Business Central PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI II

Czas trwania szkolenia: 6h

Kategoria:

1 800,00

Czas trwania szkolenia: 6h

Opis

Szkolenia z zakresu obsługi Microsoft Dynamics NAV lub Microsoft Dynamics 365 Business Central zapewnią Twoim pracownikom umiejętne poruszanie się w systemie i pełne wykorzystanie jego funkcji. Dedykowane są dla zespołów, które dopiero rozpoczynają pracę z narzędziami Microsoft Dynamics lub korzystają z nich od jakiegoś czasu, ale pewne ich funkcje nadal nie są wykorzystywane ze względu na brak wsparcia szkoleniowego.

BENEFITY Z PAKIETÓW SZKOLEŃ NMI ERP

 • szkolenia prowadzone przez specjalistów księgowości z wieloletnim stażem i doświadczeniem w zakresie standardów i dobrych praktyk
 • konsultacje w zakresie usprawnień w procesach biznesowych – GRATIS!
 • w programie omówienie problemów, z którymi najczęściej zgłaszają się do nas klienci

ZAKRES SZKOLENIA

ZAKUP

 • Kartoteka dostawcy
 • Kartoteka zapasu
 • Zamówienia i faktury zakupu
 • Koszty dodatkowe na fakturach zakupu
 • Zamówienia zwrotu i faktury korygujące zakupu

SPRZEDAŻ

 • Kartoteka nabywcy
 • Zamówienia sprzedaży
 • Zamówienia zwrotu sprzedaży i obsługa korekt sprzedaży
 • Monity i noty odsetkowe
 • Zestawienia obrotów i sald
 • Saldo na dzień
 • Rozliczanie rozrachunków

POLECENIA KSIĘGOWE

 • Księgowanie dziennika głównego
 • Księgowanie dziennika Środków Trwałych
 • Księgowanie dziennika Wyciągów Bankowych
 • Kasa gotówkowa
 • Oblicz i księguj deklarację VAT
 • Księgowania kosztów zapasów do Księgi Głównej

Pakiet obejmuje powyższy zakres szkolenia wraz z dostępem do materiałów szkoleniowych.