Serwis

Funkcjonalności, których potrzebujesz

Zobacz, jakie elementy systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central możesz wykorzystać do usprawnienia pracy w swojej firmie.

Przewiń po więcej arrow_downward

Zarządzanie serwisem

Zarządzanie pozycjami objętymi serwisem

Osobny moduł Microsoft Dynamics 365 Business Central (dotychczas Microsoft Dynamics NAV), wspierający dział Serwisu, pozwala na tworzenie szczegółowej ewidencji przedmiotów i produktów podlegających usługom serwisowym, zawierającej takie informacje jak: numery seryjne, dane dotyczące komponentów danego przedmiotu serwisowego, szczegóły umów i warunków gwarancji, a także o cenach serwisu, częściach zamiennych i przedmiotach zastępczych.

Zarządzanie cenami serwisu

  • Możliwość przypisania i śledzenia stosowanych cen serwisu.
  • Ustawianie grup cen, które możemy przydzielać do przedmiotu lub grupy przedmiotów serwisu wchodzących w skład zlecenia serwisowego lub powiązanych z konkretnym typem usterki.
  • Ceny mogą obowiązywać w wybranym okresie, w wybranej walucie czy też dla określonego nabywcy.
  • Definiowalne szablony kalkulacji cen pozwalające korygować (aktualizować) ustalone ceny serwisu.
  • Możliwość automatycznego przypisywania odpowiedniej struktury cen na podstawie powiązanej grupy cen serwisu (już w momencie tworzenia zlecenia serwisowego).
  • Raporty dotyczące zyskowności serwisu względem grup cenowych pozwalające analizować stosowane grupy cenowe i eliminować te, które nie są zyskowne.

Zarządzanie umowami serwisowymi

Za pomocą systemu możliwe jest tworzenie umów serwisowych, zarządzanie nimi i ewidencjonowanie. Zarządzanie umowami serwisowymi umożliwia także rejestrowanie i dostęp do historii poszczególnych umów, obejmującej dane przedmiotów serwisu, użytych części i roboczogodzin.

Ofertowanie umów serwisowych

Po utworzeniu oferty umowy serwisowej możliwe jest jej przekształcenie bezpośrednio w umowę serwisową, zawierającą dane zaakceptowane przez klienta.

Definiowanie kryteriów identyfikacji i kwalifikowania usterek

Moduł daje możliwość stworzenia pełnej dokumentacji, pomagającej w świadczeniu usług serwisowych w tym kryteriów identyfikacji i kwalifikowania usterek, a także procedur serwisowych przypisanych do konkretnych klas problemów.

Ewidencja zleceń serwisowych

Dzięki pełnej ewidencji zleceń serwisowych możliwa jest analiza efektywności działań, kosztów serwisu, a także szacowanie opłacalności umów oraz ofert serwisowych.

Alokacja zasobów do obsługi zadań serwisu

Funkcja alokacji zasobów daje możliwość przypisania pracowników do zadań serwisowych i rezerwacji materiałów (np. części zamiennych, czy przedmiotów zamiennych) niezbędnych do realizacji umowy serwisowej.

Kontrola zapotrzebowania na części zamienne

Dzięki ewidencji i analizie zapotrzebowania na części zamienne możliwe jest precyzyjne planowanie działań produkcyjnych lub zakupów.

Zarządzanie zleceniami serwisowymi

  • Możliwość automatycznego generowania Zleceń serwisowych zgodnie z warunkami wprowadzonymi w umowie serwisowej. Generowanie zleceń do wielu umów jednocześnie.
  • Rejestracja jednorazowych zleceń serwisowych.
  • Rejestrowanie i dostęp do kompletnej historii zleceń serwisowych, która tworzona jest w dzienniku zlecenia serwisowego.
  • Ewidencja posiadanych przedmiotów zastępczych, a także rezerwacja na potrzeby serwisu.

Kontrola obsługi zlecenia (workflow)

Narzędzie planowania zadań umożliwia szczegółową rejestrację wykonania zaplanowanych czynności, czasu pracy, zużytych zasobów, a dzięki temu także śledzenie statusu realizacji usługi, planowanie i rozliczenie kosztów zlecenia, czy kontrola rentowności umów serwisowych.

Fakturowanie umów i zleceń serwisowych

Dokumenty umów i zleceń serwisowych można połączyć z księgą główną i wykonywać na nich pełen zakres operacji księgowania i fakturowania. Istnieje możliwość automatycznego generowania faktur serwisu zgodnie z warunkami określonymi w umowie serwisowej.

Obsługa powiadomień

System może również generować automatyczne powiadomienia o statusie realizacji usługi serwisowej.

chat_bubble_outline call calculator