Aktualizacje w Power BI Report Builder

Power BI

Firma Microsoft w styczniu wprowadziła pierwszą aktualizację tego roku! Wprowadzonych zostało kilka aktualizacji raportów podzielonych na strony, między innymi ulepszone publikowanie w narzędziu Power BI Report Builder, dodatkowe przykładowe raporty, czy łączność z Microsoft Dataverse.

Publikowanie w Power BI Report Builder

Dzięki opiniom użytkowników sposób publikowania w narzędziu Power BI Report Builder, został dostosowany do tego w programie Power BI Desktop. W aplikacji dodano nową akcję Publikuj, która zastępuje niektóre kroki wymagane wcześniej do zapisywania w usłudze. Akcja publikowania została również umieszczona bezpośrednio na pasku narzędzi. Jeśli chcesz się zapoznać z Power BI Report Builder, pobierz najnowszą wersję tego narzędzia.

Pobierz narzędzie do tworzenia raportów usługi Power BI Report Builder

Jeśli raport jest otwarty z usługi Power BI, to opcja Zapisz w menu Plik jest niemożliwa w tej aktualizacji. Zmiany natomiast możesz zapisać znów w usłudze, wybierając opcję Publikuj z dowolnej lokalizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych aktualizacjach, zobacz, jak publikować w dokumentacji usługi.

Dodatkowe przykładowe raporty są już dostępne

Firma Microsoft cieszy się, że ich oficjalne próbki raportów podzielonych na strony zdały swoje zadanie i pomogły niejednemu użytkownikowi Power BI Report Builder. Mając to na uwadze, zostało dodanych jeszcze kilka raportów do pobrania i używania w usłudze Power BI. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz jak  pobierać przykładowe raporty z GitHub.

Łączność z Microsoft Dataverse jest już dostępna

Obecnie dostępna jest bezpośrednia łączność z Microsoft Dataverse w aplikacji Power BI Report Builder. Dzięki tej obsłudze można używać natywnego projektanta zapytań relacyjnych dla języka SQL. Umożliwia to tworzenie zapytań względem Dataverse, tak jak w przypadku korzystania z dowolnego źródła danych SQL.

Zaktualizowana ikona aplikacji

W całej platformie Power Platform zostały zaktualizowane ikony produktów. Wcześniej został wprowadzony nowy styl w produktach firmy Microsoft, w tym w Office i Dynamics, a teraz zaktualizowano narzędzie Power BI Report Builder o nowy wygląd.


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe