Visual Job Scheduler w Microsoft Dynamics NAV

Jednym z kluczowych wyzwań w wielu firmach jest efektywne zarządzanie w zakresie realizacji projektów, czyli właściwe zaplanowanie zadań i alokacja odpowiednich zasobów. Co prawda Microsoft Dynamics NAV posiada pewne standardowe narzędzia wspomagające tego typu procesy, jednak dobrze jest rozszerzyć je o dodatki, które pozwalałyby je wizualizować, a co za tym idzie – uczynić zarządzanie prostszym i bardziej przyjaznym dla użytkownika.

Visual Job Scheduler to dodatek, który umożliwia integrację z modułem planowania zleceń oraz zasobów w systemie Microsoft Dynamics NAV. Udostępniony dla użytkownika interaktywny wykres pozwala w łatwy i intuicyjny sposób (metodą drag&drop) planować zlecenia, zadania i zasoby. Dodatek ten oparty jest na standardowej funkcjonalności NAV i można go zainstalować bez ingerencji w jakikolwiek obiekt w systemie.

post_erpnav_20-12-2017_visual-job-scheduler_1

Intuicyjność oraz łatwość planowania zadań i zasobów

Visual Job Scheduler umożliwia bezpośrednie wprowadzenie zmian na osi czasu (edycja czasu rozpoczęcia i zakończenia zadania), jak i w obszarze alokacji zasobów. W tym samym miejscu użytkownik może również definiować i wizualizować zależności między poszczególnymi zadaniami w zleceniu za pomocą prostych interakcji.

post_erpnav_20-12-2017_visual-job-scheduler_2

Planowanie na poziomie grupy

Dodatek pomaga na wykonywanie standardowych zadań w obszarze obsługi zleceń w systemie Dynamics NAV, takich jak harmonogramowanie zadań czy planowanie zasobów. Dzięki Visual Job Scheduler można wstępnie przypisać wiersze planowania zlecenia (określone zadania z wyznaczonym na nie czasem) do grupy zasobów (np. grupy pracowników lub grupy maszyn), a następnie dowolnie przenosić zaplanowane zadania w czasie i przypisywać je do konkretnych już zasobów (np. zlecać ich wykonanie danemu pracownikowi). Osiąga się to bez zmiany standardu Dynamics NAV i umożliwia użytkownikowi zastosowanie odpowiedniego i dokładnego planowania projektu i zasobów w ramach jednego narzędzia.

post_erpnav_20-12-2017_visual-job-scheduler_3

Budowanie zależności i przemieszczenie łańcucha zadań w jednym czasie

W standardowym module zleceń nie ma możliwości powiązania zadań, zadań zleceń i linii planowania zadań w celu odzwierciedlenia i uwzględnienia logicznych zależności między nimi w ramach realizacji projektu. Za pomocą Visual Job Scheduler użytkownik może tworzyć te zależności, budując je na graficznym wykresie w postaci diagramu Gantta.

post_erpnav_20-12-2017_visual-job-scheduler_4

Monitoring obciążenia zasobów, a nie tylko struktury projektu

Ale Visual Jobs Scheduler to nie tylko interaktywny wykres Gantta. Wraz z pozycją zleceń, zadań zleceń i linii planowania zadań pod względem czasu i ich alokacji do poszczególnych zasobów, prezentowane jest również ich poziom ich wykorzystania. Jeśli przeniesienie zadania powoduje przeciążenie zasobów, wówczas zostanie wyświetlone wizualne ostrzeżenie. Oczywiście dzieje się to w czasie rzeczywistym.

post_erpnav_20-12-2017_visual-job-scheduler_

Pełna integracja z Microsoft Dynamics NAV

post_erpnav_20-12-2017_visual-job-scheduler_6

Dzięki Visual Job Scheduler możliwy jest pełny i szczegółowy podgląd harmonogramu oraz optymalne wykorzystanie zasobów, a dzięki temu również efektywne zarządzanie czasem i całym projektem.

Autor: Ewa Mnich


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe