Business Central PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI I

Czas trwania szkolenia: 4h

Kategoria:

1 200,00

Czas trwania szkolenia: 4h

Opis

Szkolenia z zakresu obsługi Microsoft Dynamics NAV lub Microsoft Dynamics 365 Business Central zapewnią Twoim pracownikom umiejętne poruszanie się w systemie i pełne wykorzystanie jego funkcji. Dedykowane są dla zespołów, które dopiero rozpoczynają pracę z narzędziami Microsoft Dynamics lub korzystają z nich od jakiegoś czasu, ale pewne ich funkcje nadal nie są wykorzystywane ze względu na brak wsparcia szkoleniowego.

BENEFITY Z PAKIETÓW SZKOLEŃ NMI ERP

 • szkolenia prowadzone przez specjalistów księgowości z wieloletnim stażem i doświadczeniem w zakresie standardów i dobrych praktyk
 • konsultacje w zakresie usprawnień w procesach biznesowych – GRATIS!
 • w programie omówienie problemów, z którymi najczęściej zgłaszają się do nas klienci

ZAKRES SZKOLENIA

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU

 • Uruchamianie systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central
 • Opis poszczególnych elementów interfejsu użytkownika
 • Możliwości dostosowania interfejsu – widoku głównego, okienka nawigacji, wstążki
 • Dostosowanie wyświetlania kolumn na listach, pól informacji, kart skróconych
 • Strony jako podstawowe elementy przeglądania i tworzenia struktur danych – główne typy stron
 • Okienko filtra, okienko sortowania, okienko pól informacji, karty skrócone
 • Administrowanie systemem

KSIĘGOWOŚĆ

 • Księga główna i księgi pomocnicze
 • Plan kont
 • Parametry i schematy księgowania
 • Wielowalutowość
 • Bankowość elektroniczna
 • Obsługa VAT
 • Środki trwałe
 • Wymiary
 • Monity i noty odsetkowe
 • Rozliczanie rozrachunków – Należności/Zobowiązania
 • Sprawozdanie finansowe

Pakiet obejmuje powyższy zakres szkolenia wraz z dostępem do materiałów szkoleniowych.