Business Central PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI II

Czas trwania szkolenia: 6h

Kategoria:

1 800,00

Czas trwania szkolenia: 6h

Opis

Szkolenia z zakresu obsługi Microsoft Dynamics NAV lub Microsoft Dynamics 365 Business Central zapewnią Twoim pracownikom umiejętne poruszanie się w systemie i pełne wykorzystanie jego funkcji. Dedykowane są dla zespołów, które dopiero rozpoczynają pracę z narzędziami Microsoft Dynamics lub korzystają z nich od jakiegoś czasu, ale pewne ich funkcje nadal nie są wykorzystywane ze względu na brak wsparcia szkoleniowego.

Dlaczego warto wybrać szkolenia NMI ERP?

 • Szkolenia prowadzą doświadczeni specjaliści księgowości, którzy znają standardy i dobre praktyki w branży;
 • Oferujemy bezpłatne konsultacje w zakresie optymalizacji procesów biznesowych;
 • W programie szkoleń znajdziesz rozwiązania problemów, które najczęściej zgłaszają nasi klienci.

ZAKRES SZKOLENIA

PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU

 • Jak uruchomić i zalogować się do systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central;
 • Jak korzystać z interfejsu użytkownika i dostosować go do swoich preferencji;
 • Jak dostosowywać widok i edytować dane na różnych typach stron;
 • Jak filtrować, sortować i wyszukiwać informacje;
 • Jak zarządzać systemem i ustawieniami.

ZAKUP

 • Kartoteka dostawcy;
 • Kartoteka zapasu;
 • Zamówienia i faktury zakupu;
 • Koszty dodatkowe na fakturach zakupu;
 • Zamówienia zwrotu i faktury korygujące zakupu.

SPRZEDAŻ

 • Kartoteka nabywcy;
 • Zamówienia sprzedaży;
 • Zamówienia zwrotu sprzedaży i obsługa korekt sprzedaży;
 • Monity i noty odsetkowe;
 • Zestawienia obrotów i sald;
 • Saldo na dzień;
 • Rozliczanie rozrachunków.

POLECENIA KSIĘGOWE

 • Księgowanie dziennika głównego;
 • Księgowanie dziennika Środków Trwałych;
 • Księgowanie dziennika Wyciągów Bankowych;
 • Kasa gotówkowa;
 • Oblicz i księguj deklarację VAT;
 • Księgowania kosztów zapasów do Księgi Głównej.

Szkolenie obejmuje powyższy zakres tematyczny oraz zapewnia dostęp do materiałów szkoleniowych.