Szybki raport w usłudze Power BI

Przedstawiamy nowy, szybki sposób tworzenia raportów w usłudze Power BI. Nie musisz pobierać i instalować aplikacji Power BI Desktop. Wystarczy, że posiadasz konto w usłudze Power BI w sieci Web, do której możesz teraz bezpośrednio wklejać i wprowadzać dane oraz generować wizualizacje.

W okienku nawigacji usługi Power BI zobaczysz przycisk Utwórz, który otwiera stronę, na której możesz wybrać źródło danych (możesz to też zrobić za pomocą przycisku Nowy raport na stronie głównej).

Aktualnie w usłudze sieci Web Power BI dostępne jest tylko tworzenie raportu na podstawie istniejącego zbioru danych lub wpisywanie/wklejanie danych bezpośrednio, ale jak podaje Microsoft, z czasem będą się pojawiać inne źródła, takie jak przesyłanie pliku Excel.

Jeśli zdecydujesz się wpisać lub wkleić dane wyświetli się tabela, do której możesz wprowadzić

dane ręcznie lub wkleić za pomocą Ctrl + V lub menu kontekstowego.

Możesz tutaj dodawać i usuwać kolumny, a jeśli wklejone dane zawierają wiersz nagłówka, możesz kliknąć Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków, aby automatycznie przenieść pierwszy wiersz do wiersza nagłówka. Usługa Power BI automatycznie wykryje typy danych, ale możesz ustawić je ręcznie za pomocą przycisku typu danych, po lewej stronie nazwy kolumny.

Gdy wprowadzisz dane i klikniesz Utwórz, usługa Power BI automatycznie wygeneruje raport. Te automatycznie generowane wizualizacje są tworzone bardzo szybko i w prosty, ale bogaty sposób obrazują Twoje dane.

Bardzo łatwo można zmienić dane, które ukazano w raporcie. Wystarczy, że zaznaczysz lub

odznaczysz pola w okienku Sumuj, aby dodać lub usunąć dane z raportu, które chcesz analizować. Wykresy automatycznie się wtedy dodają lub usuwają.

Obecnie usługa sieci Web Power BI umożliwia nam tworzenie raportów składających się z maksymalnie trzech miar pokazanych jako wiersze w raporcie oraz czterech kategorii pokazanych jako kolumny w raporcie.

Jeśli chcesz, aby zamiast sumowania pola była wyliczana jego średnia/min./maks./ itp. możesz nacisnąć prawy przycisk myszy w panelu Sumuj i wybrać odpowiednią funkcję.

Raport ten możesz zapisać w obszarze roboczym, skąd możesz go też udostępnić, tak jak każdy inny raport. Następnym razem, gdy Ty lub ktoś uprawniony do edycji otworzy raport, wróci do tego trybu szybkiej edycji.

Możesz przełączyć się na tryb pełnej edycji klikając przycisk edycji na pasku aplikacji, jednak jeśli zapiszesz raport w trybie pełnej edycji nie będziesz mógł wrócić do widoku szybkiej edycji.

Microsoft, dzięki wprowadzeniu tworzenia szybkich raportów za pomocą usługi sieci Web Power BI chce ułatwić tworzenie raportów na temat danych i odblokować możliwości tworzenia raportów dla nowych użytkowników. W przyszłości planuje dodać więcej możliwości i ulepszeń, takich jak dodanie opcji importu plików Excel. Planuje również rozszerzyć swoją integrację z SharePoint.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: http://powerbi.microsoft.com/


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe