Zakupy

Funkcjonalności, których potrzebujesz

Zobacz, jakie elementy systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central możesz wykorzystać do usprawnienia pracy w swojej firmie.

Przewiń po więcej arrow_downward

Zarządzanie katalogiem dostawców

Ewidencja dostawców i osób kontaktowych

Baza danych dostawców, osób odpowiedzialnych i kontaktowych znacznie ułatwia pracę działu zakupów, a dzięki dodatkowym funkcjom systemu ERP, które ewidencjonują także historię transakcji, możliwe jest sprawne zarządzanie procesami zakupu zapasów.

Tworzenie katalogu oferowanych produktów

Poza szczegółową ewidencją dostawców niezwykle istotne jest posiadanie aktualnego katalogu oferowanych produktów, wraz z ofertą rabatową, kosztami dodatkowymi i wszystkimi danymi, które mogą pomóc w wyborze odpowiedniego dostawcy.

Definiowanie terminów dostaw produktów od różnych dostawców

Również terminy dostawy są niezwykle ważne w procesie podejmowania decyzji zakupowych. Dzięki informacjom tego typu można optymalizować cenę w stosunku do terminu dostawy, w zależności od poziomu priorytetu zapotrzebowania na dany zapas.

Definiowanie wielowalutowych cenników dostawców

System Microsoft Dynamics 365 Business Central posiada narzędzia wspierające wielowalutowość, w tym także narzędzia umożliwiające tworzenie wielowalutowych cenników dostawców, pozwalających na porównywanie cen bez względu na walutę.

Obsługa katalogu kooperantów – podwykonawców

Podobnie jak w przypadku ewidencji dostawców i oferowanych produktów, możliwe jest także tworzenie katalogów podwykonawców, zawierających dane, dotyczące produktów, cen, czy terminu dostawy.

Planowanie zakupów

Definiowanie parametrów uzupełniania zapasów

Zarządzanie zapotrzebowaniem w systemie ERP opiera się na parametrach uzupełniania zapasów, definiowanych już na etapie wdrożenia systemu, dostosowanych na podstawie analizy potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki tym parametrom możliwa jest automatyzacja i koordynacja uzupełniania zapasów.

Planowanie stanów magazynowych według lokalizacji

Dzięki połączeniu z modułem obsługi magazynu, możliwe jest definiowanie optymalnych stanów magazynowych, w tym ilość minimalną i maksymalną, na podstawie których system informuje o konieczności wykonania konkretnych akcji (np. złożenia lub anulowania zamówienia).

Analiza zapotrzebowania z różnych źródeł (sprzedaż, produkcja, kompletacja, projekty, serwis)

System zakupów działa w pełnej współpracy z pozostałymi modułami systemu ERP, dzięki czemu możliwa jest analiza zapotrzebowania we wszystkich działach firmy, takich jak sprzedaż, produkcja, kompletacja, projekty czy serwis i zapewnienie wszystkich zasobów niezbędnych do działania przedsiębiorstwa.

Zarządzanie zapotrzebowaniem

System umożliwia ręczne i automatyczne tworzenie zamówień:

  • Rejestracja zapotrzebowania na zakupy przez użytkownika
  • Automatyczne tworzenie zamówień na podstawie zapotrzebowania, parametrów zapotrzebowania i zdefiniowanych wartości minimalnych

Arkusze planowania

Dzięki arkuszom planowania, opartych na danych ze wszystkich istotnych obszarów działania firmy, możliwe jest tworzenie prognoz zapotrzebowania i optymalne dostosowanie zamówień do potrzeb przedsiębiorstwa.

Ewidencja i kontrola zamówień zakupu

Rejestracja zapytań ofertowych

Moduł zakupów w systemie ERP umożliwia elektroniczną rejestrację wszystkich dokumentów, w tym także ewidencję wysyłanych do dostawców zapytań ofertowych. Zapytanie ofertowe może być zarejestrowane jako robocze zamówienie zakupu, dzięki czemu – po akceptacji – możliwe jest przekonwertowanie oferty bezpośrednio w zamówienie zakupu.

Zamówienia zakupu

Funkcja zamówienia zakupu działa analogicznie do zamówień sprzedaży, a więc zawiera dane dostawcy, opis zamówienia i jego wartość, a także termin realizacji.

Zbiorcze zamówienia zakupu – kontrakty długoterminowe

Możliwe jest również utworzenie zbiorczego zamówienia zakupu w przypadku jeśli zapas ma być dostarczany w kilku dostawach na mocy wcześniejszych uzgodnień z dostawcą.

Zarządzanie zakupami

Moduł zakupów umożliwia pełną kontrolę nad procesem zakupów, w tym na:

  • kontrolę terminowości dostaw
  • tworzenie dokumentów przyjęć do zamówienia
  • rejestrację i księgowanie dokumentów zakupu
  • ewidencję zwrotów
  • przypisanie kosztów dodatkowych do dostawy (transport, cło, itp.)

Ewidencja zamówień zakupu

Dzięki ewidencji zamówień zakupu możliwe jest prześledzenie pełnej historii transakcji, od zapytania ofertowego, poprzez realizację zamówienia, ewentualne zwroty i usługi serwisowe.

chat_bubble_outline call calculator