Utrzymanie i rozwój systemu Microsoft Dynamics NAV dla CORE

NMI ERP przejmuje usługi wsparcia i rozwoju systemu Microsoft Dynamics NAV 2016 DE dla niemieckiej firmy CORE.

W związku ze stale rozszerzającym się zakresem współpracy partnerskiej z NMI ERP, firma CORE zdecydowała się na powierzenie zadań wsparcia i rozwoju swojego systemu ERP naszym specjalistom.

Pierwotnie system uruchomiony został w obszarach Zlecenia, Zasoby, Finanse i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Pierwszym etapem rozwoju systemu będzie upgrade do najnowszej wersji NAV 2017 DE, a następnie wdrożenie dodatkowego modułu zarządzania płatnościami Dynamo Payment Module, dostosowanie i rozszerzenie funkcjonalności zarządzania kartami czasu pracy oraz dostosowanie wydruków faktur sprzedaży. Docelowo system ma zostać także rozbudowany o moduły obsługujące pozostałe obszary działalności firmy, takie jak Sprzedaż i Marketing, a także nowe funkcjonalności, które pojawiły się w najnowszej wersji systemu.

Wdrożone rozwiązanie klasy ERP ma zapewnić pełną kontrolę, pod względem przychodów i kosztów, realizowanych projektów oraz przejrzystość w prowadzonych działaniach sprzedażowo-marketingowych. Dostęp do aktualnych danych pochodzących ze wszystkich obszarów działalności firmy ma umożliwić podejmowanie szybkich i precyzyjnych decyzji, co w efekcie końcowym przełoży się na sprawniejszą realizację usług dla klientów końcowych.

Utrzymanie systemu obejmuje również dodatkowe usługi, takie jak: audyt kodu, bieżąca asysta, w tym poprawki błędów, czy przygotowanie i kastomizacja profili użytkowników systemu (Role Tailored Client Profiles) na miarę ich potrzeb i ról pełnionych w firmie.


Opublikowano
arrow_back Poprzedni
apps Zobacz pozostałe