawierającą wszystkie umowy o pracę i umowy cywilnoprawne wraz z aneksami. Umożliwia także tworzenie wydruków umów i aneksów (ich obsługę ułatwiają definiowalne szablony wydruków umów).

Naliczanie wynagrodzeń

Obsługa listy płac

System umożliwia definiowanie składników płacowych z wartościami kwotowymi, zawierającymi formuły lub skrypty pobierające wartości również z aplikacji zewnętrznych. Posiadają one rozbudowane możliwości parametryzacji. Wartości składników mogą być określane globalnie, ale także dla działów lub poszczególnych pracowników. Narzędzia do zarządzania listami płac umożliwiają szereg operacji zbiorczych, pozwalających na łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń, a także operacje indywidualne dla każdego pracownika do rozliczania ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych, itd.

Akcje automatyczne

System umożliwia automatyzację naliczania oraz wypłaty wynagrodzeń, posiada rozbudowany i intuicyjny kreator list płac, system przypomnień, a także narzędzia do przelewów elektronicznych, zintegrowane z bankowością elektroniczną.

Raporty i dokumenty

System umożliwia generowanie wielu różnych raportów i dokumentów takich jak:

 • szczegółowa lista płac/rachunków;
 • skrócona lista płac/rachunków (do kasy);
 • odcinki z wypłat;
 • deklaracje skarbowe;
 • polecenia przelewu;
 • deklaracje ZUS;
 • karty przychodów;
 • karty wynagrodzeń;
 • umowy o pracę;
 • umowy cywilnoprawne;
 • aneksy do umów;
 • świadectwa pracy;
 • zaświadczenia.
chat_bubble_outline call calculator