Zarządzanie Projektami

Funkcjonalności, których potrzebujesz

Zobacz, jakie elementy systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central możesz wykorzystać do usprawnienia pracy w swojej firmie.

Przewiń po więcej arrow_downward

Zarządzanie projektami

Definiowanie struktury projektu

Moduł Zlecenia w Microsoft Dynamics 365 Business Central (dotychczas Microsoft Dynamics NAV), będący narzędziem do zarządzania projektami, umożliwia definiowanie różnorodnych planów zleceń, także o bardzo skomplikowanej strukturze. Na potrzeby projektu możliwe jest przypisanie do danego zlecenia wszystkich niezbędnych zasobów, takich jak pracownicy, maszyny, materiały, ustalenie budżety i czasu realizacji, a także księgowania i fakturowania. Definiowane zasoby można łączyć w grupy zasobów, przypisywać im domyślne koszty/ceny, określać ich wydajność i szereg dodatkowych parametrów, które mogą posłużyć efektywniejszemu dobierania zasobów do realizacji danego zlecenia.

Planowanie zadań

W strukturze danego zlecenia za pomocą wierszy planowania można stworzyć bardzo szczegółowy plan zadań do realizacji, określający wszystkie niezbędne czynności, zasoby, czy zużycie zasobów, a także koszty procesów i wykorzystania zasobów. Narzędzie daje także dostęp do funkcji:

  • Planowania dostępności zasobów i grup zasobów (na bazie przypisania do innych projektów i poziomu wykorzystania zasobów);
  • Alokacji zasobów – nie tylko w obrębie jednego, ale także w obrębie wszystkich zdefiniowanych w systemie projektach.
  • Budżety – możliwe jest ustalenie budżetu, następnie bieżące fakturowanie przychodów i sprzedaży, a także porównywanie w czasie rzeczywistym, jak wygląda ich stosunek względem siebie. Można kontrolować, czy koszty zleconych prac przewyższają to, co zakładaliśmy i w jakim momencie się to dzieje.
  • Fakturowanie – z poziomu wierszy zadań zlecenia istnieje możliwość bezpośredniego tworzenia faktur sprzedaży, faktur korygujących (zarówno nowych dokumentów, jak i dołączania wierszy do istniejących już dokumentów jeszcze nie zaksięgowanych).
  • Statystyki – za pomocą tej funkcji jest możliwość bieżącej kontroli wszystkich cen odnoszących się do realizacji naszego zlecenia.

Ewidencja wykonanych prac i zużycia zapasów

Wszystkie czynności i procesy zdefiniowane w systemie są rejestrowane i na tej podstawie powstaje pełna ewidencja wykonanych prac, zużycia czasu zasobów (pracowników i maszyn) i zużycia zapasów.

Karty pracy zasobów

Dzięki kartom czasu pracy możliwe jest zarządzanie czasem pracy wszystkich zasobów (pracowników, ale także maszyn), a także monitorowanie ich wykorzystania, w celu zapobiegania opóźnieniom oraz przekraczaniu zabudżetowanych kosztów. System umożliwia także kontrolę przepływu i proces akceptacji kart pracy, przez np. kierowników zlecenia. Istnieje także możliwości akceptacji kart pracy przez pracowników, którym zasoby zostały przydzielone i za nie odpowiadają.

Kontrola realizacji prac

Wszystkie zdefiniowane w systemie czynności są na bieżąco rejestrowane i ewidencjonowane, dzięki czemu możliwa jest szczegółowa kontrola realizacji prac, wykonania planu, czy budżetu.

chat_bubble_outline call calculator