Finanse i księgowość
Twoja firma wyrosła
z programu księgowego?

Oprogramowanie finansowo-księgowe MS Dynamics 365 Business Central

Witaj! Opowiem Ci jak Microsoft Dynamics NAV zrewolucjonizował moją Księgowość.

Przewiń po więcej arrow_downward

Biznesowe Centrum Dowodzenia

Coraz większy stopień skomplikowania procesów zachodzących w firmie, a także zmieniające się otoczenie prawne sprawiały, że tradycyjne oprogramowanie księgowe przestało się sprawdzać. A przecież zarządzanie finansami i księgowością musi opierać się na pewnych i aktualnych danych! W XXI wieku wciąż większość mojej pracy polegała na ręcznym wprowadzaniu danych z dokumentów do kolejnych systemów księgowych i kadrowych. Silnie ograniczał mnie brak ich zintegrowania z innymi obszarami w firmie, a co za tym idzie, brak dostępu do aktualnych i poprawnych informacji.

Od konsultantów, odpowiedzialnych za wdrożenie systemu ERP, dowiedziałam się, że po właściwym zaprojektowaniu procesów ponad 90% operacji księgowania dzieje się automatycznie.

Pomimo początkowego sceptycyzmu okazało się, że i w mojej firmie bez większych zmian organizacyjnych udało się osiągnąć podobny wynik. System odpowiada obecnie nie tylko za automatyczne księgowanie, ale także obsługuje przepływy pieniężne, dzięki integracji z bankowością elektroniczną oraz automatycznie generuje i wysyła e-faktury, czy wezwania do zapłaty.

Microsoft Dynamics NAV daje mi szereg bardzo praktycznych narzędzi, a oto najważniejsze z nich:

  • automatyczna obsługa rachunków bankowych
  • funkcja sugerowania płatności, a także automatyzacja rozliczania należności i zobowiązań, zlecania przelewów i ich księgowania
  • automatyczne naliczanie i księgowanie różnic kursowych
  • obsługa deklaracji VAT, Intrastat i generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego na potrzeby kontroli skarbowej
  • dostęp do aktualizacji – dzięki regularnie aktualizowanym polskim funkcjonalnościom systemu, firma jest przygotowana na wszystkie zmiany w prawie

Łatwość integracji, elastyczność i możliwość dostosowania funkcjonalności do potrzeb firmy, a także stabilność i kompleksowa funkcjonalność w obszarze finansowo-księgowym to główne aspekty, które miały wpływ na wybór Microsoft Dynamics NAV – zintegrowanego rozwiązania klasy ERP.

Zobacz więcej opinii naszych klientów more_horiz

Poznaj opinie
specjalistów z innych
firm

Finanse z Microsoft Dynamics 365 Business Central

Narzędzia analityczne systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central (dotychczas Microsoft Dynamics NAV) pozwalają na prowadzenie szczegółowych analiz i generowanie raportów, opartych na danych gromadzonych we wszystkich zintegrowanych z systemem obszarach działalności firmy. System umożliwia tworzenie rachunku wyników, zarówno w układzie kalkulacyjnym i porównawczym, szczegółowej ewidencji przychodów i kosztów, uwzględniającej centra zysków, kosztów, grupy produktów, czy kanały sprzedaży, a także analizy rentowności zleceń i projektów.

Dzięki dostępowi do pełnego obrazu danych, generowanych w firmie, możliwe jest skuteczne planowanie i zarządzanie finansami.

Jesteś ciekawy, co jeszcze zyskasz po wdrożeniu systemu ERP? Zobacz pełną listę funkcjonalności lub pobierz przewodnik po systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central (dotychczas Microsoft Dynamics NAV)

Zobacz pełny opis funkcjonalności more_horiz

Odkryj nowe możliwości z Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zobacz nagranie wideo prezentujące definiowanie nowej numeracji dokumentów w systemie

Serie numeracji muszą być zdefiniowane dla wszystkich kartotek i dokumentów. Możesz utworzyć dowolną liczbę serii numeracji. W tym przykładzie pokażemy, jak zdefiniować serię numeracji dla dostawców oraz faktur zakupu. Dowiesz się m.in. także, jak zdefiniować datę początkową i numer początkowy oraz jak zapobiec wyczerpaniu puli numerów z serii oraz jak zdefiniować kilka serii numeracji dla faktur w zależności od waluty i połączyć je za pomocą relacji.

Obejrzyj wideo: