Sprzedaż i Marketing

Funkcjonalności, których potrzebujesz

Zobacz, jakie elementy systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central możesz wykorzystać do usprawnienia pracy w swojej firmie.

Przewiń po więcej arrow_downward

Zarządzanie zespołem sprzedawców

Definiowanie zespołów sprzedażowych

Prawidłowe zdefiniowanie zespołu sprzedawców umożliwia skuteczne zarządzanie procesami sprzedażowymi, a także wspieranie działań pracowników i monitorowanie ich skuteczności.

Planowanie i kontrola działań sprzedażowych

System umożliwia szczegółowe planowanie działań sprzedażowych i kontrolę ich postępu oraz efektywności. Dzięki danym z innych obszarów firmy, możliwe jest także monitorowanie rzeczywistych efektów działań, odzwierciedlonych w wynikach sprzedaży.

Tworzenie i kontrola planów sprzedażowych

System Microsoft Dynamics 365 Business Central (dotychczas Microsoft Dynamics NAV) umożliwia tworzenie planów sprzedażowych na wielu różnych poziomach: rocznych, miesięcznych, a także przypisanych do grup sprzedawców lub konkretnych pracowników.

Rozliczenie marży i prowizji

Dzięki wewnętrznym funkcjom rozliczeniowym możliwe jest prowadzenie automatycznych rozliczeń marż i prowizji.

Zarządzanie relacjami z klientem

Ewidencja potencjalnych klientów

Dzięki funkcjom zarządzania relacjami z klientem możliwe jest gromadzenie danych o potencjalnych klientach z wielu różnych źródeł (rozmowy telefoniczne, korespondencja, spotkania), także w sposób automatyczny, dzięki integracji z klientem pocztowym Microsoft Outlook i serwerem poczty Exchange / Exchange Online.

Ewidencja i kategoryzacja osób kontaktowych

Możliwe jest pełne zarządzanie bazą kontaktów i tworzenie kategorii, np.: kontrahenci, dostawcy, pracownicy, grupy klientów (stali klienci, potencjalni klienci), itd.

Ewidencja interakcji z klientem

Możliwe jest prowadzenie ewidencji wszystkich działań podejmowanych w trakcie procesu sprzedaży, a więc kontaktów telefonicznych, spotkań, emaili, dodawanie dokumentów we wszystkich popularnych formatach (dokumenty Word, Excel, PDF, txt, pliki graficzne, itd.), a także automatyczna rejestracja wszystkich wiadomości i dokumentów wysyłanych do klienta. Ewidencja ta tworzy pełną historię interakcji z klientem.

Prowadzenie i kontrola szans sprzedaży

System posiada rozbudowane funkcje zarządzania procesem sprzedaży, w tym rejestrowania i kontroli szans sprzedaży, zmiany jej statusów, generowania oferty, czy przetwarzania oferty w zamówienie.

Integracja z systemem MS Dynamics CRM

Na życzenie użytkownika istnieje możliwość wdrożenia pełnej integracji z MS Dynamics CRM, który jest rozbudowaną platformą zarządzania relacjami z klientem. Integracja obu systemów gwarantuje synchronizację danych miedzy nimi.

Polityka cenowa i rabatowa

Definiowanie grup cenowych i rabatowych nabywców

Dzięki funkcji kategoryzacji można definiować złożone polityki cenowe i rabatowe, w tym programy lojalnościowe, tworzyć grupy na podstawie wybranych kryteriów, takich jak wartość sprzedaży, czy historia operacji w witrynie sklepu internetowego.

Polityka cenowa i rabatowa:

  • ustalenie cen indywidualnych (dla nabywcy lub grupy nabywców)
  • ustalenie indywidualnych warunków rabatowych (dla nabywcy lub grupy nabywców)
  • ustalenie rabatów w podziale na grupy asortymentowe

Definiowanie cenników w różnych walutach

Możliwe jest definiowanie grup cenników i rabatów dla różnych rynków i w różnych walutach.

Ofertowanie i obsługa zamówień sprzedaży

Obsługa procesu sprzedaży

Dostępne funkcje systemu CRM umożliwiają śledzenie postępu procesu sprzedaży od momentu stworzenia w systemie szansy sprzedaży, poprzez automatyczne generowanie oferty, jej uzgodnienie z klientem i ostateczne utworzenie zamówienia, a także monitorowanie procesu jego realizacji.

Przekształcanie szansy sprzedaży w ofertę

Z karty szansy sprzedaży można automatycznie wygenerować ofertę sprzedaży, zawierającą szczegółowy opis warunków transakcji.

Tworzenie zamówienia na podstawie oferty

Oferta zaakceptowana przez klienta może zostać przekształcona bezpośrednio w zamówienie sprzedaży lub w zbiorcze zamówienie sprzedaży.

Zbiorcze zamówienia sprzedaży

Jeśli zamówienie dotyczy uzgodnionych z klientem cyklicznych dostaw długoterminowych, możliwe jest wygenerowanie zbiorczego zamówienia sprzedaży, który definiuje ilość lub częstotliwość partii wysyłanych do klienta, terminy dostawy, ilość oraz cenę. Ostateczna ilość w zamówieniu zbiorczym nie wpływa na dostępność zapasów, ale jest brana pod uwagę w planowaniu produkcji.

Fakturowanie cykliczne oraz standardowe kody sprzedaży

System umożliwia definiowanie cyklicznych faktur sprzedaży, a także ustalanie standardowych kodów sprzedaży, czyli predefiniowanych faktur o ustalonej zawartości. Istnieje także możliwość automatycznego generowania i wysyłania faktur do klientów i kontrahentów w formie elektronicznej.

Szacowanie możliwego terminu dostawy (obietnice zamówień)

System daje możliwość wglądu we wszystkie dane przetwarzane w przedsiębiorstwie, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja stanów magazynowych i aktualnego obłożenia zasobów produkcyjnych. Umożliwia także dostęp do parametrów planowania i uzupełniania zapasów, w celu pozyskania potrzebnych zasobów od dostawców lub ustalenia terminów realizacji zewnętrznych zamówień. Dzięki tym informacjom możliwe jest oszacowanie terminu dostawy dla konkretnego zamówienia.

Proces realizacji zamówienia

System umożliwia podgląd statusu poszczególnych etapów realizacji zamówienia, a także wykonywania wszystkich niezbędnych operacji.

Proces realizacji zamówienia:

  • pełna obsługa rezerwacji
  • analiza kompletności zamówień i dostępności zapasów
  • tworzenie wydań do zamówienia
  • fakturowanie zamówień
  • automatyczna wysyłka dokumentów w formie elektronicznej przez email
  • obsługa zwrotów
  • wystawianie faktur korygujących

Analiza sprzedaży i marży

System gromadzi i przetwarza wszystkie dane dotyczące sprzedaży, co umożliwia szczegółową analizę zarówno samego procesu sprzedaży jak i jego efektywności.

Archiwizacja ofert i zamówień

System archiwizuje wszystkie elementy procesu sprzedażowego, dzięki czemu daje możliwość historycznej analizy danych.

Działania i kampanie marketingowe

Segmentacja klientów i grupy korespondencyjne

Dzięki narzędziom do grupowania kontaktów, możliwe jest kategoryzowanie klientów z uwzględnieniem szerokiego wachlarza kryteriów, takich jak lokalizacja, wiek, generowany przychód, czy historia operacji (lojalność), w celu tworzenia na tej podstawie grup korespondencyjnych i kampanii marketingowych.

Tworzenie kampanii marketingowych

Kampanie marketingowe obejmują segmenty kontaktów, którym przypisuje się określone działania marketingowe, a także sprzedawców lub zespoły, które są za te działania odpowiedzialne.

Ustalanie warunków sprzedaży dla kampanii

Każda kampania marketingowa może posiadać własne, specjalnie na jej potrzeby stworzone, cenniki i rabaty.

Planowanie zadań

Każda kampania powinna składać się z serii zadań marketingowych wraz z przyporządkowanymi do nich grupami kontaktów i pracownikami odpowiedzialnymi za ich wykonanie, a także terminem realizacji.

Ewidencja sprzedaży w ramach kampanii

Wszystkie działania, a więc zarejestrowane szanse sprzedażowe, oferty i zamówienia są ewidencjonowane i przypisane do kampanii marketingowej, dzięki której zostały wygenerowane, co umożliwia analizowanie ich efektywności.

Weryfikacja statusu kampanii

Każde działanie w ramach kampanii może być śledzone w celu weryfikacji statusu jego realizacji, na tej podstawie można nadzorować postęp całej kampanii.

Analiza sprzedaży i marży dla kampanii

Dzięki danym zbieranym w trakcie kampanii i po jej zamknięciu, możliwa jest analiza efektywności działań marketingowych, w tym poziomu sprzedaży i uzyskanej marży.

chat_bubble_outline call calculator